Nieuwsbrief augustus 2019 - Gelijke Finish Race 2019

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Een Advies van de Brandweer

In de maanden Augustus en September kunt u mensen van de Brandweer door onze havens zien lopen. Ze bieden advies aan voor de brandveiligheid op uw schip, door samen met u de middelen door te nemen die u aan boord heeft op het gebied van de brandveiligheid. Het gaat niet alleen om zaken zoals blusdeken, brandmelders en schuimblussers, maar ook over de gasaansluiting en bijvoorbeeld walstroomaansluiting. Meedoen aan dit advies is vrijblijvend, maar geeft u wel een scherp overzicht waar u zaken kunt verbeteren met betrekking tot de brandveiligheid op uw schip.

Coördinator zelfwerkzaamheid Kanaal

Bob Dekkers heeft zich gemeld als nieuwe coördinator voor de zelfwerkzaamheid in het Kanaal. Bob is de opvolger van Erik Bastemeijer.

Winterberging

We zitten nog midden in de zomer maar toch worden er al plannen gemaakt om de boten straks weer netjes uit het water te krijgen. Het hellingen van de boten met staande mast is gepland op 2 november 2019. Het hellingen van de overige boten is gepland op 9 november 2019. Noteer deze data al vast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 1 september 2019 d.m.v. onderstaande inschrijfformulieren:

Inschrijfformulier winterberging
Formulier gebruik mastenberging

Promotiefilm jeugdzeilen

Op zondag 15 september wordt er een promotiefilm gemaakt over het jeugdzeilen. Als er ouders zijn die niet willen dat hun kind in deze film wordt vertoond, dienen ze dit aan te geven. Er zal dan rekening mee worden gehouden bij de montage van de film.

Nieuws Watersportverbond

Het regioteam Zuid Holland Midden werkt samen met onder anderen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer. Het recreatieschap wil het varen op en rond de Rotte aantrekkelijker maken. Om meer te weten te komen over de wensen van de watersporters in het gebied is een enquête opgesteld en worden watersporters verzocht deze enquête in te vullen. Ook vaarrecreanten buiten het gebied worden verzocht mee te denken door de vragenlijst in te vullen. Meer hierover kunt u lezen in dit artikel waarbij u ook deze enquête kunt invullen.

Gelijke Finish Race 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 14 september.

Programma:
10.00 Briefing met een kopje koffie of thee
12.00 Start wedstrijd
14.00 Finish
15.30 Prijsuitreiking onder het genot van een drankje/hapje

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september via deze link: Inschrijfformulier GFR & BBQ

Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.Aansluitend zal er die dag rond de klok van 18.00 uur een Amerikaanse bbq worden gehouden voor alle leden van de vereniging.

Ivm tafels/stoelen en bbq’s is ook hiervoor aanmelden verplicht. Deelname is uiteraard gratis, een ieder neemt zijn eigen eet- drinkwaar etc. mee. Wij zorgen voor een brandende bbq.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl