Nieuwsbrief juli 2021 - LETS PARTY!!!

LETS PARTY!!! Save-the-date 18 september 2021

Met steeds meer versoepelingen in het Corona beleid kon deze aankondiging niet uitblijven. Maar we mogen niet te vroeg juichen…….

Wat zijn we blij en opgelucht dat we de viering van ons 60-jarig jubileum eindelijk gestalte kunnen geven. 

Naast dat dit een jubileumjaar is, was het niet alleen in onze directe leefomgeving een roerig jaar (Corona), maar ook op de vereniging heeft zich het nodige afgespeeld. Ook dit laatste vraagt om een gelegenheid om in een meer ontspanning sfeer weer bij elkaar te komen en hoe kun je dat beter doen dan met een spetterend feest!
 

Zet 18 SEPTEMBER alvast in je agenda, zodat je niets mist!

TIPJE VAN DE SLUIER:

We zullen op 18 september een jubileumrace (op de leest van een Gelijke Finish Race) en aansluitend een jubileumfeest organiseren.

Het aanmeldingsformulier voor de jubileumrace en voor het feest wordt binnenkort via een Nieuwsbrief aan u toegestuurd. Hierstaan staat dan een linkje naar e-captain voor het betalen van de eigen bijdrage. U kunt zich aanmelden tot 4 september a.s.

Vanzelfsprekend zullen wij rekening moeten houden met de dan geldende Corona-maatregelen. 
 

PROGRAMMA 18 september 2021 (Globaal - details worden nog uitgewerkt):

 • 10.00 UUR Briefing Gelijke Finish Race - voor het Clubhuis Heliushaven
 • 11.30 UUR Start Gelijke Finish Race
 • 16.00 UUR Prijsuitreiking - tent voor het Clubhuis Heliushaven
 • 16.30 UUR Borrel en start Jubileumfeest
  
Tevens doen wij hiermee een oproep voor hulp tijdens deze dag, zodat ook daarmee de kosten voor inhuur van externen tot een minimum beperkt kunnen blijven en het een feest met en voor elkaar wordt! Voor aanmelding van je diensten op 18 september of andere vragen, graag e-mailen aan evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl 

Wij hebben er nu al zin in!

Evenementencommissie WSV Haringvliet
 

Nieuwsbrief april 2021 - Algemene Ledenvergadering

Algemene Vergadering  

 
Wanneer : 22 april 2021 om 20:00 
Waar      : Bij u thuis via OnlineALV.nl 
 
Op korte termijn zult u een e-mail van de secretaris ontvangen met het verzoek te controleren of uw mobiele telefoonnummer klopt met dat wat bij ons bekend is. 
 
Mocht dat niet kloppen, wilt u hem dat zo spoedig mogelijk per e-mail (secretaris@wsv-haringvliet.nl) laten weten? 
 
De secretaris zal een lijst van leden samenstellen en op basis van die lijst worden de leden op 22 april uitgenodigd. Die leden krijgen dan een e-mail met daarin een link naar de vergadering. 
Om in te kunnen loggen heeft men ook een code nodig die per SMS naar het registreerde telefoonnummer gestuurd wordt. 
Het lijkt misschien wat ingewikkeld maar het wijst zich vanzelf. 
 
Mocht het inloggen op de één of andere manier niet lukken dan kan de secretaris u handmatig vlak voor de vergadering nog een code geven. U kunt hem dan, als dat nodig is telefonisch  bereiken op +31 6 22440542. 

Van de Penningmeester

Voor de ALV op 22 april heeft de penningmeester Lorents Blankenberg de financiele documenten voor u klaargezet. Deze zijn met de nieuwsbrief aan de leden gezonden.

Vacatures binnen het Bestuur

Op dit moment zijn er 2 vacatures binnen het Bestuur:
 • De  voorzitter is aftredend en herkiesbaar
 • De penningmeester is aftredend
Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris (secretaris@wsv-haringvliet.nl) 

Welke Corona-regels zijn nog steeds van toepassing voor onze watersportvereniging?

