Nieuwsbrief oktober 2020 - Corona, Winterberging en meer

Aanscherping Corona-maatregelen

De havencommissie van het Kanaal heeft besloten om Het Arendsnest niet open te houden voor de leden, omdat ook sportkantines voorlopig gesloten moeten blijven. We houden u op de hoogte wanneer dit verenigingsgebouw weer open komt. Natuurlijk geldt dit alleen voor het Arendsnest, want de toiletten en douches blijven gewoon te gebruiken. 
 

Schepen op de kant op 31 Oktober en 7 November

De geplande werkzaamheden om de schepen op de wal te zetten gaan vooralsnog door, met in acht name van de Corona maatregelen:  Groep niet meer dan 30 personen en houd 1,5 meter afstand.
Mochten er tussentijds nieuwe (verscherpte) richtlijnen komen dan zal de Havencommissie een nieuwe beoordeling maken en zouden de werkzaamheden alsnog kunnen worden afgelast.
Ieder die zich heeft aangemeld voor de winterstalling zal via de Coördinator, Ronald Maaskant, een e-mail krijgen met de planning en verder op de hoogte worden gehouden.
De werkzaamheden zullen volgens het zelfde protocol worden uitgevoerd als in het voorjaar waarbij wij willen aangeven dat toeschouwers niet gewenst zijn en ieder op zijn boot moet wachten tot hij/ of zij aan de beurt is. Dit om de groep te beperken tot minder dan 30 personen.
Algemene Corona maatregelen zijn van toepassing, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes zijn aanbevolen.
 

Eigenaar gezocht FJ op trailer

Havenmeester Aad Driessen is op zoek naar de eigenaar van een FJ met de naam “t Buurtje”. Wil de eigenaar zich melden bij de havenmeester svp.  (zie foto)

Adopteren van een klus i.p.v. zelfwerkzaamheid

Er heeft zich een lid bij Aad gemeld die het schoonhouden van de helling in de Heliushaven heeft geadopteerd. Als er meer mensen zijn die een klus willen adopteren, zoals het onkruid weghalen rondom de Bonte Os of langs de waterkanten, meld je dan bij Aad. Adoptie kan op deze manier in de plaats komen van uw zelfwerkzaamheid. Het voordeel is dat u zelf bepaalt wanneer u deze klusjes doet. 
 

Jeugdzeilen

Ten behoeve van het Jeugdzeilen is door de Jeugdcommissie een protocol samengesteld, dat  aan de jeugdleden is toegezonden. Alleen op deze manier kan het jeugdzeilen blijven doorgaan. En ook de jeugdleden moeten zich afmelden als ze zich niet lekker voelen of gewoon een keer niet kunnen.