Nieuwsbrief september 2021 - Jubileumrace 2021 en Winterberging

Inschrijven GFR 18 september a.s.

Zoals we U eerder hebben bericht wordt het Jubileumfeest van 18 september uitgesteld, maar gaat de Jubileumrace (Eerdere jaren Gelijke Finisch Race, wel door op 18 september a.s. Het programma is als volgt:
 
10.00 UUR Briefing Jubileum-Race - voor het Clubhuis Heliushaven. Houd voldoende afstand van elkaar
11.30 UUR Start Jubileum-Race - Haringvliet
16.00 UUR Prijsuitreiking - voor het Clubhuis Heliushaven. Houd voldoende afstand van elkaar

Inschrijving is 5 euro per boot.
 
U kunt zich nog t/m 4 september a.s. inschrijven via de volgende link: Inschrijven Jubileumrace 2021

Winterstalling 2021-2022

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 30 oktober 2021 plaats vinden. Het hellingen van de overige boten is gepland op 6 november 2021 en de tewaterlating van alle boten op 26 maart 2022.

Spelregels winterstalling 2021-2022

Het hellingen voor de boten met staande mast en boten zonder mast gaat op 30 oktober 2021 plaats vinden, de boten met staande mast worden geplaatst op het noordelijk deel van het parkeerterrein om i.v.m. een grotere windvang zoveel  als mogelijk in de ”luwte”  achter de bomen te staan.
 
De eigenaren van de boten met staande mast dienen de boten d.m.v. spanbanden aan BB en SB zijde te zekeren aan de bok, boten met extensions dienen de extensions  d.m.v. een spanband onderling te borgen.
 
Op 6 november 2021 worden de overige boten zonder staande mast op het zuidelijk deel van het parkeerterrein geplaatst.
 
De volgorde van hellingen van de boten wordt de deelnemers toegezonden per email, het hellingtijdstip van een boot is niet met zekerheid aan te geven maar het zal duidelijk zijn dat de nr. 1 als eerste de kant op gaat, deze dient voor 8 uur aan de loswal te liggen, vervolgens nr. 2 enz.
 
Om het hellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen is er wederom voor gekozen om met bloktijden te werken. U krijgt ruim van te voren per mail met de volgordelijst met de tijd waarop uw boot ongeveer het water uit gaat, daarbij is ook het tijdstip aangegeven waarop u aanwezig dient te zijn. U kunt aan de hand van deze lijst zelf in de gaten houden wanneer uw boot aan de beurt is, zodat u op tijd voor de loswal ligt.
 
De schipper dient zelf voor een opstapper of bemanningslid te zorgen voor het af en aanmeren van zijn boot, daar is de hellingploeg niet beschikbaar voor.
 
Op aanwijzing van de schipper van de te hellingen boot worden de hijsbanden onder de boot geplaatst waarna het hijsen van de boot door de schipper vrijgegeven wordt. Eenmaal op de wal wordt u in de gelegenheid gesteld om uw schip zelf af te spuiten maximaal 20 min per boot
 
De boten die zonder mast op de wal overwinteren kunnen hun mast stallen op de mastenberging naast de D steiger. Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot. (labels verkrijgbaar bij de havenmeester)
 
De werkzaamheden tijdens de stalperiode van de boten dienen zonder overlast van de buurboot en vervuiling van het terrein uitgevoerd te worden, bij verfwerkzaamheden het parkeerterrein verplicht afdekken met zeilen. Elektrisch schuren van de boten alleen met apparatuur voorzien van afzuiging, een en ander conform het Havenreglement
 
Als U niet aanwezig bent bij de gestalde boot dienen elektrische aansluitingen losgekoppeld te zijn.
 
De boten gaan weer in het water op 26 maart 2022, de schepen gaan in omgekeerde volgorde weer het water in. 
 
De stalplek van uw boot op het parkeerterrein dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.
 

Inschrijving winterberging 2021-2022

Inschrijving kan vanaf 1 september 2021 d.m.v. het inschrijfformulier winterberging (te downloaden via de link: Inschrijfformulier winterberging). Dringend verzoek om blad 3 volledig in te vullen met voorkeursdatum en mailen naar Ronald Maaskant (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Sluitingsdatum voor aanmelden is 30 september 2021, dit i.v.m. het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de te stallen boten op het terrein.
 
Na aanmelding voor stalling krijg u een ontvangstbevestiging.
Bij teveel boten op dezelfde datum zal niet iedereen op die datum op de wal kunnen, hiervan krijgt u tijdig bericht.   

Inschrijving mastenberging

Voor boten die in het water overwinteren en de mast op de wal willen stallen kunnen het formulier gebruik mastenberging downloaden en mailen naar Ronald Maaskant (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.
Een plezierige en veilige hellingsdag toegewenst,
 
Namens de havencommissie,
Ronald Maaskant