Nieuwsbrief maart 2019 - Oproep kandidaten

Van het Bestuur

Het bestuur ontving een overlijdensbericht van ons lid Henkjan de Goede.
Henkjan is volkomen onverwacht overleden op 7 februari jl. Zijn schip Nathalie lag in box E238.

Oproep kandidaten voor het bestuur en de geschillencommissie

Voor het Bestuur zijn de volgende vacatures:
  • voorzitter
  • havencommissaris voor Het Kanaal

Joep Willems heeft zich gedurende zes jaar ingezet als voorzitter van de vereniging en is nu statutair aan het einde van zijn derde en laatste termijn.
Peter de Vos is in 2018 tussentijds afgetreden als havencommissaris Kanaal door Voorne. Piebe Zuidema heeft sindsdien de taken van Peter waargenomen maar is niet beschikbaar om de functie van Havencommissaris in de toekomst te vervullen.

De Geschillencommissie

Voor de geschillencommissie wordt minimaal één kandidaat gezocht, die geen andere functies binnen de vereniging vervult. De leden van de Geschillencommissie zijn na vier jaar statutair aan het einde van hun laatste termijn. Tot ieders tevredenheid zijn er in deze vier jaar overigens geen geschillen voorgelegd, waardoor de commissie een slapend bestaan heeft kunnen leiden.

Conform art. 25 van de Statuten zou de Geschillencommissie in zijn geheel af moeten treden. De Geschillencommissie bestaat uit vijf personen, die niet tegelijkertijd een andere functie binnen de vereniging kunnen vervullen.
Een van de vijf leden heeft onlangs het lidmaatschap van de vereniging opgezegd. De overige vier leden zijn bereid een volgende termijn van twee jaar aan te blijven. De ALV kan besluiten om af te wijken van de statuten en de leden voor een volgende termijn te benoemen.

Kandidaten voor de verschillende vacatures worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij Guust Baartmans, secretaris@wsv-haringvliet.nl / tel 06-50213422

Waar rekening mee gehouden moet worden

Alle schepen in de winterberging op de Heliushaven gaan weer te water op zaterdag 6 April 2019. Aanvangstijd is 08.00hr, ieder dient om 08.00hr aanwezig te zijn.

Nadat Uw schip te water is gelaten, wordt U geacht de stallingplaats schoon achter te laten en de onderdelen van de bok op de aangegeven plaats op te bergen.
De schipper dient zelf voor een opstapper te zorgen.

Alle schepen die voor de winter in het Kanaal of op een andere ligplaats in de Heliushaven liggen dienen uiterlijk zondag 24 Maart as. hun eigen ligplaats weer in te nemen.
Neem voor het verlaten van Uw tijdelijke (winter) ligplaats de elektra meterstand op en geef die door aan de Havenmeester.

Let-op!!
Het E-steiger is vernieuwd en de boxnummering is gewijzigd, Uw oude boxnummer komt niet meer overeen met het nieuwe. Loop voordat U uw schip gaat verhalen even het steiger op om zeker te stellen welke ligplaats U heeft.
De juiste boxnummers staan in e-Captain vermeld en bij twijfel kunt u de Havenmeester raadplegen.