Bestuursmededeling - Weekendsluiting havens!

BESTE LEDEN WSV-HARINGVLIET

Nederland kent een intelligente ‘Lock Down’. Uitgangspunten daarbij zijn:
  • Blijf thuis, en als je naar buiten gaat dan houd je 1,5 m afstand;
  • Als een van de gezinsleden corona-verschijnselen heeft, blijft het hele gezin binnen.

Daarnaast is er in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) sinds 30 maart een noodverordening van kracht. Als gevolg daarvan is het verboden om op je boot te blijven slapen en zijn de sanitaire voorzieningen en de clubhuizen gesloten. In principe gelden de maatregelen tot 28 april, maar deze kunnen worden verlengd en er kunnen per direct aanwijzingen voor gebiedsbeperkingen worden ingesteld door de Veiligheidsregio: https://vr-rr.nl/actueel/

Gezien het voorgaande heeft het Bestuur, op basis van eigen verantwoordelijkheid, besloten om de havens gedurende de weekenden, in de voornoemde periode, te sluiten. Overtredingen en boetes zijn dan voor de overtreder. Hiermee wordt het totaalverbod m.i.v. 14 april 2020 (na Paasweekend!) ingetrokken en is het dus mogelijk om op ma t/m vr in de havens te verblijven.

Op werkdagen is het verblijf op de havens niet verboden mits aan het 1,5m criterium wordt voldaan en er met niet meer dan 3 personen bij elkaar wordt gestaan. Let tevens bij het parkeren van de auto op voldoende afstand.

Zorg ook dat je op de steigers goed oplet dat je afstand houdt. Daarnaast mag je met niet meer dan twee mensen, uitgezonderd gezinnen, aan boord zijn.

De leden van de havencommissie en de havenmeester met camera’s zullen beroepsmatig toezicht houden en noodzakelijke reparaties voor de veiligheid uitvoeren.

Wij informeren u binnenkort nader over de tewaterlating van de schepen op de kant.

Samen gaan we de Corona te lijf.

Namens het Bestuur,
John Roos, voorzitter WSV Haringvliet