Nieuwsbrief november 2019 - Veiligheid in het algemeen

Nieuws vanuit het Kanaal

Op de steiger in het kanaal staan diverse ongebruikte (oude) fietsen. Deze moeten met spoed worden weggehaald zodat er ruimte komt voor bijbootjes en verenigingsbootjes deze winter. 

Rookverbod

Ook bij onze Watersportvereniging is de Tabakswet van 1990 van kracht. Er mag niet worden gerookt op plekken die bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik of die voor de leden toegankelijk zijn. Wij verzoeken onze leden zich te houden aan deze wet en regelgeving.

Gladheid

Nu de herfst haar intrede doet dient iedereen rekening te houden met gladde steigers. Draag goed schoeisel dat bestendig is voor gladde steigers.

Veiligheid in het algemeen

De komende tijd wordt er hard gewerkt om de boten te stallen. Er zal veel beweging zijn, wat niet zonder gevaar is. Luister naar de Havencommissie/Havenmeester en loop niet onder de boot als deze in de kraan hangt. Blijf uit de draaicirkel van de kraan. 

Mastenberging/Milieu

Bij het plaatsen van de masten hebben we een paar spelregels. Zorg voor een goede label met n.a.w gegevens en overleg met de havenmeester over de plaatsing. Zorg ook voor het tijdig weghalen van de mast in het voorjaar. We zullen strenger optreden (75€ boete) tegen degenen die zonder reden te laat zijn. Dat geldt ook voor het afvoeren van afval. Laat de vereniging niet opdraaien voor afval wat  thuis hoort bij het grofvuil. Er zijn gemeentelijke werven waar je gratis je afval gescheiden kwijt kan.  

Aanvulling op vorig bericht: Vaarbewijs hoeft niet meer verlengd te worden

De verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd is wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.
Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben. Om moeilijkheden in het buitenland tegen te gaan is het verstandig deze om te wisselen bij Vamex.nl, wat nog kan tot 1 december 2019. 

Nieuwsbrief oktober 2019 - Vaarbewijs

Najaars-ALV

De najaars algemene ledenvergadering wordt gehouden op 28 november om 20.00 uur in de zaal van Citta Romana, Parkweg 1 in Hellevoetsluis. Noteer deze datum svp al vast in uw agenda.

Rookverbod in algemene ruimtes

Anno 2019 geldt alweer enkele jaren een algemeen rookverbod in publieke ruimtes. Ondanks de waarschuwingen “verboden te roken” in onze clubhuizen, menen sommige leden dat dit rookverbod niet voor hen geldt. In alle opstallen van de vereniging (clubhuizen, werkplaatsen, opslagruimtes, etc.) geldt een algemeen rookverbod.

Uit de Heliushaven

De winterberging is gepland op 2 en 9 november as. De eigenaren van boten die hun masten op de wal plaatsen, zijn verplicht deze te voorzien van labels met naam en telefoonnummer. In het voorjaar, na het te water laten van de schepen, dienen de masten uiterlijk 3 weken later weer te zijn verwijderd.

Op 16 en 17 Oktober vinden er werkzaamheden aan de elektische installatie van de Heliushaven plaats. Op deze dagen is op de steigers en gebouwen voor langere tijd mogelijk geen elektra beschikbaar.

Uit het Kanaal

Mensen met een ligplaats in het Kanaal die elders gaan overwinteren, dienen dit kenbaar te maken aan Dick van der Werf, kanaal@wsv-haringvliet.nl . Deze plekken kunnen dan worden ingevuld door overwinteraars vanuit de Heliushaven.

Vaarbewijs hoeft niet meer verlengd te worden

De verplichte verlenging van het vaarbewijs op 70-jarige leeftijd is wettelijk afgeschaft. Ook het daarna elke 5 jaar opnieuw verlengen van het vaarbewijs is niet langer meer nodig.

Met deze wetswijziging is het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs dus onbeperkt geldig geworden. Dit geldt ook voor alle bestaande vaarbewijzen die voor 1 juli 2014 zijn afgegeven en nog een vervaldatum op het vaarbewijs hebben.

