Gep Engler

Gep zet zich al vele jaren in voor de vereniging.

Toen ik, Kees Dekker, als penningmeester in 1985 mijn eerste bestuurservaring opdeed, was Gep al geruime tijd lid van de redactie van het Bestek (Felix Keller was toen hoofdredacteur) en dat is vrijwel tot vandaag de dag het geval gebleven.
Ik denk dat hij zonder moeite de titel “langst zittende commissielid” kan opeisen. Ook heeft hij een aantal jaren als hoofdredacteur en dus als bestuurslid mee geholpen de richting van de vereniging te bepalen. Nu is het voor langere tijd een commissie- of bestuursfunctie vervullen op zich geen reden voor een erelidmaatschap. Daar hoort meer bij.

Voor Gep valt te noemen: zijn vele, vele bijdragen aan het Bestek, maar vooral zijn zeer gewaardeerde hulp bij de noodzakelijke wijzigingen van Statuten en Reglementen. Hij vervulde vaak de rol van “luis in de pels” die, wanneer het bestuur al hoopte een aardige tekst verzonnen te hebben, die hoop de bodem in ramde met goede argumenten. Zelf gaf hij dan wel aan hoe het beter zou kunnen. Dit zijn werkjes waar eigenlijk nooit iemand trek in heeft, behalve dan Gep en daarmee heeft hij de vereniging een grote dienst bewezen.

Als laatste zou ik willen noemen dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van het zogenaamde Bestuurshandboek. Het Bestuurshandboek is een set van beschrijvingen van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur. Voor nieuw intredende bestuursleden uitermate nuttig en een goede bijdrage aan de continuïteit van het bestuur binnen onze vereniging.Het handboek is onlangs onder de bezielende leiding van onze secretaris bijgewerkt, maar Gep heeft een belangrijke rol gespeeld, vooral in het begintraject.

Kortom, de zeer lange en actieve betrokkenheid bij ons clubblad, alsmede zijn tomeloze inzet voor goede Statuten, Reglementen en het Bestuurshandboek zijn voor ons reden Gep voor te dragen als erelid.