Deze basisregels gelden nog steeds:
 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

De Accommodatie en het vaarwater

De accommodatie moet dusdanig zijn ingericht dat iedereen zich aan de afstand-maatregelen kan houden:
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanaf 1 december een mondkapjesplicht in binnenruimtes van de vereniging. 

Horeca/kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Het toilet mag open blijven.

Trainingen en wedstrijden 

 • Sporters t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten op de sportaccommodatie* onderling geen 1,5 meter afstand te houden en kunnen onderling wedstrijdjes varen bij de eigen vereniging.
 • Sporters vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie met maximaal 4 mensen sporten waarbij zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Hierbij kunnen meerdere groepjes van 4 personen sporten, mits zij duidelijk als aparte groepjes trainen/les krijgen.
 • Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen.
 • Train zoveel mogelijk in een vaste samenstelling.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik.
 • Trainers, instructeurs en coaches worden niet aangemerkt als contact beroep, zij moeten dus 1,5 meter afstand houden tot de sporters.
 • Ouders/verzorgers en overig publiek mogen niet blijven kijken. Als ondersteuning van een ouder/verzorger noodzakelijk is bij de training van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn. 
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.

Van de Havenmeester/Havencommissies

Mastenberging
Voor alle leden die hun mast in de mastenberging hebben liggen gelden de volgende spelregels:
 
Conform het havenreglement art.47 moeten de masten uiterlijk 3 weken nadat de schepen te water zijn gegaan weg zijn.
Dus op Uiterlijk 18 April as. moet het mastenrek leeg zijn zodat de jollen hun ligplaats weer kunnen innemen
 
Voor alle (jeugd) leden met een ligplaats op de wal (Jollen)
Graag per heden je boot op de toegewezen plaats zetten (Jollen stalling of Optimisten rek). Als je niet zeker weet op welke plaats je boot moet staan moet je contact met de havenmeester opnemen.
Momenteel is het voor de havenmeester onmogelijk overzicht te houden op de jollenplaatsen omdat veel boten op een andere plaats staan.
 
Om een en ander voor dit jaar goed af te spreken gelden de volgende regels:
 • Conform art. 20 van het Havenreglement “Iedere bijboot moet voorzien zijn van een naam of nummer”
 • De Havenmeester heeft WSV Haringvliet stikkers met Uw nummer beschikbaar
 • Opplakken voor 1 Mei aanstaande (stikkers die niet afgehaald zijn worden door de Havencommissaris op de boot aangebracht)
 • De stikker dient op de spiegel van de boot te worden aangebracht
PS. Boten zonder naam of onbekende eigenaar (e-Captain) worden apart gezet tot dat de eigenaar zich heeft gemeld.
 

Nieuwsbrief maart 2021 - Jeugdzeilen 2021

60-jarig Jubileum Watersportvereniging Haringvliet

Dit jaar bestaat onze Watersportvereniging 60 jaar. Slecht enkele leden hebben de daadwerkelijke oprichting van de vereniging meegemaakt. In het Bestek zullen we uitgebreid aandacht geven aan deze gebeurtenis en natuurlijk gaat de Evenementencommissie zich buigen over activiteiten die georganiseerd kunnen worden binnen de geldende coronaregels.  

Nieuws over het Jeugdzeilen 2021

Naar aanleiding van de impasse die vorig jaar is ontstaan rond het jeugdzeilen heeft het bestuur van WSV Haringvliet besloten om zich voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor 2021, terug te trekken uit Jeugdzeilen Hellevoetsluis.

