Nieuwsbrief juli 2020 - Corona update

Beste leden WSV Haringvliet,

Na intensieve maatregelen en beperking met dito beslissingen zal natuurlijk ook WSVH meegaan in de vrijheden die het RIVM ons geeft. Dat betekent dat we open staan voor protocollen om evenementen en jeugdzeilen op land en water weer toe te laten.

De protocollen zullen door het bestuur vooraf beoordeeld worden conform de laatste RIVM richtlijnen. Het handhaven van de 1.5 mtr maatregel en het hebben van een (Triage) aanspreekpunt en coördinator blijft hierbij een randvoorwaarde.

Volgens het Watersportverbond gelden op dit moment de volgende richtlijnen:

24 juni 2020

Zeilers en kanovaarders kunnen hun meermansboten gereed gaan maken voor gebruik. Vanaf 1 juli mogen zij weer met elkaar sporten op het water zonder hierbij 1,5 meter afstand te moeten houden. Ook wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen weer plaatsvinden. Aan land blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Dat maakte minister-president Mark Rutte woensdagavond 24 juni tijdens een persconferentie bekend.

In het kort mag per 1 juli het volgende:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Ook binnen-accommodaties van watersportverenigingen om te trainen mogen weer openen.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal contact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij het sporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik langs het water, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, competities en evenementen weer toegestaan. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Controleer bij de gemeente onder welke condities (en vergunningen) de wedstrijden, zomercompetities en evenementen mogen worden gehouden.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (mits de gemeente akkoord is). En binnen maximaal 100 personen.
 • Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden.
Momenteel wordt gekeken wat we aan Jeugdzeilen (in samenwerking met de andere verenigingen) en aan Evenementen weer kunnen opstarten. Wij blijven U op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen via deze Nieuwsbrieven.

Groeten,

John Roos,
Voorzitter WSV Haringvliet.

Nieuwsbrief juni 2020 - Mededeling Bestuur

Beste leden WSV-Haringvliet,

ALV op 20 juni a.s. om 10.00 uur Heliushaven

Allereerst verzoek ik de leden die naar de geïmproviseerde ALV komen en vragen hebben voor de rondvraag, om deze vooraf schriftelijk te melden bij onze secretaris via (secretaris@wsv-haringvliet.nl). Dit bevordert een efficiënte vergadering in deze lastige tijd en u kunt gelijk antwoord krijgen op uw vraag.

Verder nogmaals het verzoek om alleen als lid naar deze vergadering te komen en uw eigen stoel mee te nemen. Ga zitten op de aangewezen plek, zodat we 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven.

De gevolgen van de Corona-beperkingen

Heel langzaam zien we dat de beperkingen van onze Watersportvereniging, die het kabinet en de Veiligheidsregio i.v.m. het Corona-virus hebben opgelegd , minder worden. Gelukkig mogen we weer uitvaren, zijn de verenigingsgebouwen, de toiletten en inmiddels ook de douches weer open. Maar de 1,5 meter beperking, alsmede de beperking om bij koorts of verkoudheid thuis te blijven, zijn nog steeds cruciaal. Wij willen als Bestuur de beperkingen serieus nemen en zeker niet meewerken aan een verdere verspreiding van het virus.

Voor bijvoorbeeld het Jeugdzeilen en voor een Jeugdkamp zijn nog steeds serieuze protocollen van toepassing, waarvan het Bestuur vindt dat wij hier met gegronde redenen ten opzichte van de handhaving,  niet aan kunnen voldoen. Wij begrijpen dat niet alle leden die met het Jeugdzeilen/Jeugdkamp  te maken hebben, het hier volledig mee eens zijn. Maar we vragen toch begrip voor dit standpunt.

Het Bestuur denkt echt serieus na om te zien wat er voor het Jeugdzeilen dit seizoen nog gedaan kan worden. Zodra het verantwoord is, zullen we u hierover berichten.  Want het jeugdbeleid blijft voorop staan. We zien de jeugd nog steeds als onze toekomst.

