Ereleden

Onze ereleden Volgens artikel 3 ad c van de Statuten kunnen door een Algemene Vergadering ereleden worden benoemd indien zij aan de vereniging of aan de watersport in het algemeen belangrijke diensten hebben bewezen.

Graag stellen we hierbij aan u voor de ereleden die zijn benoemd: