Nieuwsbrief juni 2020 - Mededeling Bestuur

Beste leden WSV-Haringvliet,

ALV op 20 juni a.s. om 10.00 uur Heliushaven

Allereerst verzoek ik de leden die naar de geïmproviseerde ALV komen en vragen hebben voor de rondvraag, om deze vooraf schriftelijk te melden bij onze secretaris via (secretaris@wsv-haringvliet.nl). Dit bevordert een efficiënte vergadering in deze lastige tijd en u kunt gelijk antwoord krijgen op uw vraag.

Verder nogmaals het verzoek om alleen als lid naar deze vergadering te komen en uw eigen stoel mee te nemen. Ga zitten op de aangewezen plek, zodat we 1,5 meter uit elkaar kunnen blijven.

De gevolgen van de Corona-beperkingen

Heel langzaam zien we dat de beperkingen van onze Watersportvereniging, die het kabinet en de Veiligheidsregio i.v.m. het Corona-virus hebben opgelegd , minder worden. Gelukkig mogen we weer uitvaren, zijn de verenigingsgebouwen, de toiletten en inmiddels ook de douches weer open. Maar de 1,5 meter beperking, alsmede de beperking om bij koorts of verkoudheid thuis te blijven, zijn nog steeds cruciaal. Wij willen als Bestuur de beperkingen serieus nemen en zeker niet meewerken aan een verdere verspreiding van het virus.

Voor bijvoorbeeld het Jeugdzeilen en voor een Jeugdkamp zijn nog steeds serieuze protocollen van toepassing, waarvan het Bestuur vindt dat wij hier met gegronde redenen ten opzichte van de handhaving,  niet aan kunnen voldoen. Wij begrijpen dat niet alle leden die met het Jeugdzeilen/Jeugdkamp  te maken hebben, het hier volledig mee eens zijn. Maar we vragen toch begrip voor dit standpunt.

Het Bestuur denkt echt serieus na om te zien wat er voor het Jeugdzeilen dit seizoen nog gedaan kan worden. Zodra het verantwoord is, zullen we u hierover berichten.  Want het jeugdbeleid blijft voorop staan. We zien de jeugd nog steeds als onze toekomst.

Ik hoop u te zien a.s. zaterdag op onze Algemene Ledenvergadering.
Namens het Bestuur,

John Roos,
Voorzitter