Nieuwsbrief april 2020 - Corona update

Beste mensen van WSV-Haringvliet,

Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per 30 maart ook niet meer toegestaan gebruik te maken van vaste seizoensplekken op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken, of deze te verhuren. Dit is besloten door Ahmed Aboutaleb, voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een uitzondering blijft gelden voor tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken).

Wat betekent dit voor onze havens?

Het is toegestaan om te klussen aan uw boot, maar alleen leden mogen zich op hun boot of in de haven bevinden. Overnachten of andere mensen uitnodigen op de boot is verboden. Toezicht en Handhaving hierop wordt gedaan door de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond. Houdt u zich a.u.b. aan deze regels, want anders riskeren we een totaalverbod voor iedereen voor het betreden van onze havens.

De bestaande maatregelen vanuit het kabinet zijn op 31 maart verlengd tot en met 28 april 2020.

Vanuit het Bestuur melden wij aan onze leden:
 
 • Samenkomen van meer dan 2 personen in de haven is verboden.
 • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en Overheid op.
 • Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
 • Afstand houden van minimaal 1,5mtr tot elkaar.
 • De Doucheruimte in de BonteOs is, net als in het Kanaal, afgesloten.
 • Er komt voorlopig geen drinkwater op de steigers van het Kanaal en het Arendsnest blijft, net zoals de recreatieruimte van de Bonte Os, gesloten.
 • Het Paasweekend en de Mei-vakantie kunnen dus absoluut niet recreatief worden doorgebracht op uw boot of in de haven.
 • Als ieder zich aan de spelregels houdt kunnen wij de havens (heel) beperkt open houden. Verpest dit dus niet voor de anderen.
 • Volg de aanwijzingen van de Havenmeester op.
 • Gebruik uw gezonde verstand.


Namens het Bestuur,

Ad Willemen
Hoofdredacteur.

Nieuwsbrief maart 2020 - Corona update

Beste mensen van Watersportvereniging Haringvliet,

Iedereen had zich de start van het vaarseizoen 2020 heel anders voorgesteld. Het besluit van de regering op maandag 23 maart om tot 1 juni alle samenkomsten te verbieden heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor de  activiteiten van onze vereniging.  

Vanuit het Bestuur kan ik U meedelen dat de volgende besluiten zijn genomen: 

 • De Voorjaars-Algemene-Ledenvergadering van 16 april 2020 wordt doorgeschoven en zal nu samenvallen met de Najaars- A.L.V. in november 2020. In het Bestek dat U binnenkort gaat ontvangen staat deze nog wel genoemd, omdat de drukplaten al waren aangemaakt.  
 • De hellingcommissie heeft in overleg besloten het te water laten van de schepen, die stond gepland op 4 april, uit te stellen tot nader bericht. De beslissing is genomen op aangeven van B&W Hellevoetsluis en de buurverenigingen Helius en Hellevoetsluis.
 • De voorjaarstocht in het weekend 16 en 17 mei gaat niet door. Onze Evenementen-commissie buigt zich over een alternatief verder in het jaar.
 • Het Jeugdzeilen is voorlopig tot 1 juni afgelast. Wij laten u weten wanneer dit weer wordt opgestart.
 • De reanimatie-cursus die door onze havenmeester Aad Driessen is voorbereid, wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum. 

Vanuit de Heliushaven:

 • De ontspanningsruimte van de BonteOs is gesloten.
 • De Zelfwerkzaamheid wordt per week afgebeld door de coördinator.

Vanuit het Kanaal:

 • De ontspanningsruimte het Arendsnest is gesloten.
 • De Zelfwerkzaamheid wordt tot nadere datum opgeschort.
 • Vanaf vrijdag 27 maart a.s. is er wel weer water beschikbaar op de steigers.
 • Van de sanitaire ruimtes worden de douches tot nadere datum gesloten. Toiletten zijn wel beschikbaar.

En mag U naar de haven?

Ja, beide Havens blijven open voor onze leden. Maar u dient wel de richtlijnen van de overheid in acht te nemen! Dus géén groepsvorming en 1,5 meter afstand tot elkaar. Gebruik uw gezonde verstand!

Heeft U vragen dan kunt u zich wenden tot de havenmeester Aad Driessen, het Bestuur of de respectievelijke havencommissies.

Wij blijven u voorlopig op de hoogte houden middels de Nieuwsbrieven. Kijk dus regelmatig in uw mail.  


Namens het Bestuur,
Ad Willemen,
Hoofdredacteur.

Nieuwsbrief maart 2020 - Voorjaars ALV

Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering)

Deze wordt gehouden op 16 april om 20:00 uur in de zaal van Citta Romana aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis. De agenda vindt u in het komend Bestek.

Boten te water

Zaterdag 4 april 2020 gaan de schepen in  weer het water in. De stalplek van uw boot op het parkeerterrein dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.

Jaarrekening en ondersteunende documentatie

Onze penningmeester Lorents Blankenberg zal op de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening, Balans, en Resultaat per kostenplaats bespreken. Deze documenten zaten als bijlage bij de Nieuwsbrief van februari. De Jaarrekening zult ook nog terug vinden in het Bestek van begin April.

Voorjaarstocht

Had u de datum al genoteerd in uw agenda? Het weekend van 16 en 17 mei hebben wij gepland om naar Numansdorp te gaan. Dit uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent het Corona virus.

Net zoals vorig jaar zullen we om 10.00 uur verzamelen bij de Bonte Os. Onder het genot van een kopje koffie/thee met lekkers wordt u geïnformeerd over o.a. brugtijden etc.
Een ieder vaart op eigen gelegenheid naar de haven van Numansdorp. Wij gaan aan de hand van de inschrijvingen een reservering doen bij de Gemeentehaven voor alle deelnemers. Nadere informatie volgt die zaterdag.