Nieuwsbrief september 2019 - Bezoek burgemeester en wethouder

Bezoek burgemeester en wethouder

Tijdens de gelijke finish race op zaterdag 14 september zullen de Hellevoetse Burgemeester Milène Junius en wethouder Aart Jan Spoon onze vereninging bezoeken. Zij zullen kennismaken met onze vereniging en een rol spelen tijdens de prijsuitreiking rond 15.30.

Naast dit bezoek zal die dag ook een filmploeg aanwezig zijn om een promotiefilm te maken over onze vereniging. Daarin willen wij de thema’s: jeugd, duurzaamheid, vergrijzing en passanten onder de aandacht brengen.

Het is van groot belang dat we een grote opkomst krijgen om te laten zien dat wij een leuke vereniging zijn voor onze leden en dat we daar trots op zijn. Om het geheel aan te kleden zal de evenementencommissie zorgen voor een hapje en een drankje. Voor de drankjes krijgt u 3 consumptie bonnen per persoon.

Aansluitend is er, als onderdeel van de gelijke finish race, door de evenementencommissie een Amerikaanse bbq gepland. Hiervoor moet u zich wel even opgeven via onderstaande link. Uiteraard bent u ook van harte welkom om mee te doen met onze gelijke finish race. Ook hiervoor kunt u zich nog inschrijven d.m.v. onderstaande link inschrijven.

Gelijke Finish Race 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 14 september.

Programma:
10.00 Briefing met een kopje koffie of thee
12.00 Start wedstrijd
14.00 Finish
15.30 Prijsuitreiking onder het genot van een drankje/hapje
18:00 Amerikaanse bbq
Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.

Aansluitend zal er die dag rond de klok van 18.00 uur een Amerikaanse bbq worden gehouden voor alle leden van de vereniging. Ivm tafels/stoelen en bbq’s is ook hiervoor aanmelden verplicht. Deelname is uiteraard gratis, een ieder neemt zijn eigen eet- drinkwaar etc. mee. Wij zorgen voor een brandende bbq.

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september via deze link: Inschrijfformulier GFR & BBQ

Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Winterberging

We zitten nog midden in de zomer maar toch worden er al plannen gemaakt om de boten straks weer netjes uit het water te krijgen. Het hellingen van de boten met staande mast is gepland op 2 november 2019. Het hellingen van de overige boten is gepland op 9 november 2019. Noteer deze data al vast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 1 september 2019 d.m.v. onderstaande inschrijfformulieren:

Inschrijfformulier winterberging
Formulier gebruik mastenberging

Nieuwsbrief September 2019 - Winterseizoen

Uit de Heliushaven


Zelfwerkzaamheid is weer van start gegaan de planning voor het najaar 2019 kunt U vinden op onze website

De winterberging is gepland op 2 en 9 november as. inschrijven is mogelijk via de website, vol is vol. Spelregels en formulieren kunt U vinden op de website en e-mailen aan Ronald Maaskan

In verband met het stallen van de masten worden de eigenaren van de jollen die onder de mastenrekken zijn geplaatst verzocht om deze voor 1 oktober as. te verplaatsen. Een andere (winter) plaats kan in overleg met de Havenmeester worden toegewezen.

De eigenaren van Masten op de wal worden verzocht deze te voorzien van Labels met naam en Telefoonnummer, een en ander conform de spelregels winterberging 2019 te vinden op de website. In het voorjaar dienen de masten uiterlijk na 3 weken van te water laten boten, weer te zijn verwijderd.

Komende periode worden er graaf werkzaamheden uitgevoerd achter Jeugdhonk (fietsenstalling) ieder wordt dringend verzocht om Uw fiets weg te halen.

Ook staan er inmiddels veel “oude” fietsen waar geen eigenaar van bekent is, deze fietsen zullen apart gezet worden waarna U deze kunt ophalen.

Fietsen die eind november 2019 niet zijn opgehaald zullen worden afgevoerd als oud ijzer.

Gladde steigers, komende periode zullen de steigers weer glad kunnen worden als gevolg van aangroei en eenden poep, wees voorzichtig bij het betreden van de steigers, zeker als U alleen of s´avonds op de haven ben, draag een zwemvest!

