Nieuwsbrief juni 2019 - Kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”

Voorjaarstocht van onze Vereniging

Afgelopen 25 en 26 mei hebben we met ruim 20 boten en bijna 50 mensen onze Voorjaarstocht gehouden naar Willemstad. Een geweldig succes dat zeker een herhaling nodig heeft. In het komende Bestek komen we hier uitgebreid op terug met foto’s en een uitgebreid verslag. Met dank aan de Evenementencommissie.

CWO-waardering

Op 12mei is er voor onze jeugdopleidingen een CWO-controle geweest. Deze is met een “voldoende” gewaardeerd, met een aantal zeer positieve opmerkingen. Klik op de link voor het CWO rapport.

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging

Onze vereniging heeft gekozen voor een stuk preventief beleid en een gedragscode voor onze (vrijwillige) vrijwilligers, samen met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Binnenkort gaan we ook opdragen dat al onze jeugdbegeleiders een VOG dienen te bezitten. Op onze website kunt u de documenten over de gedragscode en het preventief beleid vinden onder Vereniging -> Documenten

Blauwe Vlag voor beide verenigingen

Het Bestuur is er weer trots op dat beide locaties van onze vereniging weer in het bezit zijn van het kwaliteitskeurmerk : “De Blauwe Vlag”. Dank aan alle medewerkers om dit toch maar weer voor elkaar te krijgen.

Mastenberging

Elk jaar is het weer een probleem om de mastenberging leeg te krijgen, omdat deze ruimte benut wordt voor het stallen van jollen. Toch lagen er nog 2 masten langdurig in het rek, waarop geen label was vermeld. Ook liggen er nog masten her en der op het haventerrein van de Heliushaven. De eigenaren dienen zich te melden bij de Havenmeester. Op het niet tijdig weghalen van uw mast staat een boete van 75 Euro.

Met vakantie: geef dit door aan de Havenmeester

Als u met vakantie gaat, geef dit dan door aan de Havenmeester. Uw box kan dan worden gebruikt door passanten, waardoor uiteindelijk er voor de vereniging meer geld binnen komt en uw contributie minder snel verhoogd hoeft te worden.
In de Heliushaven geldt tevens dat het box-plaatje op groen moet worden gezet. Bel/mail een paar dagen voordat U terugkomt, zodat de Havenmeester kan zorgen dat Uw box weer beschikbaar is.

Wsv Haringvliet kiest voor milieu

Lees hier het interview met John Roos uit de Hellevoetse Post.

Nieuwsbrief mei 2019 - Kosten stijgen 300%

Gracieus laveren de witte zeiltjes over het meer. De lucht is helblauw met her en daar een stapelwolkje. Enkele motorbootjes liggen voor anker of passeren onze haven en voor ons clubhuis op de groene waterkant heeft onze jeugd de grootste waterpret onder leiding van onze zeil-instructeurs. Dat tafereel zal ook deze zomer volop te zien zijn op en rond onze thuishaven.  Maar het plaatje heeft een keerzijde, want in het water maar vooral op de kant en rond het clubhuis laten sommige leden en/of bezoekers een smerige troep achter. Hieronder een aantal recente voorbeelden uit de praktijk:


Afgedankte olie Afgedankte toiletpot Afgedankt zeil Stront in een wasbak
 
Wat je niet wilt aantreffen Olie in de haven door bilgewater pomp

Blijkbaar vinden deze leden en/of bezoekers het normaal dat onze vrijwilligers hun troep wel opruimen. Welnu, dat doen ze keer op keer maar met toenemende afschuw. Zo moesten vrijwilligers al een paar keer in de vuilcontainer kruipen, omdat deze was vastgelopen door bouwafval, dekzeilen, kussens en ander afval dat daar niet in thuishoort! Naast de vele smerige en onnodige problemen wordt onze vereniging nu met een kostenpost opgezadeld. De milieukosten om al die troep af te voeren zijn dit jaar met 300% gestegen! 

Terwijl dat toch echt anders kan en moet!

Wij kunnen en willen als organisatie onmogelijk alles controleren. Wij rekenen erop dat onze leden en watersporters hun verantwoordelijkheid nemen en zelf ook een schone vereniging willen. M.a.w. houdt het sanitair schoon, deponeer het afval na een dagje varen op een juiste manier in de faciliteiten die we hiervoor bieden of neem dat mee naar huis. Grofvuil past niet in onze vuilcontainer, dus breng dat naar het milieustation bij de gemeente. En spreek elkaar erop aan, als je ziet dat anderen rommel achterlaten. Voorkom dat we straks de jaarlijkse contributie moeten verhogen door gestegen milieukosten.

John Roos
Voorzitter WSV Haringvliet
voorzitter@wsv-haringvliet.nl
0031 681430098

Nieuwsbrief April 2019 - Voorjaarstocht

Van het Bestuur

Op 10 april kregen wij het schokkende bericht van het plotselinge overlijden van ons lid Hans Meijers. Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.  
 
