Nieuwsbrief juli 2019 - Meerjarenbeleid Vereniging

Van onze Havenmeester

Onze Havenmeester Aad Driessen is sinds kort in het bezit van het BHV- diploma dus in geval van calamiteiten kan hij daarvoor gebeld worden.

Verder liggen op het kantoor van de Havenmeester in de Heliushaven de jaar- stickers klaar voor de jollen, zodat de eigenaren deze kunnen ophalen.

Vergeet u niet als u langer dan 3 dagen weg blijft om dit door te geven aan de Havenmeester. Uw plek kan dan gebruikt worden voor passanten. Het gebruik van stroom door passanten zal met u worden verrekend in de jaarafrekening.

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Windturbines

Binnenkort wordt gestart met de plaatsing van 2 kleine Flower-Windturbines in onze Heliushaven. Het contract hiervoor is getekend en de proefopstelling kan gaan beginnen. De opbrengst komt regelrecht naar WSV-Haringvliet.

Nieuwe mensen in Bestuur en Commissies

Gelukkig hebben een groot aantal nieuwe mensen gereageerd op de opengevallen plaatsen in Bestuur en Commissies. Er zitten momenteel nog vacatures in het Kanaal (coördinator Zelfwerkzaamheid) en in de redactie (Illustrator en Advertentiewerving). Reacties graag naar willemen@wsv-haringvliet.nl

In augustus sturen we nog een zomereditie van het Bestek. Verder wensen we iedereen een hele mooie zomer toe met heel veel fijne vaaruren.