Ik hoop u te zien a.s. zaterdag op onze Algemene Ledenvergadering.
Namens het Bestuur,

John Roos,
Voorzitter

Nieuwsbrief juni 2020 - Jeugdzeilen / zeilkampen

Naar aanleiding van een mailing die rondgaat over het hervatten van het Jeugdzeilen Hellevoetsluis willen wij benadrukken dat dit niet door het bestuur van WVS Haringvliet ondersteund wordt.
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 5 juni is het bestuur van mening dat het Jeugdzeilen nog niet hervat kan worden.

Het bestuur heeft als argumentatie 22 redenen aan CORONA-handhavingsregels besloten om geen jeugdopleiding en/of zeilkampen te faciliteren en daar de eindverantwoording over te dragen. Op dit moment zijn er protocollen van de Watersportverbond die richtlijnen afgeven. Echter de handhaving ofwel de naleving van deze protocollen is de verantwoording van het bestuur.

Op dit moment hebben we in overleg de conclusies getrokken dat WSVH niet in staat is om deze specifieke risico’s te dragen en te zorgen voor handhaving en naleven van deze regels. Bovendien hebben we geen permanente vertegenwoordiger en een Corona deskundige beschikbaar tijdens de uitvoering van een evenement en/of sportactiviteit.

Specifiek voor de jeugdsporter:
 1. Trek thuis al zoveel mogelijk je watersportkleding aan. En verkleed je na de les/training waar mogelijk weer thuis. Was voor en na de les/training thuis je handen met zeep.
 2. Ga bij aankomst direct naar je eigen boot.
 3. Tuig je boot zoveel mogelijk alleen op en af, als dat niet mogelijk is helpt een mede sporter of eventueel je trainer/instructeur. Degene die helpt wast voor en na het optuigen zijn handen met handgel.
 4. Laat zelf je boot te water en haal hem er ook zelf uit. Mocht dit niet lukken, laat kinderen elkaar helpen of in het uiterste geval de trainer/instructeur.
 5. Raak de boot en/of ander materiaal van een ander niet aan.
 6. Houd 1,5 meter afstand tot je trainer/instructeur.
 7. Verlaat na de les/training zo snel mogelijk de accommodatie.
Specifiek voor de trainer/instructeur:
 1. Houd altijd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s.
 2. Was je handen voor en na de les/training met handgel.
 3. Bespreek de les/training met de sporters zoveel mogelijk voor en na op de wal in de open lucht en houdt afstand.
 4. Haal de sporters niet bij elkaar rond je begeleidingsboot, vlot of andere locatie maar doe dit op een manier of locatie waar je de 1,5 maatregel kan toepassen.
 5. Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.
 6. Maak aan het eind van je les/training de gebruikte en/of aangeraakte materialen schoon (bv. begeleidingsboot, boeien, vlaggen etc.).
 7. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.
 NB: alleen 2 personen in de begeleidingsboot indien:
 1. Bemanning uit hetzelfde huishouden komt, of
 2. Er 1,5 meter afstand gehouden kan worden gedurende alle handelingen aan boord
Specifiek voor de vereniging:
 1. Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente.
 2. Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje).
 3. Zorg voor goede voorlichting en communicatie met betrekking tot de ‘corona’-maatregelen die op de locatie van toepassing zijn. Doe dit bijvoorbeeld via webmail, pushberichten maar ook door middel van posters bij toegang tot de locatie en op andere specifieke plekken.
 4. Bepaal voor de verschillende gebieden op je terrein (helling, parkeerplaats, e.d.) de maximale capaciteit uitgaande de doelgroep en de daarbij behorende regels en richtlijnen.
 5. Stel, op meerdere punten, middelen beschikbaar waarmee je handen en materialen kunt schoonmaken.
 6. Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde verenigingsmateriaal dient dit materiaal na elk gebruik schoongemaakt te worden.
Desalniettemin houden we alle ontwikkelingen in de gaten en mocht de situatie veranderen laten we dat via een volgende nieuwsbrief weten.