Begin 2019 is door de besturen van WSV Helius en WSV Hellevoetsluis aangegeven dat er niet meer samengewerkt kon worden met de vertegenwoordiger van WSV Haringvliet ter zake. Los van dit feit had WSV Haringvliet al besloten dat het jeugdzeilen dat jaar niet door kon gaan op grond van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
In de loop van het jaar is het jeugdzeilen toch nog voor een deel op gang gekomen en is er vanuit WSV Haringvliet een ‘interim-voorzitter’ aangesteld. Een aantal begeleiders vanuit WSV Haringvliet heeft zich ook ingezet om een en ander mogelijk te maken.
Bij evaluatie met een deel van de begeleiders van WSV Haringvliet bleek het item veiligheid niet naar hun wens te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat zij hebben aangegeven niet verder te willen binnen Jeugdzeilen Hellevoetsluis.  Daarnaast heeft de interim-voorzitter besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden. 
Naar aanleiding van voorgaande is er met de bezorgde begeleiders gesproken.
Het bestuur hecht sterk aan hun mening en heeft besloten om WSV Haringvliet per direct, voor onbepaalde tijd, terug te trekken uit Jeugdzeilen Hellevoetsluis. We betreuren dit omdat door de samenwerking binnen de drie verenigingen in de Heliushaven het jeugdzeilen heel succesvol is geworden.
Het gevolg van dit besluit is dat het materieel van WSV Haringvliet niet meer ingezet kan/zal worden voor Jeugdzeilen Hellevoetsluis. Het is individuele leden vrij om zich in te blijven zetten voor Jeugdzeilen Hellevoetsluis. Om toch onze jeugd ter wille te zijn zal een (beperkt) programma voor eigen jeugdleden worden opgezet passende binnen de op dit moment geldende coronamaatregelen.
 
Het Jeugdzeilen binnen onze eigen vereniging WSV Haringvliet wordt dit jaar opgepakt door een team onder leiding van Mark Willemse. Indien men zich wil opgeven voor het jeugdzeilen binnen onze eigen vereniging, neem dan contact op met Mark onder mark.willemense@wsv-haringvliet.nl  Er komen ook nog inschrijfformulieren op de website om je voor de eigen vereniging in te schrijven voor het Jeugdzeilen. 

Vacature Penningmeester WSV Haringvliet

De termijnen als penningmeester voor Lorents Blankenberg zitten er op. Dat betekent dat zijn plaats binnen het Bestuur beschikbaar komt en hij zich officieel niet herkiesbaar mag stellen. Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris onder secretaris@wsv-haringvliet.nl 

Boten in het water op 27 maart en  iedereen terug in eigen box

Op 27 maart gaan de schepen die op de wal staan weer in het water. Daarom is het van belang om de volgende zaken goed in de gaten te houden:
 • Indien U een (tijdelijke) winterligplaats inneemt in het Kanaal of Heliushaven dien U deze uiterlijk op 21 Maart 2021 te verlaten en terug te keren naar Uw eigen box. De meterstand moet u doorgeven aan de Havenmeester.
 • Schepen op de wal dienen uiterlijk op 26 Maart 2021 klaar te staan voor de te waterlating op Zaterdag 27 Maart as. 
 • De winterstalling-plek dient schoon te worden opgeleverd, dus al het losse materiaal zoals stophout en andere zaken moeten worden verwijderd. We zijn vanwege Corona met een klein ploegje en er is ook geen zelfwerkzaamheid om het terrein schoon te maken.  
Het schema met de tijden krijgt U per e-mail toegestuurd van de coördinator winterberging.

Voor alle ligplaatshouders in de Heliushaven: Het parkeerterrein is vanaf Vrijdag 26 Maart voor alle verkeer afgesloten, auto´s die na die tijd nog geparkeerd staan worden weggesleept.

Van onze Havenmeester Aad

Hij kan wel wat mensen gebruiken voor lichte werkzaamheden zoals snoeien of opruimen op de haven. Alle hulp is welkom. Graag melden via havenmeester@wsv-haringvliet.nl  Alles natuurlijk binnen de geldende coronaregels. 
 

Nieuwsbrief Jeugdzeilen 2021

Hoi jeugdzeiler!
 
Het nieuwe zeilseizoen van 2021 staat weer voor de deur, we hopen dit jaar passend bij de geldende coronamaatregelen weer met jullie van start te gaan. 
 
