Hans Sasz

De heer Sasz heeft zich gedurende zeer veel jaren ingezet voor het verbeteren van de faciliteiten van de haven in het Kanaal.

Als Technisch Commissaris en Coördinator van zelfwerkzaamheid heeft hij niet alleen organisatorisch een groot aandeel gehad, maar heeft hij van een zeer groot aantal zaken de uitvoering persoonlijk ter hand genomen. Deze zaken, in aantal te groot om hier een enigszins nauwkeurige opsomming van te kunnen geven, hebben de vereniging veel kosten bespaard en onze leden in het Kanaal veel faciliteiten gegeven die zij nu nog steeds gebruiken.

Als voorbeeld mag wellicht dienen dat hij de bedenker is van de zgn. paalmutsen. Wanneer een meerpaal begint te rotten gebeurt dat per definitie op het ontmoetingspunt van water en lucht. De rest van de paal, zeker dat wat onder water en in de modder steekt, is nog in prima staat. Je kunt dan zo'n paal uit de grond trillen, omkeren en weer in de bodem heien. Dat is geen echt goedkoop karweitje, dat trouwens ook niet in zelfwerkzaamheid kan worden gedaan.
Op Hans' voorbeeld zijn de zelfwerkers de slechte palen juist onder de waterlijn (het kanaalpeil wordt dan op ons verzoek tijdelijk verlaagd) gaan afzagen. Vervolgens wordt een stalen paalmuts over de resterende stomp geschoven. Als het eenmaal staat ziet de argeloze toeschouwer alleen maar een stalen paal.
Zelf gemaakt en gedaan en dus aanmerkelijk goedkoper dan welke andere methode dan ook.