Nieuwsbrief maart 2022 - Informatieavond Golfbreker Heliushaven

Informatieavond Golfbreker Heliushaven

Op 30  maart 2022 om 20:00 uur is er in de foyer van het Theater “Twee Hondjes” aan de Opzoomerlaan 106 een informatie-avond voor de leden van WSV Haringvliet over de mogelijkheden en de kosten van een nieuw aan te leggen golfbreker in de Heliushaven. Dit is een initiatief van alle vier havens in de Heliushaven.  Op het besloten gedeelte van “Mijn-Captain” van onze vereniging, die alleen voor leden toegankelijk is, kunt u de achterliggende documenten lezen. Het besluit over een golfbreker komt ter stemming op de Algemene Ledenvergadering van 28 april a.s.

Wij nodigen u van harte uit voor deze informatie-avond op 30 maart 2022 om 20.00 uur in Theater “Twee Hondjes” in Hellevoetsluis. 

Sluis Kanaal door Voorne

Het was te verwachten dat de werkzaamheden aan de brug bij de sluis aan het Kanaal door Voorne vertraging zou oplopen. De reparatie van de brug duurt, voor zover bekend,  tot 22 april. Maar het goede nieuws is dat de brug en sluis op 26 maart, tussen 10.00 en 16.00 uur, de dag dat onze boten vanaf de wal weer in het water gaan, geopend kan worden voor de recreatievaart. 

Ook met de Paasdagen kan men mogelijk gebruik maken van de sluis omdat de tijdelijke voetgangersbrug voor die tijd definitief wordt verwijderd. Maar natuurlijk wel tevoren bellen naar de sluiswachter op nummer 06 – 462 11 635.

Met de ligplaatshouders uit het Kanaal, die momenteel op de kant staan in de Heliushaven, zullen we voor de periode vanaf de tewaterlating op 26 maart a.s. eventueel nog afspraken maken over een tijdelijke ligplaats in de Heliushaven tot dat zij naar het kanaal kunnen terugkeren.  

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De WBTR, waar we eerder in het Bestek en vorige ALV’s al over gesproken hebben, vereist dat we onze Statuten en daarbij het Huishoudelijk Reglement gaan aanpassen. Dit betekent een beter en transparanter beeld naar onze leden en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden van de Bestuursleden in de Statuten.   

Een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, evenals een “Leeswijzer” bij deze nieuwe documenten zijn te lezen in “Mijn-Captain”.  

Een druppel in plaats van Sep-key /sleutel voor toegang tot de beide havens

Aan het tijdperk van de Sep-key en een sleutel als toegangsmogelijkheid tot onze havens is een einde gekomen. Zeker het systeem van de Sep-key is ernstig verouderd en we krijgen hier bij storing geen ondersteuning meer voor.

De nieuwe toegang is een zogenaamde “druppel” die toegang geeft tot de beide havens. De druppel is gekoppeld aan e-captain en verschaft je de toegang tot onze beide havens. Is iemand geen lid meer dan wordt de toegang vanzelf geblokkeerd. 

Dit betekent voor toegang tot de Heliushaven: 
  • Slagboom werkt via druppel, telefoonnummer (zoals nu) of via de code voor het loop/fiets hek (ook voor passanten) 
  • Toiletgebouw werkt via druppel of met een toegangscode.
  • De Bonte Os is voor meerderjarige leden toegankelijk tussen 06:00 en 20:00. 
Dit betekent voor de Kanaalhaven:
  • Toegangshek Kanaal werkt via de nieuwe druppel. (Gedacht wordt nog over een mogelijke toegangscode voor b.v. passanten. 
  • Arendsnest kan via de druppel geopend worden. 
  • Toiletgebouw is altijd open (behalve in de winter).
Omruilen sep-key en sleutels voor druppel:

De nieuwe toegangsdruppel zal per post worden opgestuurd aan alle betalende leden en zal in rekening worden gebracht. Zo heeft iedereen direct toegang tot onze havens.

Bij onze  havenmeester Aad Driessen kunt u de oude sep-key (Heliushaven) of de toegangssleutel Kanaal) inleveren. De borg wordt dan door de administrateur naar uw rekeningnummer teruggestort. De nieuwe druppel kost € 7,50 per stuk en in overleg met Aad kunt u meerdere exemplaren krijgen. 

De nieuwe druppels worden geregistreerd en iedere toegang wordt in het systeem gelogd om misbruik te voorkomen.

Voor het Kanaal betekent dit dat alleen de borg voor de verstrekte en registreerde sleutel wordt terugbetaald. Dus natuurlijk geen terugbetaling voor zelf bijgemaakte sleutels van het toegangshek.