Nieuwsbrief mei 2019 - Kosten stijgen 300%

Gracieus laveren de witte zeiltjes over het meer. De lucht is helblauw met her en daar een stapelwolkje. Enkele motorbootjes liggen voor anker of passeren onze haven en voor ons clubhuis op de groene waterkant heeft onze jeugd de grootste waterpret onder leiding van onze zeil-instructeurs. Dat tafereel zal ook deze zomer volop te zien zijn op en rond onze thuishaven.  Maar het plaatje heeft een keerzijde, want in het water maar vooral op de kant en rond het clubhuis laten sommige leden en/of bezoekers een smerige troep achter. Hieronder een aantal recente voorbeelden uit de praktijk:


Afgedankte olie Afgedankte toiletpot Afgedankt zeil Stront in een wasbak
 
Wat je niet wilt aantreffen Olie in de haven door bilgewater pomp

Blijkbaar vinden deze leden en/of bezoekers het normaal dat onze vrijwilligers hun troep wel opruimen. Welnu, dat doen ze keer op keer maar met toenemende afschuw. Zo moesten vrijwilligers al een paar keer in de vuilcontainer kruipen, omdat deze was vastgelopen door bouwafval, dekzeilen, kussens en ander afval dat daar niet in thuishoort! Naast de vele smerige en onnodige problemen wordt onze vereniging nu met een kostenpost opgezadeld. De milieukosten om al die troep af te voeren zijn dit jaar met 300% gestegen! 

Terwijl dat toch echt anders kan en moet!

Wij kunnen en willen als organisatie onmogelijk alles controleren. Wij rekenen erop dat onze leden en watersporters hun verantwoordelijkheid nemen en zelf ook een schone vereniging willen. M.a.w. houdt het sanitair schoon, deponeer het afval na een dagje varen op een juiste manier in de faciliteiten die we hiervoor bieden of neem dat mee naar huis. Grofvuil past niet in onze vuilcontainer, dus breng dat naar het milieustation bij de gemeente. En spreek elkaar erop aan, als je ziet dat anderen rommel achterlaten. Voorkom dat we straks de jaarlijkse contributie moeten verhogen door gestegen milieukosten.

John Roos
Voorzitter WSV Haringvliet
voorzitter@wsv-haringvliet.nl
0031 681430098