John Roos,
Voorzitter WSV Haringvliet

Nieuwsbrief juni 2020 - Corona update

Update Corona-beperkingen

Met ingang van 15 juni, dus a.s. maandag, mogen alle sanitaire voorzieningen in onze havens weer open. Dus niet alleen de toiletten, maar ook de douches kunnen dan weer gebruikt worden.
Maar er blijven beperkingen, waaronder de 1,5 meter afstand. Laten we ons hier dus goed aan houden!  

Toch een Algemene Leden Vergadering op zaterdag 20 juni 2020

Omdat we statutair en vanwege onze financiële verplichten, onder andere in verband met onze leningen bij de bank, verplicht zijn een ALV uit te schrijven, nodigen wij U hierbij uit voor een verkorte ALV die zal worden gehouden op zaterdag 20 juni 2020 om 10.00 uur op de parkeerplaats van onze Verenigingshaven in de Heliushaven te Hellevoetsluis. Deze vergadering vindt plaats in de open lucht, omdat we dan buiten de geldende voorwaarden van meer dan 30 personen kunnen vergaderen. Voorwaarde blijft absoluut de 1,5 meter afstand en als u verkouden bent of koorts heeft blijft u thuis!

We verzoeken daarom de leden om zelf een stoel mee te nemen (i.v.m. reinigen) en op de aangewezen “stippen” te gaan zitten. Verder is het verzoek om als lid hierbij aan te schuiven, dus zonder echtgenoot/echtgenote of andere gezinsleden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt:
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de najaars-ledenvergadering van 28 november 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 3. Jaarverslag 2019 Secretaris (gepubliceerd in Bestek 192)   
 4. Financieel Jaarverslag 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 5. Verslag van de Kascommissie
 6. Décharge
 7. Verkiezingen en benoemingen:
  • Hoofdredacteur Ad Willemen is aftredend en herkiesbaar
  • Milieu en Arbo Commissaris Peter Maasland is aftredend en niet herkiesbaar. Aangezien deze functie tegenwoordig door de beide havencommissies wordt ingevuld, stelt het Bestuur voor om deze vacature in het Bestuur niet in te vullen. Peter Maasland is bereid om in de toekomst de nodige ondersteuning bij de ontwikkelingen van e-Captain te bieden.
  • Secretaris Guust Baartmans is aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels heeft Henk Bakker zich gemeld als kandidaat voor deze functie.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
We begrijpen dat het improviseren is om op deze wijze een ALV te organiseren, maar het is mogelijk.

Vergeet niet om warme of eventueel regenkleding mee te nemen naar deze Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur schat in dat deze vergadering om 12.00 uur beëindigd is.

Nieuwsbrief juni 2020 - ALV / Toegangshek Heliushaven

Corona versoepelingen maar ook nog steeds behoorlijke beperkingen

 • Misschien heeft u het al gemerkt, maar de toiletten in onze havens zijn weer open. Dit is een versoepeling van de corona maatregelen per 1 juni 2020. De douches moeten nog gesloten blijven en mogen pas op 1 juli a.s. weer open. Ook het schoonmaken van de toiletten is inmiddels voor beide havens goed geregeld.
 • Vanwege de voorwaarden van de Corona beperkingen, waaronder de zwaarwegende 1,5 meter afstand, de opbouw van een intensieve begeleiding- en toezicht op de jeugdorganisatie, de bestuurlijke verantwoordelijkheid en het NIET hebben van een Corona deskundige, heeft het bestuur besloten dat vooralsnog het Jeugdzeilen nog steeds niet kan doorgaan. Ook heeft het Bestuur vanwege dezelfde corona-beperkingen besloten het Zeilkamp van iSail in onze Heliushaven deze zomer niet te faciliteren. Heel spijtig, maar de naleving van de corona-maatregelen zijn voor het Jeugdzeilen en het Jeugdkamp niet te handhaven. Dit risico met onze vrijwilligers kan het bestuur niet dragen en accepteren.

