Nieuwsbrief april 2021 - Algemene Ledenvergadering

Algemene Vergadering  

 
Wanneer : 22 april 2021 om 20:00 
Waar      : Bij u thuis via OnlineALV.nl 
 
Op korte termijn zult u een e-mail van de secretaris ontvangen met het verzoek te controleren of uw mobiele telefoonnummer klopt met dat wat bij ons bekend is. 
 
Mocht dat niet kloppen, wilt u hem dat zo spoedig mogelijk per e-mail (secretaris@wsv-haringvliet.nl) laten weten? 
 
De secretaris zal een lijst van leden samenstellen en op basis van die lijst worden de leden op 22 april uitgenodigd. Die leden krijgen dan een e-mail met daarin een link naar de vergadering. 
Om in te kunnen loggen heeft men ook een code nodig die per SMS naar het registreerde telefoonnummer gestuurd wordt. 
Het lijkt misschien wat ingewikkeld maar het wijst zich vanzelf. 
 
Mocht het inloggen op de één of andere manier niet lukken dan kan de secretaris u handmatig vlak voor de vergadering nog een code geven. U kunt hem dan, als dat nodig is telefonisch  bereiken op +31 6 22440542. 

Van de Penningmeester

Voor de ALV op 22 april heeft de penningmeester Lorents Blankenberg de financiele documenten voor u klaargezet. Deze zijn met de nieuwsbrief aan de leden gezonden.

Vacatures binnen het Bestuur

Op dit moment zijn er 2 vacatures binnen het Bestuur:
 • De  voorzitter is aftredend en herkiesbaar
 • De penningmeester is aftredend
Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris (secretaris@wsv-haringvliet.nl) 

Welke Corona-regels zijn nog steeds van toepassing voor onze watersportvereniging?

Deze basisregels gelden nog steeds:
 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes.

De Accommodatie en het vaarwater

De accommodatie moet dusdanig zijn ingericht dat iedereen zich aan de afstand-maatregelen kan houden:
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanaf 1 december een mondkapjesplicht in binnenruimtes van de vereniging. 

Horeca/kantine, kleedkamers en douches zijn gesloten. Het toilet mag open blijven.

Trainingen en wedstrijden 

 • Sporters t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten op de sportaccommodatie* onderling geen 1,5 meter afstand te houden en kunnen onderling wedstrijdjes varen bij de eigen vereniging.
 • Sporters vanaf 27 jaar mogen op de sportaccommodatie met maximaal 4 mensen sporten waarbij zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Hierbij kunnen meerdere groepjes van 4 personen sporten, mits zij duidelijk als aparte groepjes trainen/les krijgen.
 • Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen.
 • Train zoveel mogelijk in een vaste samenstelling.
 • Vermijd geforceerd stemgebruik.
 • Trainers, instructeurs en coaches worden niet aangemerkt als contact beroep, zij moeten dus 1,5 meter afstand houden tot de sporters.
 • Ouders/verzorgers en overig publiek mogen niet blijven kijken. Als ondersteuning van een ouder/verzorger noodzakelijk is bij de training van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de locatie aanwezig te laten zijn. 
Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn.

Van de Havenmeester/Havencommissies

Mastenberging
Voor alle leden die hun mast in de mastenberging hebben liggen gelden de volgende spelregels:
 
Conform het havenreglement art.47 moeten de masten uiterlijk 3 weken nadat de schepen te water zijn gegaan weg zijn.
Dus op Uiterlijk 18 April as. moet het mastenrek leeg zijn zodat de jollen hun ligplaats weer kunnen innemen
 
Voor alle (jeugd) leden met een ligplaats op de wal (Jollen)
Graag per heden je boot op de toegewezen plaats zetten (Jollen stalling of Optimisten rek). Als je niet zeker weet op welke plaats je boot moet staan moet je contact met de havenmeester opnemen.
Momenteel is het voor de havenmeester onmogelijk overzicht te houden op de jollenplaatsen omdat veel boten op een andere plaats staan.
 
Om een en ander voor dit jaar goed af te spreken gelden de volgende regels:
 • Conform art. 20 van het Havenreglement “Iedere bijboot moet voorzien zijn van een naam of nummer”
 • De Havenmeester heeft WSV Haringvliet stikkers met Uw nummer beschikbaar
 • Opplakken voor 1 Mei aanstaande (stikkers die niet afgehaald zijn worden door de Havencommissaris op de boot aangebracht)
 • De stikker dient op de spiegel van de boot te worden aangebracht
PS. Boten zonder naam of onbekende eigenaar (e-Captain) worden apart gezet tot dat de eigenaar zich heeft gemeld.