Nieuwsbrief maart 2020 - Voorjaars ALV

Algemene Leden Vergadering (voorjaarsvergadering)

Deze wordt gehouden op 16 april om 20:00 uur in de zaal van Citta Romana aan de Parkweg 1 in Hellevoetsluis. De agenda vindt u in het komend Bestek.

Boten te water

Zaterdag 4 april 2020 gaan de schepen in  weer het water in. De stalplek van uw boot op het parkeerterrein dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.

Jaarrekening en ondersteunende documentatie

Onze penningmeester Lorents Blankenberg zal op de Algemene Ledenvergadering de Jaarrekening, Balans, en Resultaat per kostenplaats bespreken. Deze documenten zaten als bijlage bij de Nieuwsbrief van februari. De Jaarrekening zult ook nog terug vinden in het Bestek van begin April.

Voorjaarstocht

Had u de datum al genoteerd in uw agenda? Het weekend van 16 en 17 mei hebben wij gepland om naar Numansdorp te gaan. Dit uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent het Corona virus.

Net zoals vorig jaar zullen we om 10.00 uur verzamelen bij de Bonte Os. Onder het genot van een kopje koffie/thee met lekkers wordt u geïnformeerd over o.a. brugtijden etc.
Een ieder vaart op eigen gelegenheid naar de haven van Numansdorp. Wij gaan aan de hand van de inschrijvingen een reservering doen bij de Gemeentehaven voor alle deelnemers. Nadere informatie volgt die zaterdag.

Indien het weer het toelaat is er 's-middags een Amerikaanse borrel ook hierover meer tijdens de koffie.

Rond de klok van 7 worden we verwacht bij restaurant Happy Wok, Wethouder van der Veldenweg 5 in Numansdorp. Gedurende 2,5 uur kan ieder zijn favoriete gerecht laten wokken. Drankjes, frisdranken, tapbier, huiswijn, vieux, jonge en oude jenever en koffie/thee, zijn inbegrepen. Overige dranken komen voor eigen rekening.

De prijs voor volwassenen is 17,50,--. Voor kinderen (tot 12 jaar) is dit 12,50.

Binnenkort ontvangen u een uitnodiging met een link waarin u zich kan aanmelden.

Voor vragen kunt u mailen naar evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl


Infomarkt “Jeugd op het Water” op 19 maart 2020

In lijn met het landelijk besluit is ook het evenement Sail Away-Jeugd op het water dat 19 maart zou worden gehouden afgelast. De jeugdmanifestatie waar alle watersportorganisaties in Hellevoetsluis aan meedoen wordt nu gehouden in maart 2021.

Vanuit het Kanaal

Vanuit het kanaal willen we de mensen erop wijzen dat wanneer het klepje van hun stroomaansluiting(stopcontact) kapot is, dat de vereniging 75 euro kost. Of men daar dus voorzichtig
mee om wil gaan.

Cursus Reanimatie

Onze Havenmeester Aad Driessen wil, als er voldoende gegadigden zijn, een cursus reanimatie verzorgen. Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met havenmeester@wsv-haringvliet.nl
Bij voldoende belangstelling zal door Aad een datum en locatie worden doorgegeven.

Bestuursvisie 2020 - 2025

Iedere 5 jaar wordt er door het Bestuur een Bestuursvisie gemaakt die aan de ene kant terug kijkt wat er van de vorige visie is terechtgekomen, maar belangrijker is natuurlijk wat het Bestuur ziet als visie van de Vereniging voor de komende 5 jaar. Dit volledige document wordt dan ook in de Algemene Ledenvergadering van 16 april a.s. besproken en toegelicht.
In het Bestek staat een versie die alleen de zaken in de toekomst betreffen. Het gehele document kunt u hier lezen.