Nieuwsbrief maart 2020 - Corona update

Beste mensen van Watersportvereniging Haringvliet,

Iedereen had zich de start van het vaarseizoen 2020 heel anders voorgesteld. Het besluit van de regering op maandag 23 maart om tot 1 juni alle samenkomsten te verbieden heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor de  activiteiten van onze vereniging.  

Vanuit het Bestuur kan ik U meedelen dat de volgende besluiten zijn genomen: 

 • De Voorjaars-Algemene-Ledenvergadering van 16 april 2020 wordt doorgeschoven en zal nu samenvallen met de Najaars- A.L.V. in november 2020. In het Bestek dat U binnenkort gaat ontvangen staat deze nog wel genoemd, omdat de drukplaten al waren aangemaakt.  
 • De hellingcommissie heeft in overleg besloten het te water laten van de schepen, die stond gepland op 4 april, uit te stellen tot nader bericht. De beslissing is genomen op aangeven van B&W Hellevoetsluis en de buurverenigingen Helius en Hellevoetsluis.
 • De voorjaarstocht in het weekend 16 en 17 mei gaat niet door. Onze Evenementen-commissie buigt zich over een alternatief verder in het jaar.
 • Het Jeugdzeilen is voorlopig tot 1 juni afgelast. Wij laten u weten wanneer dit weer wordt opgestart.
 • De reanimatie-cursus die door onze havenmeester Aad Driessen is voorbereid, wordt doorgeschoven naar een nader te bepalen datum. 

Vanuit de Heliushaven:

 • De ontspanningsruimte van de BonteOs is gesloten.
 • De Zelfwerkzaamheid wordt per week afgebeld door de coördinator.

Vanuit het Kanaal:

 • De ontspanningsruimte het Arendsnest is gesloten.
 • De Zelfwerkzaamheid wordt tot nadere datum opgeschort.
 • Vanaf vrijdag 27 maart a.s. is er wel weer water beschikbaar op de steigers.
 • Van de sanitaire ruimtes worden de douches tot nadere datum gesloten. Toiletten zijn wel beschikbaar.

En mag U naar de haven?

Ja, beide Havens blijven open voor onze leden. Maar u dient wel de richtlijnen van de overheid in acht te nemen! Dus géén groepsvorming en 1,5 meter afstand tot elkaar. Gebruik uw gezonde verstand!

Heeft U vragen dan kunt u zich wenden tot de havenmeester Aad Driessen, het Bestuur of de respectievelijke havencommissies.

Wij blijven u voorlopig op de hoogte houden middels de Nieuwsbrieven. Kijk dus regelmatig in uw mail.  


Namens het Bestuur,
Ad Willemen,
Hoofdredacteur.