Nieuwsbrief oktober 2020 - Corona, Winterberging en meer

Aanscherping Corona-maatregelen

De havencommissie van het Kanaal heeft besloten om Het Arendsnest niet open te houden voor de leden, omdat ook sportkantines voorlopig gesloten moeten blijven. We houden u op de hoogte wanneer dit verenigingsgebouw weer open komt. Natuurlijk geldt dit alleen voor het Arendsnest, want de toiletten en douches blijven gewoon te gebruiken. 
 

Schepen op de kant op 31 Oktober en 7 November

De geplande werkzaamheden om de schepen op de wal te zetten gaan vooralsnog door, met in acht name van de Corona maatregelen:  Groep niet meer dan 30 personen en houd 1,5 meter afstand.
Mochten er tussentijds nieuwe (verscherpte) richtlijnen komen dan zal de Havencommissie een nieuwe beoordeling maken en zouden de werkzaamheden alsnog kunnen worden afgelast.
Ieder die zich heeft aangemeld voor de winterstalling zal via de Coördinator, Ronald Maaskant, een e-mail krijgen met de planning en verder op de hoogte worden gehouden.
De werkzaamheden zullen volgens het zelfde protocol worden uitgevoerd als in het voorjaar waarbij wij willen aangeven dat toeschouwers niet gewenst zijn en ieder op zijn boot moet wachten tot hij/ of zij aan de beurt is. Dit om de groep te beperken tot minder dan 30 personen.
Algemene Corona maatregelen zijn van toepassing, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes zijn aanbevolen.
 

Eigenaar gezocht FJ op trailer

Havenmeester Aad Driessen is op zoek naar de eigenaar van een FJ met de naam “t Buurtje”. Wil de eigenaar zich melden bij de havenmeester svp.  (zie foto)

Adopteren van een klus i.p.v. zelfwerkzaamheid

Er heeft zich een lid bij Aad gemeld die het schoonhouden van de helling in de Heliushaven heeft geadopteerd. Als er meer mensen zijn die een klus willen adopteren, zoals het onkruid weghalen rondom de Bonte Os of langs de waterkanten, meld je dan bij Aad. Adoptie kan op deze manier in de plaats komen van uw zelfwerkzaamheid. Het voordeel is dat u zelf bepaalt wanneer u deze klusjes doet. 
 

Jeugdzeilen

Ten behoeve van het Jeugdzeilen is door de Jeugdcommissie een protocol samengesteld, dat  aan de jeugdleden is toegezonden. Alleen op deze manier kan het jeugdzeilen blijven doorgaan. En ook de jeugdleden moeten zich afmelden als ze zich niet lekker voelen of gewoon een keer niet kunnen.
 

Nieuwsbrief september 2020 - Nieuws en vacatures

Nieuws uit de Heliushaven

Update zelfwerkzaamheid Heliushaven najaar 2020 (Zou aanvangen 12 September as. gaat niet door)
De havencommissie heeft i.v.m. Corona situatie besloten om de zelfwerkzaamheid voor het najaar 2020 in de huidige vorm niet door te laten gaan.
Bij reeds de reeds geplande projecten zoals het hellingen van de schepen in het najaar en eventuele andere nieuwe projecten zal een beroep gedaan worden op de ZWH leden die voor die datum ingepland staan. De lijst “zelfwerkzaamheid najaar 2020” staat op de website.
 
Momenteel wordt er door enkele leden op vrijwillige basis Zelfwerkzaamheid verricht aan de  groenvoorziening, bestrijding van het onkruid en andere kleinschalige onderhoudswerkzaamheden met maximaal 3 personen, U kunt zich hiervoor aanmelden bij de havenmeester, Uw inzet zal worden bijgehouden door de Coordinator ZWH,  dus schroom niet om u hiervoor aan te melden bij de havenmeester.
Het onderhoud en storingen van de technische installaties zal door de havencommissie in eigenbeheer verricht worden.
  

Nieuws uit het Kanaal

De chemische container is nu open zodat mensen hun afval olie en bilgewater kwijt kunnen. Wel het cijferslot op het hek dicht houden svp.
De leden die deze winter hun schip uit hun box halen in het kanaal, moeten dat melden bij kanaal@wsv-haringvliet.nl Zo weten we welke boxen er beschikbaar zijn voor overwinteraars uit de Heliushaven.
 

