Kees Dekker

Tijdens de Voorjaarsvergadering op 19 april 1985 wordt Kees benoemd tot penningmeester van de vereniging als opvolger van onze 'beroemde' ir. J.H. Dekker, die in diezelfde vergadering tot erelid wordt benoemd.

De overeenkomst in achternaam is overigens toeval. We kennen geen familierelatie tussen deze beide Dekkers. Kees vervulde deze functie maar liefst zeven jaar, een jaar langer dan de 'volle tijd' voor een bestuurslid.

Begin 2003 overreden we hem toe treden tot de redactie van Het Bestek en al snel wordt hij hoofdredacteur en daarmee tevens bestuurslid. Twee jaar later, in de ledenvergadering van 21 april 2005, wordt Kees voorzitter. Tevens blijft hij hoofdredacteur a.i. tot de Najaarsvergadering op 18 november 2005.

Hij bekleedt in die tussenliggende maanden dus een dubbelfunctie. Op de Voorjaarsvergadering van 17 april 2007 maakt Kees bekend dat hij ernstig ziek is. Ad Brinkman zal hem voorlopig als voorzitter a.i. opvolgen.

In de ledenvergadering van 28 november 2007 is hij definitief als voorzitter afgetreden. Op voorstel van het Bestuur benoemt de Algemene Ledenvergadering Kees Dekker tot erelid. Dit voor zijn buitengewone inzet voor en grote betrokkenheid bij onze vereniging. Kees kon door ziekte deze ledenvergadering niet zelf bijwonen.
Noodgedwongen heeft de vereniging Kees het erelidmaatschap postuum verleend. Kees Dekker stierf 13 december 2007.