Indien het weer het toelaat is er 's-middags een Amerikaanse borrel ook hierover meer tijdens de koffie.

Rond de klok van 7 worden we verwacht bij restaurant Happy Wok, Wethouder van der Veldenweg 5 in Numansdorp. Gedurende 2,5 uur kan ieder zijn favoriete gerecht laten wokken. Drankjes, frisdranken, tapbier, huiswijn, vieux, jonge en oude jenever en koffie/thee, zijn inbegrepen. Overige dranken komen voor eigen rekening.

De prijs voor volwassenen is 17,50,--. Voor kinderen (tot 12 jaar) is dit 12,50.

Binnenkort ontvangen u een uitnodiging met een link waarin u zich kan aanmelden.

Voor vragen kunt u mailen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl


Infomarkt “Jeugd op het Water” op 19 maart 2020

In lijn met het landelijk besluit is ook het evenement Sail Away-Jeugd op het water dat 19 maart zou worden gehouden afgelast. De jeugdmanifestatie waar alle watersportorganisaties in Hellevoetsluis aan meedoen wordt nu gehouden in maart 2021.

Vanuit het Kanaal

Vanuit het kanaal willen we de mensen erop wijzen dat wanneer het klepje van hun stroomaansluiting(stopcontact) kapot is, dat de vereniging 75 euro kost. Of men daar dus voorzichtig
mee om wil gaan.

Cursus Reanimatie

Onze Havenmeester Aad Driessen wil, als er voldoende gegadigden zijn, een cursus reanimatie verzorgen. Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met havenmeester@wsv-haringvliet.nl
Bij voldoende belangstelling zal door Aad een datum en locatie worden doorgegeven.

Bestuursvisie 2020 - 2025

Iedere 5 jaar wordt er door het Bestuur een Bestuursvisie gemaakt die aan de ene kant terug kijkt wat er van de vorige visie is terechtgekomen, maar belangrijker is natuurlijk wat het Bestuur ziet als visie van de Vereniging voor de komende 5 jaar. Dit volledige document wordt dan ook in de Algemene Ledenvergadering van 16 april a.s. besproken en toegelicht.
In het Bestek staat een versie die alleen de zaken in de toekomst betreffen. Het gehele document kunt u hier lezen.

Het Bestek 192 is online beschikbaar

Vooralsnog is de bedoeling dat Het Bestek 192 begin april bij de leden in de bus valt.

Kunt u niet wachten? Lees via onderstaande link alvast de nieuwste Het Bestek online.

Bestek 192

Nieuwsbrief februari 2020 - Jeugd op het water

Overleden

Half januari bereikte ons het trieste bericht dat Jelle van der Does was overleden. Jelle lag met zijn boot Zwerver op H511. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Brandpreventie-avond 13 februari in de Bonte Os

In aansluiting op ons calamiteitenplan en vooruitlopend op de rampenoefening dit voorjaar wordt er door onze havenmeester Aad Driessen, is samenwerking met de Brandweer een brandpreventie-avond georganiseerd.
U bent van harte welkom op donderdag 13 februari a.s. om 19.30 uur in de Bonte Os (Heliushaven).

Nieuws van het Kanaal

Vingerpieren dienen in het vervolg zelf door de ligplaatshouders schoongehouden te worden. Dit omdat er klachten kwamen over het vervuilen van de schepen tijdens de zelfwerkzaamheid.
Voortaan kunnen de leden gebruik maken van het blauwe bootje naast het toiletgebouw om werkzaamheden aan hun schip te doen. Het oude vlot was versleten en is gesloopt.
Eigen sloten op de elektra aansluitingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. Sloten zijn verkrijgbaar bij de havenmeester en een reserve sleutel wordt bewaard in het havenkantoor.

Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering)

Deze wordt gehouden op 16 april om 20:00 uur in de zaal van Citta Romana aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis. De agenda vindt u in het komend Bestek.

Jaarrekening en ondersteunende documentatie

Onze penningmeester Lorents Blankenberg zal op de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening, Balans, en Resultaat per kostenplaats bespreken. Deze documenten zijn via deze Nieuwsbrief in te zien. De Jaarrekening zult ook nog terug vinden in het Bestek.

Vacature Secretaris Bestuur

Onze secretaris Guust Baartmans heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen in april 2020. Het Bestuur is dus op zoek naar iemand die dit van hem over wil nemen. Als U interesse of vragen hierover heeft kunt U contact opnemen met de voorzitter John Roos, voorzitter@wsv-haringvliet.nl .

Infomarkt “Jeugd op het Water” op 19 maart 2020

Wil je als jongere zelf de watersporten uitproberen, dan kan dat . Informatie is te verkrijgen tijdens de Parade van Watersporten op 19 maart in Theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis.
Middagprogramma 14:00-17:30 Boten-expo en Informatiemarkt, toegang is gratis.
Avondprogramma vanaf 19:30 uur, Watersportparade met als hoofdgast zeilmeisje Laura Dekker. Tot en met 18 jaar gratis, volwassenen € 12,50.

Flyer "Sail away"

Aanpassing openingstijden Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een besluit genomen de 15:30 uur opening op te heffen en bij wijze van proef voor een jaar in het zomerseizoen er een opening om 18:00 uur bij te doen.
Bijgaande link verwijst naar de openingstijden  Vaarweg informatie

Perscontainer alleen voor huishoudelijk afval

De perscontainer in de Heliushaven is alleen voor huishoudelijk afval. We vinden nog te vaak groot en grof afval dat in deze container wordt gegooid, zoals bijvoorbeeld fenders.