Nieuwsbrief februari 2022 - Golfbreker Heliushaven

Beste leden,
 
Over de afgelopen jaren is het onderwerp “Golfbreker” voor de westelijke zijde van de Heliushaven vaker aan bod gekomen. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is gemeld dat met name bij onze buurverenigingen urgentie wordt ervaren en dat nadere oriëntatie plaatsvond.
 
Golfbrekers zijn er in diverse soorten en maten. Voor de Heliushaven zijn zowel vaste als drijvende varianten in overweging genomen. In vaste uitvoering in een gestorte variant en een “schutting” variant. De laatste uitvoering is ook in gebruik aan de oostzijde van de haveningang, voor Marina Cape Helius.
 
Door WV Helius en WV Hellevoetsluis is aangegeven dat hun voorkeur een vaste golfbreker in “schutting” uitvoering heeft. De redenen die hiervoor zijn opgegeven, zijn onder meer:
• verwachte eenvoudiger proces voor verkrijgen van een vergunning;
• verwachte kosten.
Marina Cape Helius heeft kenbaar gemaakt tevens deel te willen nemen in de realisatie van een golfbreker.
 
Voor onze vereniging wordt een positief effect van een golfbreker verwacht op de volgende punten:
• rustiger E-steiger;
• verminderde slijtage aan de steigers;
• het (op termijn) eventueel drijvend kunnen uitvoeren van de G-steiger;
• rustiger liggen aan de buitenzijde van de G-steiger (aantrekkelijker voor passanten).
 
Het bestuur is voorstander van deelname in de realisatie van de golfbreker om de volgende redenen:
• de verwachte positieve effecten van een golfbreker op onze haven;
• inspraak in de uitvoering van de golfbreker;
• solidariteit, wij zijn mede-gebruiker van een haven die als geheel verbetert door een golfbreker.
 
Kanttekeningen zijn er ook te plaatsen, bijvoorbeeld over de gewenst positionering, de maximale hoogte en kosten.
 
Zowel WV Hellevoetsluis en WV Helius hebben recent te kennen gegeven dat zij in hun voorjaars ALV goedkeuring voor de realisatie willen vragen. Realisatie is beoogd tijdens de winter ’22 – ’23.
 
De golfbreker wordt ook in onze voorjaars ALV geagendeerd. Om een en ander nader toe te lichten en u de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen, wordt een informatieavond georganiseerd in de loop van maart. In gesprekken met de andere havens kunnen reacties van leden dan worden meegenomen.
 
Over de exacte datum en tijd van de informatieavond volgt een aparte uitnodiging.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
 
Jaap Ruibing
Voorzitter