Nieuwsbrief april 2020 - Update Corona maatregelen

AANLEIDING

In de toespraak van de Minister-President van 21 april is aangegeven dat kinderen tot en met 18 jaar na 28 april weer buiten mogen sporten. Alle andere maatregelen worden tot 20 mei verlengd. Wat zijn hiervan de gevolgen?

JEUGDZEILEN

Hoewel er is aangegeven dat na 28 april kinderen weer buiten mogen sporten, houdt dat helaas NIET in dat het Jeugdzeilen opgepakt kan worden. Dit komt omdat de begeleiding door een ‘groep instructeurs’ nog niet is toegestaan en ons Jeugdzeilen wordt gedragen door de begeleiding van ouders/vrijwilligers.

Wat mag dan wel:
  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen gaan zeilen met hun bootje en hoeven daarbij geen rekening te houden met de 1,5 m maatregel. Ook op de kant kunnen ze met elkaar spelen.
  • Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen ook varen, maar voor hen geldt wel de 1,5 m maatregel. Concreet betekent dit dat je wel in een Laser kunt zeilen, maar niet samen in een RS-Vega – indien je niet uit één gezin komt.
Wat kan helaas nog niet:
  • Na het zeilen lekker douchen in het clubgebouw.
  • Gebruik maken van de toiletten in het clubgebouw.
Omdat het verbod vanuit de noodverordening nog geldt.

Kortom de verruiming van de buitensportmogelijkheden zal vooral van belang zijn voor de kinderen die in of rondom Hellevoetsluis wonen. Er moet op korte termijn een protocol worden opgesteld om de begeleiding uit te werken. Wellicht kunnen we dan het Jeugdzeilen weer oppakken bij de volgende verruiming van de beperkingen.

VERLENGING ALGEMENE MAATREGELEN TOT 20 MEI

De intelligente ‘Lock Down’ is verlengd tot 20 mei. Uitgangspunten daarbij blijven:
  • Blijf thuis, en als je naar buiten gaat dan houd je 1,5 m afstand;
  • Als een van de gezinsleden corona-verschijnselen heeft, blijft het hele gezin binnen.
Daarnaast is er in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) sinds 30 maart een noodverordening van kracht. Als gevolg daarvan is het verboden om op je boot te blijven slapen en zijn de sanitaire voorzieningen en de clubhuizen gesloten. In principe zijn die maatregelen tot 20 mei verlengd, maar kunnen er per direct aanwijzingen voor gebiedsbeperkingen worden ingesteld door de Veiligheidsregio: https://vr-rr.nl/actueel/

Nu doet zich het lastige feit voor dat gemeente Hellevoetsluis aanvullende maatregelen heeft afgekondigd, maar dit niet via de Veiligheidsregio communiceert. Daardoor zijn de maatregelen niet gekoppeld aan de noodverordening en hebben die aanwijzingen geen rechtsgrond, ook niet op basis van de Gemeentewet. Echter de handhavers worden wel geïnstrueerd om conform de aanwijzingen te handhaven. Daarom worden de sluis en de bruggen niet bediend en mag er niet in en uit de havens gevaren worden.

Daarmee wordt het Bestuur voor een groot dilemma gesteld.

Inmiddels is, in samenwerking met de andere watersportverenigingen, gevraagd of gemeente Hellevoetsluis de maatregelen in lijn wil brengen met het landelijk beleid en minimaal met het beleid van de aangrenzende veiligheidsregio’s, waar recreatief dagverblijf wel is toegestaan. Op dat verzoek hebben we op dit moment nog geen reactie mogen ontvangen.

VERBLIJF IN DE HAVENS

Na de tewaterlating van de schepen in de Heliushaven heeft het Bestuur de weekendsluiting van de havens opgeheven. Maar hierboven is al uitgelegd dat er nogal wat haken en ogen aan het verblijf in de havens zit. Daarom kan het Bestuur geen standpunt innemen over recreatief dagverblijf en moet u als goed schipper op eigen kompas varen.

Zodra er nadere informatie komt van de gemeente of de veiligheidsregio laten we u dat weten in een nieuwe Nieuwsbrief.

Namens het Bestuur,
John Roos, voorzitter