Felix Keller

Het bestuur is aan wat achterstallig onderhoud bezig. Toen het idee opkwam Gep te honoreren voor zijn activiteiten voor de vereniging, werd eigenlijk direct duidelijk dat wij verzuimd hadden dat in een eerder stadium voor iemand anders te doen, namelijk voor Felix Keller.

Felix heeft een aantal jaren het hoofdredacteurschap uitgeoefend, was in die zin mogelijk zelfs de mentor van Gep. Als bestuurslid herinner ik mij van hem zijn strikt onafhankelijke visie op zaken die de vereniging betroffen en hij was nooit te beroerd zijn standpunt langdurig en indringend te verdedigen tegen verenigingscoryfeeën als Jan Dekker.

Die onafhankelijke, realistische visie bleek ook meerdere keren tijdens ledenvergaderingen waar hij het bestuur uit het slop haalde wanneer er een patstelling dreigde.
Verder heeft Felix, veel, ja zelfs zeer veel gepubliceerd in ons clubblad, de initialen FK zijn bijna in elk Bestek te vinden. Zijn bijdragen vallen zonder uitzondering op door de hoge kwaliteit. Dat kwam weer mede door Gep, die door Felix ingehuurd werd om de teksten van de nodige germanismen te ontdoen, waar Felix – gezien zijn Zwitserse achtergrond – natuurlijk altijd wel wat last van blijft houden. Ook dit zou op zich nog niet voldoende zijn voor een voordracht.

De druppel die voor ons de emmer deed overlopen, in de goede zin des woords natuurlijk, is dat Felix ook gedurende een lange reeks van jaren, en eigenlijk nog steeds, de Wedstrijd- en Jeugdcommissie assisteert bij het organiseren van wedstrijden door met zijn schip als start- en finishschip te fungeren. Zie hiervoor ook het “Dossier Teamwedstrijden” uit november 2002, dat mede door hem is samengesteld.

Ook hier zijn wij van mening dat door gedurende lange tijd veel nuttige zaken voor de vereniging te verrichten, een erelidmaatschap volledig op zijn plaats is.Felix Keller lid in de Orde van Oranje Nassau. Op vrijdag 27 april 2007 is ons erelid Felix Keller door de Koningin benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Zoals de meeste van onze leden wel weten, heeft Felix zich, veelal achter de schermen, gedurende de afgelopen 25 jaar flink ingespannen voor onze vereniging. Maar het is wellicht minder bekend dat hij ook veel werk verzet voor het maatschappelijk leven in zijn woonplaats.

Naast zijn activiteiten voor onze vereniging was vooral zijn grote betrokkenheid bij de Vereniging van Vrienden van het Historisch Museum Den Briel, waarvan hij al 10 jaar voorzitter is, een belangrijke reden voor deze Koninklijke onderscheiding.
Voor zijn indrukwekkende staat van dienst verwijzen we naar de toespraak van de burgemeester van Brielle die integraal in Het Bestek 145 is gepubliceerd.

Felix Keller is 10 juli 2019 op 86 jarige leeftijd overleden.