Bestuurlijke Nieuwsbrief April 2019

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering, welke wordt gehouden op donderdag 11 april 2019 in Bar Restaurant Citta Romana, Parkweg 1 te Hellevoetsluis. Aanvang is om 20.00 uur.

Winterberging

Alle schepen in de winterberging op de Heliushaven gaan weer te water op zaterdag 6 April 2019. Aanvangstijd is 08.00hr, ieder dient om 08.00hr aanwezig te zijn. Nadat Uw schip te water is gelaten, wordt U geacht de stallingplaats schoon achter te laten en de onderdelen van de bok op de aangegeven plaats op te bergen. De schipper dient zelf voor een opstapper te zorgen.

Van de Penningmeester

In aanvulling op het financieel jaarverslag 2018 dat in het Bestek is gepubliceerd, vindt u hier tevens de balans winst/verlies en de resultaten per kostenplaats. In de komende A.L.V. wordt dit door de penningmeester toegelicht.

Afkoop zelfwerkzaamheid

De zelfwerkzaamheden voor alle leden gaat weer van start. U wordt dan opgeroepen om een dag werkzaamheden in de haven te verrichten. Indien u dit niet wenst, bestaat de mogelijkheid dit af te kopen voor een bedrag van € 150,-.

U dient dit tijdig aan te geven bij de secretaris via secretaris@wsv-haringvliet.nl

“Zon op Boten” collectieve aanschaf van Zonnepanelen

De landschapstafel Voorne-Putten geeft onze leden de mogelijkheid om met een subsidie collectief overloopbare zonnepanelen op boten aan te schaffen. Hoe meer er worden afgenomen, hoe goedkoper deze kunnen worden geleverd. Daarom is er op dinsdag 16 april in het droogdok Jan Blanken van 19:00 uur tot 22:00 uur een informatieavond gepland. In de bijlage kunt u lezen hoe u zich kunt aanmelden voor deze informatieavond. 

Uitnodiging 16 april

Vacatures binnen Bestuur en Commissies

In het Bestek heeft u kunnen lezen waar overal binnen het Bestuur en Commissies vacatures zijn ontstaan. Inmiddels hebben zich een behoorlijk aantal kandidaten gemeld voor verschillende functies. Helaas is het nog niet gelukt om de functie van Havenmeester ingevuld te krijgen. Gelukkig is Lodewijk Baartwijk nog even beschikbaar als waarnemend Havenmeester.
 
Voor die functies waar toestemming van de leden voor vereist is, zal dit in de komende voorjaarsvergadering aan de orde komen.

  • John Roos, kandidaat voorzitter
  • Dick van der Werf, kandidaat havencommissaris Kanaal
  • Ruud Peppel, kandidaat Milieu-Arbo Commissaris Heliushaven
  • Frits d’Achard, havencommissaris Heliushaven is aftredend en WEL herkiesbaar voor een volgende periode.
  • Niek van der Heijden, kandidaat redactielid.
Voor de Geschillencommissie hebben zich 5 nieuwe kandidaten gemeld: Kees Vink, Leo Lauwaars, Hans Harms, Leo Dols en Eric Drijf.

Volgende Nieuwsbrief

Binnenkort komt er weer een Nieuwsbrief, waarin o.a. wordt ingegaan op de Voorjaarstocht op 25 en 26 mei naar Willemstad en hoe u daarvoor kunt inschrijven. Want we willen natuurlijk wel met een behoorlijke vloot die kant op!

Tot ziens op de Voorjaarsvergadering van 11 april a.s.