Toch een Algemene Leden Vergadering op zaterdag 20 juni 2020

Omdat we statutair en vanwege onze financiële verplichten, onder andere in verband met onze leningen bij de bank, verplicht zijn een ALV uit te schrijven, nodigen wij U hierbij uit voor een verkorte ALV die zal worden gehouden op zaterdag 20 juni 2020 om 10.00 uur op de parkeerplaats van onze Verenigingshaven in de Heliushaven te Hellevoetsluis. Deze vergadering vindt plaats in de open lucht, omdat we dan buiten de geldende voorwaarden van meer dan 30 personen kunnen vergaderen. Voorwaarde blijft absoluut de 1,5 meter afstand en als u verkouden bent of koorts heeft blijft u thuis!

We verzoeken daarom de leden om zelf een stoel mee te nemen (i.v.m. reinigen) en op de aangewezen “stippen” te gaan zitten. Verder is het verzoek om als lid hierbij aan te schuiven, dus zonder echtgenoot/echtgenote of andere gezinsleden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt:
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de najaars-ledenvergadering van 28 november 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 3. Jaarverslag 2019 Secretaris (gepubliceerd in Bestek 192)   
 4. Financieel Jaarverslag 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 5. Verslag van de Kascommissie
 6. Décharge
 7. Verkiezingen en benoemingen:
  • Hoofdredacteur Ad Willemen is aftredend en herkiesbaar
  • Milieu en Arbo Commissaris Peter Maasland is aftredend en niet herkiesbaar. Aangezien deze functie tegenwoordig door de beide havencommissies wordt ingevuld, stelt het Bestuur voor om deze vacature in het Bestuur niet in te vullen. Peter Maasland is bereid om in de toekomst de nodige ondersteuning bij de ontwikkelingen van e-Captain te bieden.
  • Secretaris Guust Baartmans is aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels heeft Henk Bakker zich gemeld als kandidaat voor deze functie.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
We begrijpen dat het improviseren is om op deze wijze een ALV te organiseren, maar het is mogelijk.

Vergeet niet om warme of eventueel regenkleding mee te nemen naar deze Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur schat in dat deze vergadering om 12.00 uur beëindigd is. 

E-Captain

Met onze positieve ervaring met E-Captain is het nu tijd om de volgende innoverende stap te zetten. We openen een portaal op onze website waar leden zelf hun gegevens kunnen inzien, wijzigingen kunnen invoeren en zaken kunnen doorgeven. Alle leden krijgen binnenkort een email met inlog-gegevens voor Mijn Captain.

Behalve uw persoonlijke gegevens kunt u ook uw facturen en gegevens van uw boot inzien. De gegevens zijn gebaseerd over wat er in de administratie bekend is van u. Het kan zijn dat er gegevens ontbreken of niet juist zijn. Wij vragen u hierbij dan ook om alles zo goed mogelijk aan te vullen.  Er zijn ook een aantal gegevens die u niet kunt aanpassen. Mochten hier fouten in zitten geef dat dan per email aan de secretaris door.

Ook is het mogelijk via Mijn Captain aan te geven wanneer u afwezig bent en dus uw box beschikbaar is voor passanten. Het zou de havenmeester zeker helpen als u hier gebruik van maakt.

Van de Havenmeester

De mastenberging is zo goed als leeg. Het verzoek is daarom om de jollen weer op hun eigen ligplaats onder deze berging te leggen, zodat ze niet her en der over het terrein in de Heliushaven zwerven. Ook willen we nog eens benadrukken dat we een vervuiling zien van een aantal ligplaatsen daar er geen onderhoud wordt gepleegd aan de boten. Het verzoek is om uw boot te verzorgen en representatief te houden. We zullen daar strikt op toezien en gepast hierop gaan reageren. 