Schroom niet om Uw deel van de steiger begaanbaar te houden, pak een bezem en maak het deel voor Uw schip eens schoon.

Op woensdag en donderdag 16 en17 oktober a.s. vinden er werkzaamheden aan de elektrische installatie van de Heliushaven plaats. Op deze dagen is op de steigers en gebouwen voor langere tijd mogelijk geen elektra beschikbaar.

Wij zullen proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden, dank voor Uw begrip.

Uit het Kanaal

Mensen met een ligplaats in het Kanaal die elders gaan overwinteren, dienen dit kenbaar te maken aan Dick van der Werf, kanaal@wsv-haringvliet.nl . Deze plekken kunnen dan worden ingevuld door overwinteraars vanuit de Heliushaven.
Watersportverbond

Vaart u wel eens op de Noordzee? Het watersportverbond en Rijkswaterstaat zijn benieuwd naar de ervaringen van mensen die door of langs de windmolenparken varen. U kunt uw ervaring delen middels een enquête via deze link : windmolenparken

Voor in uw agenda

De najaars ALV wordt op donderdag 28 november a.s. vanaf 19.30 uur in de zaal bij Citta Romana gehouden. U kunt deze datum vast in uw agenda reserveren.

Meerjarenbeleid vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Nieuwsbrief augustus 2019 - Gelijke Finish Race 2019

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Een Advies van de Brandweer

In de maanden Augustus en September kunt u mensen van de Brandweer door onze havens zien lopen. Ze bieden advies aan voor de brandveiligheid op uw schip, door samen met u de middelen door te nemen die u aan boord heeft op het gebied van de brandveiligheid. Het gaat niet alleen om zaken zoals blusdeken, brandmelders en schuimblussers, maar ook over de gasaansluiting en bijvoorbeeld walstroomaansluiting. Meedoen aan dit advies is vrijblijvend, maar geeft u wel een scherp overzicht waar u zaken kunt verbeteren met betrekking tot de brandveiligheid op uw schip.

Coördinator zelfwerkzaamheid Kanaal

Bob Dekkers heeft zich gemeld als nieuwe coördinator voor de zelfwerkzaamheid in het Kanaal. Bob is de opvolger van Erik Bastemeijer.

Winterberging

We zitten nog midden in de zomer maar toch worden er al plannen gemaakt om de boten straks weer netjes uit het water te krijgen. Het hellingen van de boten met staande mast is gepland op 2 november 2019. Het hellingen van de overige boten is gepland op 9 november 2019. Noteer deze data al vast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 1 september 2019 d.m.v. onderstaande inschrijfformulieren:

Inschrijfformulier winterberging
Formulier gebruik mastenberging

Promotiefilm jeugdzeilen

Op zondag 15 september wordt er een promotiefilm gemaakt over het jeugdzeilen. Als er ouders zijn die niet willen dat hun kind in deze film wordt vertoond, dienen ze dit aan te geven. Er zal dan rekening mee worden gehouden bij de montage van de film.

Nieuws Watersportverbond

Het regioteam Zuid Holland Midden werkt samen met onder anderen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer. Het recreatieschap wil het varen op en rond de Rotte aantrekkelijker maken. Om meer te weten te komen over de wensen van de watersporters in het gebied is een enquête opgesteld en worden watersporters verzocht deze enquête in te vullen. Ook vaarrecreanten buiten het gebied worden verzocht mee te denken door de vragenlijst in te vullen. Meer hierover kunt u lezen in dit artikel waarbij u ook deze enquête kunt invullen.

Gelijke Finish Race 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 14 september.

Programma:
10.00 Briefing met een kopje koffie of thee
12.00 Start wedstrijd
14.00 Finish
15.30 Prijsuitreiking onder het genot van een drankje/hapje

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september via deze link: Inschrijfformulier GFR & BBQ

Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.Aansluitend zal er die dag rond de klok van 18.00 uur een Amerikaanse bbq worden gehouden voor alle leden van de vereniging.

Ivm tafels/stoelen en bbq’s is ook hiervoor aanmelden verplicht. Deelname is uiteraard gratis, een ieder neemt zijn eigen eet- drinkwaar etc. mee. Wij zorgen voor een brandende bbq.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl