Joep Willems

Joep heeft zich sinds 2003 gedurende 16 jaar verdienstelijk gemaakt als actief bestuurslid. Eerst als voorzitter, daarna als havencommissaris Heliushaven en vervolgens opnieuw als voorzitter. Met tomeloze ambitie en inzet heeft Joep veel voor elkaar gekregen resp.  medebestuurders en andere vrijwilligers daartoe aangespoord. Joep is vervolgens bereid gebleken om de rol van administrateur te vervullen na al zijn Bestuursfuncties.

De belangrijkste zaken waar Joep een bijdrage aan heeft geleverd zijn onder andere samen met Ad Brinkman het gunstig afronden van de onderhandelingen met de gemeente over het huurcontract en vervolgens de vernieuwing van de Kanaalhaven, hetgeen geen gemakkelijke opgaaf was. In de Heliushaven heeft Joep mede gezorgd voor de realisatie van de nieuwe steigers en het verbeteren van de winterberging voor de schepen.

De ontwikkeling en de opleidingen voor het jeugdzeilen heeft hij uitgedragen als een missie voor de toekomst van de vereniging.

Daarnaast is  Joep een warm pleitbezorger voor het kwaliteitskeurmerk van de “Blauwe Vlag” voor de beide havens.
Tenslotte heeft Joep, na uitvoerig de markt te hebben verkend, samen met peter Maasland het nieuwe administratiesystem E-Captain ingevoerd en uitgerold bij  Bestuur en Commissies.

Joep is- ondanks zijn enorme gedrevenheid  niet iemand die steeds op de voorgrond wilde treden, maar zorgde er toch  voor dat de zaken liepen zoals hij dat voor ogen had.  

Zijn inzet heeft geresulteerd in forse  vooruitgang  , hoognodig om onze vereniging klaar te maken voor de toekomst

Joep is op 11 april 2019 in de Algemene Ledenvergadering benoemd als Erelid van onze Watersportvereniging.