Havencommissie Heliushaven: Het nieuwe toegangshek Heliushaven

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van maart jl. besloten om een hekwerk en een slagboom bij de ingang van onze Heliushaven te plaatsen. Dit om de veiligheid op ons terrein te waarborgen, nu het hek aan de ingang van de Heliushaven vervangen dient te worden en niet meer vanuit de Stichting wordt ondersteund.
De bestaande SEP-Keys kunt U blijven gebruiken voor het toiletgebouw en zullen t.z.t. worden omgewisseld voor een nieuw model.
 
Inmiddels heeft HERAS het nieuwe hek geplaatst en zijn werkzaamheden, met grote inzet van de Havencommissie afgerond. De volgende voorzieningen zijn aangebracht:
 • Beton fundaties voor het schuifhek en slagboom
 • Elektra bekabeling en graafwerkzaamheden
 • Stalen Fundatie balk voor montage van het hekwerk op het dijktalud
 • Protocol voor de besturing en database met toegang autorisatie vanuit het HERAS access systeem. Het Toegangssysteem is getoetst overeenkomstig “Toegangsbeveiliging & Beheer van rechten”,  dit in het kader van informatiebeveiliging en de AVG.
Dit laatste punt dient verdere toelichting voor onze leden.
De bediening van het HERAS Schuifhek en Slagboom zijn als volgt geïnstalleerd:
 • Doormiddel van Uw mobile Telefoon (Hek heeft een GSM module) Dit is een tijdelijke maatregel die later aangepast wordt en dan aansluiting krijgt met E-Captain.  Hierover zullen we u nog nader informeren.
 • Doormiddel van een Numeriek Toetsen Tableau op de kolom van het schuifhek
Toegangsnummer GSM module HERAS Hek:    +46 719 1203590653
 
Per ligplaatshouder (Helius en Kanaal) zullen wij één (1) registratie maken in het HERAS Access toegangssysteem op basis van Uw Naam en bij ons bekend Mobiel telefoonnummer.
 
Als U voor het Hek staat belt U (kosteloos) het nummer van het Hek, de GSM module zal Uw nummer herkennen en het Hek openen. U kunt ook het Hek voor familie & bekenden openen, gelijk waar U zich bevindt en telefoonbereik heeft. (U dient wel Uw nummerherkenning in te schakelen).

Bij het uitrijden zullen de detectielussen in het wegdek Uw auto detecteren en de Slagboom en Schuifhek automatisch open.
 
Fietsers en voetgangers dienen bij het weggaan, indien het Schuifhek gesloten is, gebruik te maken van de drukknop welke op ca. 3mtr afstand van het schuifhek, langs de weg geplaatst is.
 
Passanten/ Voetgangers kunnen na registratie bij de Havenmeester een Toegangscode verkrijgen, om het Schuifhek van buitenaf te openen.
Voor voetgangers en Fietsers zal dan alleen het Schuifhek openen en de Slagboom gesloten blijven, omdat de Slagboom ca. 1 mtr. korter is kunnen zij normaal passeren.
 
Het Schuifhek zal s´nachts gesloten zijn tussen 22.00hr en 08.00hr, in de wintermaanden kan de Havenmeester het Schuifhek ook overdag gesloten houden.

Voor Nooddiensten is er aan de buitenzijde van het Schuifhek een Sleutelschakelaar gemonteerd. Met deze sleutelschakelaar kunnen het Schuifhek en de Slagboom handmatig in één keer bij calamiteiten worden geopend.

Havencommissie Kanaal

Op  zaterdagmorgen 27 juni, rond 10:00 uur, kunnen onze leden uit beide havens hun brandblusser(s) ter keuring aanbieden in het Arendsnest (Kanaalhaven).
 
De prijs bedraagt 10 euro incl. BTW per blusser. Bijna alle vaartuig-verzekeringen eisen dat uw brandblusser elke 2 jaar wordt gekeurd.


Wij hopen u allen te zien op onze Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni 2020.  

Namens het Bestuur,
John Roos,
voorzitter WSV Haringvliet.