Nieuwsbrief november 2021 - Wijziging datum en locatie ALV

Beste leden WSV Haringvliet,

Ten gevolge van de recent afgekondigde Corona-maatregelen kan de Algemene Ledenvergadering op 25 november a.s. helaas niet in Citta Romana worden gehouden. Het bestuur is daarom genoodzaakt de ledenvergadering te verplaatsen naar:
 
woensdag 24 november a.s. om 20.00 uur in Theater Twee Hondjes
Opzoomerlaan 106 (Cultuurhuis Nieuwe Veste)
3221 AP Hellevoetsluis
 
De vergadering vindt aldus een dag eerder plaats en op een andere locatie dan u gewend bent.
 
We vergaderen in de grote zaal van het theater, waar voldoende ruimte is om onderling de nodige afstand te houden.  
U bent allen vanaf 19.30 uur welkom en dient gelijk een zitplaats in de zaal in te nemen. Aangezien het theater geen consumpties mag verstrekken stelt het bestuur voor om de pauze te schrappen. U kunt natuurlijk wel zelf een meegebracht flesje water/drinken mee naar de zaal nemen. Het gebruikelijke nakaarten na de vergadering komt noodzakelijkerwijs ook te vervallen.
Bij het theater is ruimschoots gelegenheid om op het terrein achter het gemeentehuis te parkeren.
 
Dit is de enige mogelijkheid om de ALV overeenkomstig onze statuten nog vóór 1 december te houden. Het bestuur vraagt de leden begrip voor deze plotselinge wijziging die door overmacht wordt veroorzaakt. Ondanks de gewijzigde datum hopen we u toch op 24 november a.s. te mogen begroeten. 
 

Regels Theater Twee Hondjes  i.v.m. Corona:

Iedereen vanaf 13 jaar die het theater bezoekt moet zijn/ haar identiteitsbewijs en één van de volgende (digitale) documenten overleggen:
 • Een Corona-vaccinatiebewijs (geldig 2 weken na laatste vaccinatie)
 • Een negatieve testuitslag (minder dan 24 uur geleden afgenomen). Via testenvoortoegang.org maakt u een afspraak voor een coronatest.
 • Een herstelbewijs (u heeft in de afgelopen 6 maanden Corona gehad en bent daarvan hersteld.
Als u geen identiteitsbewijs bij u heeft, kunt u niet worden toegelaten.

Voor de volledigheid vindt u onderstaand de agenda voor de ALV:

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Aandacht voor overleden verenigingsleden
 3. Verslag van de extra ledenvergadering van 19 juni 2021(gepubliceerd in Het Bestek)
 4. Presentatie van de begroting voor het verenigingsjaar 2022 door de Penningmeester (gepubliceerd in Het Bestek)
 5. Stemming over de Begroting 2022
 6. Voorstel tariefsverhoging van 5% voor het liggeld in de boxen van onze vereniging.
 7. Vaststellen tarieven voor 2022.
 8. Terug en vooruitblik Evenementen-Commissie.
 9. Verantwoording en mededelingen Jeugd-Commissie.
 10. Verantwoording en mededelingen Havencommissarissen:
  1. Heliushaven. (met o.a. golfbreker en asfalteren toegangsweg Heliushaven)
  2. Kanaal door Voorne (met o.a. toegangshek, toegangscode en ponton)
 11. Verantwoording en mededelingen Redactie.
 12. Verkiezingen en benoemingen:
  1. Havencommissaris Kanaal door Voorne: Wegens het vertrek Dick vd Werf is de functie van Havencommissaris Kanaal door Voorne vacant.
  2. Geschillencommissie (2x) Wegens opzegging als lid van Kees Vink en de overstap van Hans Harms van Geschillencommissie naar Havencommissie Helius zijn er 2 vacatures in de Geschillencommissie ontstaan.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.
 
We hopen u allen op woensdag 24 november a.s. te mogen begroeten in Theater Twee Hondjes aan de Opzoomerlaan 106 in Hellevoetsluis!

Werkzaamheden brug en sluis kanaal door Voorne

De brug bij de sluis naar het Kanaal door Voorne wordt gerenoveerd en is gesloten van 24/1/2022 tot 19/3/2022. Voor wie dat een probleem is, kan er mogelijk een alternatieve winterplek in de Heliushaven worden geregeld. Men dient dan contact op te nemen met de Havenmeester.

Wat gaat er precies gebeuren?
 • De val (in de volksmond brugdek genoemd) van de brug wordt gerenoveerd. Dit houdt in dat de bestaande val wordt verwijderd. Daarna wordt deze in de werkplaats gerenoveerd en daarna teruggeplaatst. Dit is nodig omdat de houten delen aan vervanging toe zijn en er te veel roestvorming op de stalen delen is ontstaan.
 • De hydraulische installatie van de sluis wordt vervangen en de cilinderstangen die de deuren openen en sluiten worden gereviseerd. Dit is nodig om de werking van de sluisdeuren in de komende jaren te kunnen garanderen.
Wanneer gebeurt dit?

De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 24 januari 2022 en zaterdag 19 maart 2022.

Wat betekent dit voor u?

In de bovengenoemde periode is de sluis gestremd. Dit betekent dat u in die periode de kanaalhaven niet kunt invaren of uitvaren. Ook kunt u geen gebruik maken van de brug. Voor de voetgangers wordt er een overgang gemaakt over de sluisdeur. Het overige verkeer wordt omgeleid via alternatieve routes.