In de laatste ALV zijn er een groot aantal wisselingen aangenomen van Bestuur en Commissieleden. De belangrijkste zijn de Voorzitter en de Havenmeester.
Als nieuwe voorzitter werd gekozen: John Roos. Hij zal zich in het nieuwe Bestek nog uitgebreid voorstellen.
Verder hebben we een nieuwe Havenmeester Aad Driessen. We zullen hem nog vaak tegenkomen in onze havens.
 
Joep Willems, de aftredend voorzitter, werd op voordracht van het Bestuur benoemd tot erelid van onze vereniging.
Lodewijk van Baartwijk werd bedankt voor het tijdelijk waarnemen van de functie Havenmeester.
 

Spiderbuster

Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om uw schip een “spinnenbehandeling” te geven via het bedrijf Spiderbuster.  Dit staat in principe gepland op 25 mei, maar u kunt zelf met het bedrijf eventueel een andere afspraak maken. Meer info op www.spiderbuster.nl of telefoonnummer 0525-686597. U kunt zelf een afspraak maken met dit bedrijf en de afrekening geschiedt ook rechtstreeks met Spiderbuster. 
 

“Zon op boten”

Er komt een tweede informatieavond over de aanschaf van beloopbare zonnepanelen met korting. U kunt hier meer lezen: Collectieve inkoopactie

Evenementencommissie

Eerder heeft u een Nieuwsbrief ontvangen over onze voorjaarstocht op 24 en 25 mei aanstaande naar Willemstad. Vergeet niet om in te schrijven via dit inschrijfformulier
 

Youth Sailing foundation

In datzelfde weekend van 24 en 25 mei organiseert YSF, een ledeninitiatief om jongeren mee op zee te nemen op zeilschepen, een zeiltocht voor een rondje  “Goerees Platform” De informatieavond hiervoor is op 4 mei a.s. om 11.00 uur in het Arendsnest. Iedereen is welkom.
 

Watersportverbond

Het laatste nieuws van het Watersportverbond vindt u onder www.watersporters.nl

Nieuwsbrief April 2019 - Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid najaar 2019

De lijst zelfwerkzaamheid najaar 2019 staat op de site (zelfwerkzaamheid), stel u op de hoogte van de datum waarop u bent ingedeeld en noteer de datum in uw agenda. Elk lid heeft de plicht om bij te dragen aan het onderhoud van de havens. Het uit te voeren werk is gepland naar het aantal leden voor die dag. Bij verhindering dient men zelf onderling te ruilen. Zorg dus dat er altijd een vervanger is. De telefoonnummers van de leden zijn te vinden in de bijlage van het bestek “ligplaatsenboekje 2019”.

Aanvangstijd is 08.30 uur einde om 16.00 uur. Neem werk – en regenkleding mee! Verschijnt U niet en heeft U ook niet geruild, dan geldt voor U de afkoopsom vermeldt in de tarievenlijst.

De uit te voeren werkzaamheden zijn bekend bij de dagcoördinator. Als u met iemand heeft geruild graag melden per e-mail aan Kees Walraven (c.walraven@wsv-haringvliet.nl).

N.B. Op 2 en 9 november worden de schepen weer uit het water gehaald. De leden die op die datum ingedeeld zijn worden verzocht om 08.00 uur aanwezig te zijn.

Afkoop Zelfwerkzaamheid

Er bestaat een mogelijkheid dat U de zelfwerkzaamheid afkoopt voor een bedrag van 150 Euro. Vul dan het formulier Afkoop Zelfwerkzaamheid in en stuur dit per mail naar onze administratie.

LET OP: Indien niet is afgekocht en U komt toch niet opdagen op de dag waarop u bent ingedeeld, dan wordt het afkoopbedrag nog eens verhoogd met een boete van 75 Euro.

Uitnodiging voorjaarstocht 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de voorjaarstocht naar Willemstad in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019.

Om 10.00 uur verzamelen we bij de Bonte Os. Onder het genot van een kopje koffie/thee met lekkers wordt u geïnformeerd over o.a. brugtijden etc.

Een ieder vaart op eigen gelegenheid naar de haven van Willemstad. Wij gaan aan de hand van de inschrijvingen een reservering doen bij de Gemeentehaven voor alle deelnemers. Nadere informatie volgt die zaterdag.

Indien het weer het toelaat is er 's-middags een Amerikaanse borrel ook hierover meer tijdens de koffie.

Rond de klok van 6 worden we verwacht bij Hotel Belle Vue voor een heerlijk 3-gangen diner, waarbij er een keuze gemaakt kan worden tussen een vlees, vis of vegetarisch menu.

De prijs voor deze tocht is voor volwassenen is 20,--. Voor kinderen (tot 12 jaar) is dit 12,50.

Aanmelden kan d.m.v. deze link

Wanneer u zich heeft aangemeld ontvangt u binnen een week een mail ter bevestiging dat u zich heeft aangemeld en vervolgens een mail met daarin de iDeal-link om te betalen.

NB: inschrijving is pas definitief na betaling. Uiterste inschrijfdatum is zondag 12 mei 24.00 uur.

Voor vragen kunt u mailen naar:
evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl