Hans van Crugten

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering op 21 november 2013 is Hans van Crugten benoemd tot Erelid van onze vereniging.

Het bestuur heeft gemeend om Hans deze bijzondere benoeming te verstrekken omdat Hans zich op verschillende manieren op een meer dan gemiddelde wijze heeft ingezet voor onze watersportvereniging.

Sinds de bouw van “de Bonte Os”, heeft Hans zich op een buitengewone wijze ingezet voor de vereniging. Ook de zaken rond de Blauwe Vlag heeft Hans voortvarend aangepakt en tot een goed einde gebracht. Zo gaat dat ook als er diensten of materiaal moet worden ingekocht. Hans onderhandelt op zijn eigen bijzonder zakelijke manier en dat levert de vereniging veel op en daarmee  wordt ook veel geld uitgespaard.  Ook onlangs met de aanschaf van de bokken regelt Hans weer dat deze tegen een zeer scherpe prijs worden aangekocht en dat deze op de haven komen. Maar ook bij het vervangen van de schotten van de golfbreker stond Hans (vaak samen met Kees Kegel) in alle vroegte in de vrieskou te werken.

We mogen zeggen dat Hans iemand is waar we veel profijt van hebben. Vandaar als blijk van waardering voor zijn inzet over de afgelopen jaren de terechte toekenning als erelid van onze vereniging.