Nieuwsbrief september 2019 - Bezoek burgemeester en wethouder

Bezoek burgemeester en wethouder

Tijdens de gelijke finish race op zaterdag 14 september zullen de Hellevoetse Burgemeester Milène Junius en wethouder Aart Jan Spoon onze vereninging bezoeken. Zij zullen kennismaken met onze vereniging en een rol spelen tijdens de prijsuitreiking rond 15.30.

Naast dit bezoek zal die dag ook een filmploeg aanwezig zijn om een promotiefilm te maken over onze vereniging. Daarin willen wij de thema’s: jeugd, duurzaamheid, vergrijzing en passanten onder de aandacht brengen.

Het is van groot belang dat we een grote opkomst krijgen om te laten zien dat wij een leuke vereniging zijn voor onze leden en dat we daar trots op zijn. Om het geheel aan te kleden zal de evenementencommissie zorgen voor een hapje en een drankje. Voor de drankjes krijgt u 3 consumptie bonnen per persoon.

Aansluitend is er, als onderdeel van de gelijke finish race, door de evenementencommissie een Amerikaanse bbq gepland. Hiervoor moet u zich wel even opgeven via onderstaande link. Uiteraard bent u ook van harte welkom om mee te doen met onze gelijke finish race. Ook hiervoor kunt u zich nog inschrijven d.m.v. onderstaande link inschrijven.

Gelijke Finish Race 2019

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een gelijke finish race op zaterdag 14 september.

Programma:
10.00 Briefing met een kopje koffie of thee
12.00 Start wedstrijd
14.00 Finish
15.30 Prijsuitreiking onder het genot van een drankje/hapje
18:00 Amerikaanse bbq
Deelname is gratis maar aanmelden verplicht. Deelname is voor eigen risico. Tevens is een WA verzekering verplicht.

Aansluitend zal er die dag rond de klok van 18.00 uur een Amerikaanse bbq worden gehouden voor alle leden van de vereniging. Ivm tafels/stoelen en bbq’s is ook hiervoor aanmelden verplicht. Deelname is uiteraard gratis, een ieder neemt zijn eigen eet- drinkwaar etc. mee. Wij zorgen voor een brandende bbq.

Aanmelden kan t/m vrijdag 6 september via deze link: Inschrijfformulier GFR & BBQ

Voor vragen kunt u een mail sturen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl

Meerjarenbeleid Vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl

Winterberging

We zitten nog midden in de zomer maar toch worden er al plannen gemaakt om de boten straks weer netjes uit het water te krijgen. Het hellingen van de boten met staande mast is gepland op 2 november 2019. Het hellingen van de overige boten is gepland op 9 november 2019. Noteer deze data al vast in uw agenda. Inschrijven kan vanaf 1 september 2019 d.m.v. onderstaande inschrijfformulieren:

Inschrijfformulier winterberging
Formulier gebruik mastenberging