Vacatures binnen de Commissies

Op dit moment hebben we de volgende vacatures binnen de commissies:
- Penningmeester voor de Havencommissie Heliushaven. Opgeven bij helius@wsv-haringvliet.nl
- Jeugdcommissie zoekt ook extra krachten om mee te helpen bij het Jeugdzeilen.  Opgeven bij jeugdcommissie@wsv-haringvliet.nl
- De Evenementencommissie zoekt ook leden die zich willen aansluiten. Opgeven bij evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 

Uitnodiging Gelijke Finish Race 2020

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 12 september aanstaande.
Vanwege de Corona zal het programma er iets anders zijn dan andere jaren. Over de definitieve invulling zijn wij nog aan het brainstormen maar, ervan uitgaande dat de situatie niet veranderd, willen wij er een leuke dag van maken.
 
(Voorlopig) Programma:
10.00 Briefing
12.00 Start wedstrijd
14.00 Finish 
15.30 Prijsuitreiking
 
Aanmelden kan t/m vrijdag 4 september via deze link: GFR 2020
 
Na deze datum zullen wij u verder informeren of het minimale aantal inschrijvingen (15 schepen) behaald is en de situatie rondom Corona niet veranderd is en de race dus definitief door kan gaan.
 
Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.
 
Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 
De evenementencommissie.

Nieuwsbrief augustus 2020 - Evenementen en jeugd

Inschrijven Gelijke Finish Race

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 12 september aanstaande.
Vanwege de Corona zal het programma er iets anders zijn dan andere jaren. Over de definitieve invulling zijn wij nog aan het brainstormen maar, ervan uitgaande dat de situatie niet veranderd, willen wij er een leuke dag van maken.
 
(Voorlopig) Programma:
  • 10.00 Briefing
  • 12.00 Start wedstrijd
  • 14.00 Finish
  • 15.30 Prijsuitreiking
 
Aanmelden kan t/m vrijdag 4 september via deze link: GFR 2020

Na deze datum zullen wij u verder informeren of het minimale aantal inschrijvingen (15 schepen) behaald is en de situatie rondom Corona niet veranderd is en de race dus definitief door kan gaan.
Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.


Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl

Inschrijven Jeugdzeilen

Als je nog wilt inschrijven voor de jeugdzeilopleiding van 6 september a.s. dan moet je snel zijn. Schrijf je nog snel in via https://jeugdzeilenhellevoetsluis.eu/info/inschrijfformulier  

Jeugd attributen Heliushaven

Onze havenmeester Aad Driessen heeft in de Heliushaven de jeugd bereid gevonden om het springkussen te repareren. Verder staan er nu wat kleine goaltjes en een volleybalnet / badmintonnet. Ballen en rackets zijn te leen bij de havenmeester.

Vacatures bij Evenementencommissie en Jeugdcommissie

Zowel de Evenementencommissie als de Jeugdcommissie zijn dringend op zoek naar uitbreiding. Schroom niet en geef je op via evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl  of jeugdcommissie@wsv-haringvliet.nl

Nieuwsbrief juli 2020 - Jeugdzeilen

Jeugdzeilen WSV Haringvliet

Onze voorzitter van de Jeugdcommissie, Mark Willemse, heeft na 10 jaar het stokje overgedragen aan Marius Huige. Mark heeft er o.a. voor gezorgd dat het Jeugdzeilen sterk werd uitgebreid en verbeterd en dat er een goede samenwerking kwam met de overige watersportverenigingen in de Heliushaven. Daarnaast doet Marius Huige de oproep aan onze leden met een “jeugdig hart” om zich te melden voor de Jeugdcommissie. We kunnen je inzet zeer goed gebruiken!

De komende weken wordt hard gewerkt aan zowel de opstart van de commissie als ook de voorbereidingen voor het Jeugdzeilen. Dit laatste doen we uiteraard  gezamenlijk met de andere verenigingen. Hierbij volgen we de richtlijnen van het Watersportverbond.

Voor het jeugdzeilen zelf kunnen kinderen zich nog opgeven. Kijk hiervoor op de website van Jeugdzeilen Hellevoetsluis (www.jeugdzeilenhellevoetsluis.nl) of stuur een email naar org@jeugdzeilenhellevoetsluis.nl.

Om U, maar vooral ook de jeugd een indruk te geven van de activiteiten en de mogelijkheden leest U hier meer...

En natuurlijk kunt u deze Nieuwsbrief nog teruglezen op onze website www.wsv-haringvliet.nl