Nieuwsbrief mei 2020 - Corona update / Mastenberging

Corona-Update

Met ingang van vrijdag 15 mei a.s. worden de komende weken enkele stappen gezet om passanten weer toe te laten in onze havens.  Dit volgt op het volledig vrijgeven van de vaste ligplaatsen in de havens, sinds zaterdag 9 mei. Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook passantenplekken met eigen sanitaire voorzieningen toe te staan. Dit zal in een aantal stappen gebeuren:

Vrijdag 15 mei       25% verhuur voor passanten met eigen sanitair
Vrijdag 22 mei       50% verhuur voor passanten met eigen sanitair
Vrijdag 29 mei       75% verhuur voor passanten met eigen sanitair
Woensdag 1 juli     In heel Nederland alle voorzieningen in de havens, inclusief sanitaire voorzieningen, ook op campings en vakantieparken open voor 100 %.
   
Uiteraard blijven ook vanaf 15 mei de overige corona-beperkingen volledig van kracht (1,5m afstand, eigen sanitaire voorzieningen, geen bezoek etc.). Hiermee is het ook vanaf 15 mei a.s. weer toegestaan voor de leden uit het Kanaal om aan de golfbreker af te meren en te overnachten.

Passanten alsmede leden uit het Kanaal die in de Heliushaven aan de golfbreker willen liggen, dienen zich vooraf te melden bij de Havenmeester.

Mastenberging Heliushaven

De mensen die nog een mast in de mastenberging op de Heliushaven hebben liggen, dienen deze met spoed weg te halen.
Het bespreken van de mastenkraan kan via de Havenmeester Aad Driessen. Wederom zijn er een groot aantal mensen die niet aan de verplichting hebben voldaan om de mast in deze berging te voorzien van een label.

Namens het Bestuur,

Ad Willemen
Bestuurslid