Nieuwsbrief juli 2018 - GFR 2018

Zomerkampen voor de Jeugd in de Heliushaven

De zeilschool iSail, van ons lid Brent Briesheuvel, organiseert ook dit jaar weer zomerkampen voor de jongeren. Bent u benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt, kom dan naar de opendag op zaterdag 14 juli 2018 van 15.00 – 18:00 uur in De Bonte Os in de Heliushaven. Voor meer informatie: Open dag iSail
 

Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug geeft problemen en daarom zal de brug vanaf maandag 9 juli minder vaak omhoog gaan. De keren dat de brug gedraaid wordt zal teruggebracht worden van 11 naar 8 keer. De bedientijden van  13.00, 15.00 en 19.00 uur zullen komen te vervallen. Kijk tevoren ook op de site van Rijkswaterstaat.
 

Vlootschouw tijdens vestingdagen Hellevoetsluis

Dit jaar bestaan de Vestingdagen in Hellevoetsluis 40 jaar en dat wordt feestelijk gevierd. Eén van de activiteiten is de vlootschouw op zaterdag 18 augustus.  Om de vlootschouw dit jaar weer tot een succes te maken wordt u uitgenodigd om mee te doen aan deze 40ste editie.
Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij  Harold Smit, Commandant Zeefakkel, coördinator vlootschouw. (commandant@zkkhellevoetsluis.nl)
 

Gelijke Finish Race

Zaterdag 15 september zal er weer een gelijke finish race georganiseerd worden. Reserveer deze dag vast in uw agenda. Meer informatie volgt later.