Nieuwsbrief September 2019 - Winterseizoen

Uit de Heliushaven


Zelfwerkzaamheid is weer van start gegaan de planning voor het najaar 2019 kunt U vinden op onze website

De winterberging is gepland op 2 en 9 november as. inschrijven is mogelijk via de website, vol is vol. Spelregels en formulieren kunt U vinden op de website en e-mailen aan Ronald Maaskan

In verband met het stallen van de masten worden de eigenaren van de jollen die onder de mastenrekken zijn geplaatst verzocht om deze voor 1 oktober as. te verplaatsen. Een andere (winter) plaats kan in overleg met de Havenmeester worden toegewezen.

De eigenaren van Masten op de wal worden verzocht deze te voorzien van Labels met naam en Telefoonnummer, een en ander conform de spelregels winterberging 2019 te vinden op de website. In het voorjaar dienen de masten uiterlijk na 3 weken van te water laten boten, weer te zijn verwijderd.

Komende periode worden er graaf werkzaamheden uitgevoerd achter Jeugdhonk (fietsenstalling) ieder wordt dringend verzocht om Uw fiets weg te halen.

Ook staan er inmiddels veel “oude” fietsen waar geen eigenaar van bekent is, deze fietsen zullen apart gezet worden waarna U deze kunt ophalen.

Fietsen die eind november 2019 niet zijn opgehaald zullen worden afgevoerd als oud ijzer.

Gladde steigers, komende periode zullen de steigers weer glad kunnen worden als gevolg van aangroei en eenden poep, wees voorzichtig bij het betreden van de steigers, zeker als U alleen of s´avonds op de haven ben, draag een zwemvest!

Schroom niet om Uw deel van de steiger begaanbaar te houden, pak een bezem en maak het deel voor Uw schip eens schoon.

Op woensdag en donderdag 16 en17 oktober a.s. vinden er werkzaamheden aan de elektrische installatie van de Heliushaven plaats. Op deze dagen is op de steigers en gebouwen voor langere tijd mogelijk geen elektra beschikbaar.

Wij zullen proberen de overlast zo beperkt mogelijk te houden, dank voor Uw begrip.

Uit het Kanaal

Mensen met een ligplaats in het Kanaal die elders gaan overwinteren, dienen dit kenbaar te maken aan Dick van der Werf, kanaal@wsv-haringvliet.nl . Deze plekken kunnen dan worden ingevuld door overwinteraars vanuit de Heliushaven.
Watersportverbond

Vaart u wel eens op de Noordzee? Het watersportverbond en Rijkswaterstaat zijn benieuwd naar de ervaringen van mensen die door of langs de windmolenparken varen. U kunt uw ervaring delen middels een enquête via deze link : windmolenparken

Voor in uw agenda

De najaars ALV wordt op donderdag 28 november a.s. vanaf 19.30 uur in de zaal bij Citta Romana gehouden. U kunt deze datum vast in uw agenda reserveren.

Meerjarenbeleid vereniging

Het huidige document “meerjarenbeleid WSV Haringvliet” verloopt dit jaar en we moeten met z’n allen nadenken waar we met onze havens over 6 jaar willen staan. Hierbij doet het Bestuur een oproep aan alle leden om mee te denken en zodoende een gedragen beleid te creëren waar zoveel mogelijk inspraak en ideeën van de leden in is verwerkt. De bedoeling is om dit nieuwe beleid dan in de Algemene Ledenvergadering van november te presenteren. Reacties kunnen gestuurd worden naar voorzitter@wsv-haringvliet.nl