Nieuwsbrief januari 2022 - Nieuwjaarsreceptie afgelast

Nieuwjaarsreceptie afgelast

Omdat door de Coronamaatregelen de horeca nog gesloten moet blijven, gaat de Nieuwjaarsreceptie op 22 januari a.s. NIET door. Jammer, maar het is niet anders. 

Wat hiermee ook NIET doorgaat is de “Michiel de Ruyter – wandeling”, die voor leden voor de receptie gelopen kon worden. Dit omdat de samenhang met de receptie er niet meer is. Maar de wandeling kan mogelijk op een nieuwe datum nog wel terugkomen en we houden je er van op de hoogte. 
 

Activiteiten van de Evenementencommissie die vooralsnog WEL doorgaan:

Lezing "zeiltrimmen" 

Door Martin Baas 9 februari 2022 - 20.00 uur - De Bonte Os

Om je niet te bombarderen met telkens een nieuw bericht, nodigen wij je ook via deze nieuwsbrief uit om je op te geven voor de lezing "boot-trim". We hebben Martin Baas bereid gevonden om zijn visie te geven op het trimmen van een boot. Martin is, naast lid van onze vereniging, zeilmaker bij Hagoort Sails, ervaren wedstrijdzeiler en winnaar van verschillende kampioenschappen. Hij zal met al zijn enthousiasme uitleggen hoe je je schip nog beter kunt laten varen door wat simpele aanpassingen aan de trim. Zijn lezingen zijn altijd met enthousiasme begroet. Vanwege de Corona-maatregelen hebben wij het maximaal aantal deelnemers voor nu gesteld op 15 personen. Mocht het door de landelijke Corona-maatregelen niet door kunnen gaan, dan berichten wij de opgegeven deelnemers met een mogelijk alternatieve datum. 

Heb je interesse, geef je dan op via deze link.  Graag ook vermelden, wat je ervaring is.
 

Voorjaarstocht 2022 naar de Veerhaven

Met zijn allen varen we naar Rotterdam, dichtbij maar toch ver weg. Om natuurlijk te gaan liggen in de leukste jachthaven van Rotterdam.  Dit klink  niet alleen goed, maar is ook leuk en uitdagend. Daarbij 2 mogelijkheden om er te komen;  buitenom en via de Waterweg of via het Spui. Bij slecht weer gaat de buitenom groep eveneens via het Spui. 
 
Als de Coronamaatregelen het toestaan, hierbij het programma:
  • Palaver vrijdag  22 april  20.30 uur, mededelingen, vertrektijden en spelregels;
  • Vertrek zaterdag 23 april naar de Veerhaven, vanwege tij is het vroeg, buitenom erg vroeg;
  • Aankomst Veerhaven, in de middag, steigerborrel rond half 5,
  • Avondeten (verschillende stamppotten) van restaurant 010, in de buurt van de Veerhaven
  • Zondagochtend 24 april vertrek, vanwege tij kan dit laat in de ochtend.
Kosten eten inclusief 2 consumpties rond de 25 euro per persoon,
Steigerborrel en liggeld met korting voor eigen kosten.
 
Maximaal 30 boten.
 
Aanmelden: Evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl

Onder vermelding boot, lengte, binnendoor of buitenom als het weer het toelaat,
 
Namens organisatie voorjaarstocht, tot de 22ste april.
 

Van de Havencommissie Kanaal:

Let op het stroomverbruik

Afgelopen jaar bleken een aantal mensen elektrische kachels in hun boot te hebben aangesloten, om bevriezing te voorkomen. Toen bleek dat dit zo veel stroom opslokte, dat de hoofdzekeringen van de Kanaalhaven er uit klapten. Het verzoek is dus om dat dit jaar niet op deze manier te doen, zodat de stroom op de haven gewoon voor iedereen in gebruik kan blijven.