Nieuwsbrief juni 2020 - Corona update

Update Corona-beperkingen

Met ingang van 15 juni, dus a.s. maandag, mogen alle sanitaire voorzieningen in onze havens weer open. Dus niet alleen de toiletten, maar ook de douches kunnen dan weer gebruikt worden.
Maar er blijven beperkingen, waaronder de 1,5 meter afstand. Laten we ons hier dus goed aan houden!  

Toch een Algemene Leden Vergadering op zaterdag 20 juni 2020

Omdat we statutair en vanwege onze financiële verplichten, onder andere in verband met onze leningen bij de bank, verplicht zijn een ALV uit te schrijven, nodigen wij U hierbij uit voor een verkorte ALV die zal worden gehouden op zaterdag 20 juni 2020 om 10.00 uur op de parkeerplaats van onze Verenigingshaven in de Heliushaven te Hellevoetsluis. Deze vergadering vindt plaats in de open lucht, omdat we dan buiten de geldende voorwaarden van meer dan 30 personen kunnen vergaderen. Voorwaarde blijft absoluut de 1,5 meter afstand en als u verkouden bent of koorts heeft blijft u thuis!

We verzoeken daarom de leden om zelf een stoel mee te nemen (i.v.m. reinigen) en op de aangewezen “stippen” te gaan zitten. Verder is het verzoek om als lid hierbij aan te schuiven, dus zonder echtgenoot/echtgenote of andere gezinsleden.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt:
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de najaars-ledenvergadering van 28 november 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 3. Jaarverslag 2019 Secretaris (gepubliceerd in Bestek 192)   
 4. Financieel Jaarverslag 2019 (gepubliceerd in Bestek 192)
 5. Verslag van de Kascommissie
 6. Décharge
 7. Verkiezingen en benoemingen:
  • Hoofdredacteur Ad Willemen is aftredend en herkiesbaar
  • Milieu en Arbo Commissaris Peter Maasland is aftredend en niet herkiesbaar. Aangezien deze functie tegenwoordig door de beide havencommissies wordt ingevuld, stelt het Bestuur voor om deze vacature in het Bestuur niet in te vullen. Peter Maasland is bereid om in de toekomst de nodige ondersteuning bij de ontwikkelingen van e-Captain te bieden.
  • Secretaris Guust Baartmans is aftredend en niet herkiesbaar. Inmiddels heeft Henk Bakker zich gemeld als kandidaat voor deze functie.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
We begrijpen dat het improviseren is om op deze wijze een ALV te organiseren, maar het is mogelijk.

Vergeet niet om warme of eventueel regenkleding mee te nemen naar deze Algemene Ledenvergadering. Het Bestuur schat in dat deze vergadering om 12.00 uur beëindigd is.