Nieuwsbrief november 2018 - Voorstel tarieven 2019

Tarievenlijst

Bij deze Nieuwsbrief is de tarievenlijst voor 2019 gevoegd, zoals door het Bestuur wordt voorgesteld. Voor bijna alle leden betekent dit een kleine verlaging ten opzichte van vorig jaar. Daarbij heeft de toeristenbelasting voor 2019 een kleine verhoging ondergaan. Dit laatste bedrag wordt bepaald door de Gemeente Hellevoetsluis. Op de Algemene Ledenvergadering van 29 november zal deze tarievenlijst worden besproken.

Tarievenlijst 2019

Aparte nota’s

Zodra de meterstanden van de elektriciteitsmeters bekend zijn zullen deze nota’s aan de leden worden verzonden. Dit geldt ook voor de winterstalling op de kant en de nota’s van het “overwinteren” in het Kanaal. Niet alles komt dus begin volgend jaar op één nota, maar alles komt apart en de eerste nota’s zullen binnenkort al per mail worden toegezonden.

Algemene Ledenvergadering

De najaarsvergadering wordt gehouden op donderdag 29 november 2018 in Bar-Restaurant Citta Romana, Parkweg 1 te Hellevoetsluis, aanvang 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom.

Het bestuur hoopt eenieder op 29 november te mogen begroeten.