Nieuwsbrief december 2018 - Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

U bent van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 6 januari van 14.00 uur – 17.00 uur. Let op, deze receptie is op een nieuwe lokatie!

De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op Ramtorenschip ‘Buffel’ aan de Koningskade/Dokweg 2, Hellevoetsluis.

De uitnodiging wordt eerdaags ook per post toegezonden. Wij hopen u allen persoonlijk te begroeten.

Van de Penningmeester

Het nieuwe tariefsysteem is goedgekeurd in de laatste najaars-ALV en daarmee wijzigen de tarieven ten opzichte van vorig jaar. De jaarfacturen zullen in de 2e week van januari per mail worden verzonden.
De rekeningen van het energieverbruik zullen deze week al per mail worden verzonden.

Van de Secretaris

Voor een veilig verloop van de werkzaamheden in onze havens (zelfwerkzaamheid) wil het bestuur graag een of meer leden raadplegen die deskundig zijn op het gebied van ARBO resp. veiligheid op het werk. Geïnteresseerden wordt verzocht zich per mail te melden bij Guust Baartmans, secretaris@wsv-haringvliet.nl

Getijdentabel Haringvlietsluizen

Door Bas van Dord is wederom een getijdentabel Haringvlietsluizen uitgewerkt. Ditmaal voor 2019, waarbij in de berekening geen rekening is gehouden met een wijziging in zomertijd.

Getijdentabel

Bas, bedankt voor dit overzicht.

Het Bestuur wens iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019.