Nieuwsbrief Januari 2020 - Jeugdzeilen

Vacature secretaris Bestuur

Onze secretaris Guust Baartmans heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen in april 2020. Het Bestuur is dus op zoek naar iemand die dit van hem over wil nemen. Als U interesse of vragen hierover heeft kunt U contact opnemen met de voorzitter John Roos, voorzitter@wsv-haringvliet.nl .

Heliushaven afmeren met dubbele lijnen

Tijdens de ALV van 28 november 2019 is unaniem het voorstel aangenomen om gedurende het winterseizoen (de maanden oktober tot april) de schepen af te meren met dubbele lijnen aan BB & SB en voor en achter. Totaal dus 8 lijnen. Liefst voorzien van dempers om schokken op te kunnen vangen. Een lijn heen en weer van schip naar bolder en terug is geen dubbele lijn, maar dit is een enkele lijn.  Verder is het advies om meerlijnen te gebruiken en niet oude vallen of schoten, daar deze weinig rek hebben en dus ongeschikt zijn om als meerlijn te dienen.
Mocht u verder vragen hebben m.b.t. het deugdelijk afmeren van uw schip kunt u zich altijd tot de havenmeester wenden.
Indien deze voorzieningen niet worden opgevolgd, zal de vereniging uw schip deugdelijk gaan afmeren. De kosten voor meerlijnen zullen aan u doorbelast worden.

Inschrijven voor het Jeugdzeilen 2020

Het jaar 2020 is van start gegaan. Dat geldt ook voor inschrijven Jeugdzeilen. Er is een breed aanbod zodat ieder kind tussen 7 en 17 jaar een zeilprogramma kan kiezen wat bij haar/hem past. Gebruik het inschrijfformulier. Heeft u zelf geen kinderen in de betreffende leeftijd? Promoot het jeugdzeilen dan binnen uw eigen familie- en kennissenkring. Naast onze verenigingswebsite is er ook info te vinden op de website van Jeugdzeilen Hellevoetsluis. Een samenwerking van de 3 verenigingen.

Getijdentabel Goereesesluis (Haringvlietsluizen) 2020

Ons lid Bas van Dord heeft weer een getijdentabel aangeleverd van de hoog- en laagwaterstanden aan de Noordzeekant van de Goereesesluis in Stellendam. Hartelijk dank. De tabel kunt u downloaden via deze link.

Voorlichting Brandpreventie in de Bonte Os

Bij voldoende deelname zal door onze Havenmeester Aad Driessen een voorlichtingsavond brandpreventie in de Bonte Os en een avond in het Arendsnest worden gegeven. Aad wil eerst weten of hier voldoende interesse voor is, dus gaarne reageren naar onze Havenmeester als u deze wilt bijwonen. Dit kan op havenmeester@wsv-haringvliet.nl  Gaarna aangeven welke locatie en welke dag van de week uw voorkeur heeft.

Promotiefilm WSV Haringvliet

Afgelopen zomer is in samenwerking met het Watersportverbod een promotiefilmpje in elkaar gezet over de activiteiten binnen onze vereniging. Dit filmpje is getoond op de laatste ALV en op de Nieuwjaarsreceptie. U kunt dit filmpje ook via deze link bekijken. Binnenkort is het filmpje ook te zien op onze website.