Dit jaar maken we een nieuwe start met jeugdzeilen bij onze vereniging. Wat jij hiervan zult merken, is dat je gaat zeilen met een kleinere groep.
 
Doordat we met een kleine groep gaan starten is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht, veiligheid en vooral plezier op en rondom het water. Wij staan met een hechte groep vrijwilligers klaar om de kids met veel plezier te ontvangen!
 
Wat bij ons vooral hoog staat is de veiligheid en het plezier van de kids. Zoals jullie de afgelopen jaren ook van ons gewend waren. We staan met ons vaste team instructeurs en begeleiders klaar om jullie (kids) weer lekker aan het zeilen te krijgen! 
 
Wil jij:
 • Leren varen in je optimist?
 • Leren varen in een grotere boot zoals, splash, RS Feva etc.?
 • Met plezier zelfstandig in je eigen boot varen?
 • Je CWO diploma’s halen?
 
Maar vooral veel plezier hebben op en rond het water met een leuke groep, vaar dan vooral gezellig met ons mee!
 
Het programma ziet er als volgt uit. We hebben 9 lessen voor de zomervakantie en 2 begeleid zeildagen in september. Dit zijn 2 zondagen waarop de kids onder begeleiding zelf mogen varen.
 
Data:
 • Les 1: 18 april
 • Les 2: 25 april
 • Les 3: 2 mei
 • Les 4: 30 mei
 • Les 5: 6 juni
 • Les 6: 13 juni
 • Les 7: 27 juni
 • Les 8: 4 juli
 • Les 9: 11 juli
 
Begeleid zeilen dagen:
 • 5 september & 12 september
 
De zeillessen voor de zomervakantie duren van 9.30 tot 12.30 daarna gaan we gezamenlijk lunchen dit duurt ongeveer tot 13.00.
 
Ben je enthousiast en zou je wel willen meedoen? Ga dan naar onze Jeugdzeilen en geef je snel op voor jeugdzeilen Haringvliet! Dan gaan we er weer een ontzettend leuk seizoen van maken!
 
Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar jeugdzeilen@wsv-haringvliet.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
 
Namens de jeugdcommissie Haringvliet,
 
Mark Willemse 
Wouter van den Berg
Mike Willemse
Krijn Voorn
Aileen Willemse
 

Nieuwsbrief februari 2021 - Waarschuwing: vorst / hoog water

Afsluiters en kranen

Omdat het een aantal dagen behoorlijk gaat vriezen vragen we u om alert te zijn op de afsluiters en kranen op uw schip. Indien ze nog niet (goed) zijn afgesloten of niet zijn gevuld met antivries, doe dat alsnog voor het weekend.  
 

Hoog water

Ook gaat het water in het Haringvliet stijgen! 
Door de ernstige regenval in West Europa komt er heel veel water onze kant op. Dit betekent dat het waterpeil in het Haringvliet stijgt en de Haringvlietsluizen zoveel als mogelijk open worden gezet om dit water naar de Noordzee af te voeren. Maar we zullen deze hoge waterstand, waarvan verwacht wordt dat deze in het komend weekend op zijn hoogst is, wel degelijk gaan merken in onze havens. 

Kijk dus naar de landvasten waarmee uw schip vast ligt. De steigers (behalve G) zijn drijvend, maar de palen niet. Beter voorkomen dan genezen.
 

Duurzaamheid

De tulpen draaien voor onze vereniging. Hiermee bedoel ik de alternatieve windmolen op de parkeerplaats van onze Heliushaven. Maar zo zijner nog veel meer duurzaamheidsonderdelen in de Heliushaven. Ook onze buren doen mee. Drie van de vier havens van de Heliushaven hebben het onderstaande promotiefilmpje over gemaakt.


 

We wensen u een mooi weekend en we zien uit naar de start van seizoen!
 
Namens het Bestuur,
Ad Willemen