Nieuwsbrief februari 2020 - Jeugd op het water

Overleden

Half januari bereikte ons het trieste bericht dat Jelle van der Does was overleden. Jelle lag met zijn boot Zwerver op H511. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Brandpreventie-avond 13 februari in de Bonte Os

In aansluiting op ons calamiteitenplan en vooruitlopend op de rampenoefening dit voorjaar wordt er door onze havenmeester Aad Driessen, is samenwerking met de Brandweer een brandpreventie-avond georganiseerd.
U bent van harte welkom op donderdag 13 februari a.s. om 19.30 uur in de Bonte Os (Heliushaven).

Nieuws van het Kanaal

Vingerpieren dienen in het vervolg zelf door de ligplaatshouders schoongehouden te worden. Dit omdat er klachten kwamen over het vervuilen van de schepen tijdens de zelfwerkzaamheid.
Voortaan kunnen de leden gebruik maken van het blauwe bootje naast het toiletgebouw om werkzaamheden aan hun schip te doen. Het oude vlot was versleten en is gesloopt.
Eigen sloten op de elektra aansluitingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. Sloten zijn verkrijgbaar bij de havenmeester en een reserve sleutel wordt bewaard in het havenkantoor.

Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering)

Deze wordt gehouden op 16 april om 20:00 uur in de zaal van Citta Romana aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis. De agenda vindt u in het komend Bestek.

Jaarrekening en ondersteunende documentatie

Onze penningmeester Lorents Blankenberg zal op de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening, Balans, en Resultaat per kostenplaats bespreken. Deze documenten zijn via deze Nieuwsbrief in te zien. De Jaarrekening zult ook nog terug vinden in het Bestek.

Vacature Secretaris Bestuur

Onze secretaris Guust Baartmans heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen in april 2020. Het Bestuur is dus op zoek naar iemand die dit van hem over wil nemen. Als U interesse of vragen hierover heeft kunt U contact opnemen met de voorzitter John Roos, voorzitter@wsv-haringvliet.nl .

Infomarkt “Jeugd op het Water” op 19 maart 2020

Wil je als jongere zelf de watersporten uitproberen, dan kan dat . Informatie is te verkrijgen tijdens de Parade van Watersporten op 19 maart in Theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis.
Middagprogramma 14:00-17:30 Boten-expo en Informatiemarkt, toegang is gratis.
Avondprogramma vanaf 19:30 uur, Watersportparade met als hoofdgast zeilmeisje Laura Dekker. Tot en met 18 jaar gratis, volwassenen € 12,50.

Flyer "Sail away"

Aanpassing openingstijden Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een besluit genomen de 15:30 uur opening op te heffen en bij wijze van proef voor een jaar in het zomerseizoen er een opening om 18:00 uur bij te doen.
Bijgaande link verwijst naar de openingstijden  Vaarweg informatie

Perscontainer alleen voor huishoudelijk afval

De perscontainer in de Heliushaven is alleen voor huishoudelijk afval. We vinden nog te vaak groot en grof afval dat in deze container wordt gegooid, zoals bijvoorbeeld fenders.