Ir. Jan Dekker

Reeds kort na zijn toetreden tot onze vereniging werd ir. J.H. (Jan) Dekker op 6 december 1968 benoemd tot penningmeester, hij zou dat blijven tot 19 april 1985; dat was dus 17 jaar!

Hij verliet het bestuur niet omdat hij er genoeg van had, maar omdat de sinds 1979 geldende statuten aan hoofdbestuursleden slechts een zittingsduur van 6 jaar toestaan.
De heer Dekker werd, samen met zijn "rechterhand" de heer J.M. van Dam, vervolgens benoemd tot "Commissie ter Assistentie van de Penningmeester". En dit bleef zo tot 1990. Naast deze functies was hij gedurende vele jaren havencommissaris en korte tijd voerde hij de redactie van ons clubblad.

Voorts heeft hij lange tijd een functie bekleed in het bestuur van de Stichting Watersport Hellevoetsluis en verzette hij veel werk in de KNWV-werkgroep "Delta Noord".
Vaak gebeurde het dat als er moest worden onderhandeld met autoriteiten, onze heer Dekker er op af ging. Het was ter gelegenheid van zijn afscheid als penningmeester, dat hem het erelidmaatschap van onze vereniging werd verleend en nog geen maand later werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dit laatste vernam hij (door een administratieve vergissing) geheel in stijl: bij het binnenvaren van onze haven.

Pas in 1991 beëindigde hij al zijn functies binnen de WSV Haringvliet. De heer Dekker is op 22 november 2004 overleden.
De laatste jaren voer hij niet meer actief, maar toch bezocht hij soms nog een bijeenkomst van onze vereniging.