Nieuwsbrief oktober 2020 - Corona protocol winterberging

31 oktober en 7 november a.s. gaan er Boten op de kant.

Aanstaande 31 oktober worden de boten met staande mast uit het water gehaald. De havencommissie heeft binnen de geldende corona-maatregelen de mogelijkheid gezien om toch de boten uit het water te halen.

De vereniging heeft conform de richtlijnen van het RIVM, zoals bekrachtigd in de noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, een protocol opgesteld om te voorkomen dat het hellingen als een samenkomst of evenement wordt gezien. Daarom heeft de havencommissie besloten om voor het hellingen gebruik te maken van professionals. Deze ploeg is duidelijk herkenbaar aan hun hesjes.
In het protocol wordt u geïnformeerd over de manier en voorwaarden waarop de vereniging de boten uit het water kan halen. 
 

Daarom deze zeer dringende oproep:

  • Blijf aanstaande 31 oktober en 7 november weg van de Heliushaven tenzij uw schip de wal op gaat. De betrokken schippers zijn alleen welkom in het tijdslot waarin hun boot uit het water gaat. Niet ervoor en ook niet erna. 
  • Als uw boot op de kant staat en u bent klaar met het schoonspuiten van uw boot, dan verlaat u het parkeerterrein. Het is op hellingdagen niet toegestaan om andere werkzaamheden aan uw boot uit te voeren.Wij vragen u met klem om niet rond te blijven hangen!
Kortom, blijft u alstublieft op 31 oktober en 7 november weg van de Heliushaven als u niets met het hellingen te maken heeft!

Klik hier voor het corona protocol
 
De Havencommissie Heliushaven