Nieuwsbrief April 2019 - Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid najaar 2019

De lijst zelfwerkzaamheid najaar 2019 staat op de site (zelfwerkzaamheid), stel u op de hoogte van de datum waarop u bent ingedeeld en noteer de datum in uw agenda. Elk lid heeft de plicht om bij te dragen aan het onderhoud van de havens. Het uit te voeren werk is gepland naar het aantal leden voor die dag. Bij verhindering dient men zelf onderling te ruilen. Zorg dus dat er altijd een vervanger is. De telefoonnummers van de leden zijn te vinden in de bijlage van het bestek “ligplaatsenboekje 2019”.

Aanvangstijd is 08.30 uur einde om 16.00 uur. Neem werk – en regenkleding mee! Verschijnt U niet en heeft U ook niet geruild, dan geldt voor U de afkoopsom vermeldt in de tarievenlijst.

De uit te voeren werkzaamheden zijn bekend bij de dagcoördinator. Als u met iemand heeft geruild graag melden per e-mail aan Kees Walraven (c.walraven@wsv-haringvliet.nl).

N.B. Op 2 en 9 november worden de schepen weer uit het water gehaald. De leden die op die datum ingedeeld zijn worden verzocht om 08.00 uur aanwezig te zijn.

Afkoop Zelfwerkzaamheid

Er bestaat een mogelijkheid dat U de zelfwerkzaamheid afkoopt voor een bedrag van 150 Euro. Vul dan het formulier Afkoop Zelfwerkzaamheid in en stuur dit per mail naar onze administratie.

LET OP: Indien niet is afgekocht en U komt toch niet opdagen op de dag waarop u bent ingedeeld, dan wordt het afkoopbedrag nog eens verhoogd met een boete van 75 Euro.