Nieuwsbrief april 2022 - Bericht van de Evenementencommissie

De Openingstocht 22-24 april

18  boten hebben zich op gegeven voor de Voorjaarstocht naar de Veerhaven in Rotterdam. Ter verduidelijking er mogen ook motorboten mee en er vaart een groep binnendoor. Buitenom varen gaat alleen door als de weersomstandigheden het toelaten.  Buitenom is de afstand  ongeveer 40 mijl, binnendoor 25 mijl. 
 
Vanwege het tij zal de groep buitenom zaterdag vroeg in de sluis in Stellendam moeten liggen. Vrijdagavond 22 april  zullen we alle deelnemers  informeren op een palaver om 20.30 uur in de Bonte Os  en ook zal dan de  beslissing genomen worden of de groep buitenom ook werkelijk buitenom gaat.   
 
Op zaterdagmiddag vindt  in de Veerhaven een steigerborrel plaats en nuttigen wij een gemeenschappelijke maaltijd in een restaurant, daar vlak bij.       
 
Zondagochtend varen we weer terug. We hebben gereserveerd voor maximaal 25 boten in de Veerhaven in Rotterdam. Dus er is nog plaats voor  7 boten. Geef u op per mail bij evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 
Wij zien in uw aanmelding graag terug het type boot, binnendoor of buitenom en het aantal mensen aan boord. Dit laatste in verband met de catering.   
 
KANAALLIGGERS: LET OP: De Sluis door Voorne wordt bediend in het Paasweekend (15 t/m 18 april) van 8-16 uur. Na de Paasdagen wordt de val van de brug teruggeplaatst en is bediening uiterlijk 22 april weer mogelijk. Het zou dus allemaal kunnen passen om met de tocht mee te doen, maar werkzaamheden kunnen ook uitlopen. In dat geval kunt u beter met de Pasen al door de sluis naar het Haringvliet varen. 
 

Jubileumactiviteiten 25 juni

Jeugdactiviteiten
 
Tijdens de (uitgestelde) jubileumviering  worden er ook activiteiten op de kant en op het water voor de jeugd gepland. Heeft u ideeën, meldt u deze dan aan de evenementencommissie via e-mailadres:  evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl
 
Admiraalvaren
 
Een van de activiteiten, die we ook willen organiseren is Admiraal-varen. Dit betekent dat we met een afvaardiging van 1 tot 5 boten per steiger, bemant door leden van die steiger, zouden willen zien. Dit mogen zeilboten, maar ook motorboten zijn. Deze delegaties zullen zich varend in flottielje presenteren aan de voorzitter ( de admiraal) en de andere leden die zich bij hem voegen op het havenhoofd. We hebben 8 steigers en daarnaast 2 steigers uit het Kanaal, t.w. Noord en Zuid. Dit betekent in totaal 10 steigers en dus 10 delegaties. Wij zullen mensen van de steigers gaan benaderen met het verzoek of ze met hun steigergenoten een Admiraal-vaart willen organiseren. 
 
We gaan opnames maken en er is een attentie voor de steiger met de ludiekste aanwezigheid.
 
Gelijk Finish Race (GFR.)
 
Na het admiraal-zeilen zal de Gelijke Finish Race (GFR) starten. Het concept is dat er een baan wordt uitgezet en voor alle deelnemende schepen een gelijke finish tijd wordt berekend. Daarna wordt op basis van de handicap uitgerekend, hoe lang een ieder er over doet. Deze tijd afgetrokken van de finishtijd is je start tijd. De eerste starttijd is ruim na het admiraal-zeilen.
 
Het Feest.
 
Na een borrel zullen we maaltijd verzorgen met foodtrucks om daarna  los te gaan.
 
Oproep, oproep:
 
We kunnen niet zonder vrijwilligers op de dag , een ieder die de 25ste mee wil helpen, graag zich aanmelden bij  evenementencommissie@wsv-haringvliet.nl      
 

Havenkampioenschap zaterdag 27 augustus

De 3 wedstrijdleiders van de 3 verenigingen zijn druk bezig  om een gemeenschappelijk      kampioenschap te organiseren. Dit zal in het teken staan van de verbroedering.     
 
We gaan op 2 banen varen. 1 baan voor de snelle boten en 1 baan voor de 2 langzamere klassen     . We varen onder SW. Dit betekent, dat we 3-klasse winnaars hebben. Om de uiteindelijke individuele haven-kampioen te vinden, wordt aan het einde van de dag een Optimisten-race gehouden, waar de 3 stuurmannen uit de 3 klasses tegen elkaar mogen varen.  In de geest van de verbroedering is bepaald dat we geen  protestcommissie hebben. Eventuele problemen moeten onder een biertje door de deelnemers zelf  worden opgelost     .
 
Het palaver zal in de ochtend zijn bij het clubhuis van Hellevoetsluis en de uitreiking met de      verbroederingborrel zal door WSV Haringvliet worden geregeld. De inschrijving start in mei.
 
Kees Boon, namens  WSV Hellevoetsluis,
 
Ruud Hardenbol, namens WSV Helius,
 
Bram Sprij, namens  WSV Haringvliet,
 

Havenmeester over druppels en Groenploeg

Nav berichten dat het oude Heliuspoort-nummer niet meer zou werken, kan ik meedelen dat de Helius poort nog gewoon met het oude nummer open gaat voor die mensen op wiens naam nog geen druppel staat geregistreerd.  Tevens kan het nieuwe nummer 06 - 58 07 12 56 worden gebruikt voor degenen die een druppel hebben en van wie het telefoonnummer in e-captain bekend is. 
 
Er zijn nu 325 druppels ingevoerd, maar dit betekent veel invoer- handelingen in de systemen met telefoonnummers en partners. Het invoeren kost enorm veel tijd, maar als deze zijn ingevoerd dan is het vervolgens makkelijk bij te houden. Eind van deze maand moet iedereen een druppel hebben.
 
Om met een druppel het toegangshek te openen (zowel Helius als Kanaal) moet deze met de achterzijde (platte kant) voor de cijfers 5-6-7-8 worden gehouden. Dus in het midden van het toetsenbord en NIET onderin. In de Bijlage van deze Nieuwsbrief is een foto meegestuurd hoe deze moet worden aangeboden.
 
“Groenploeg” ipv zelfwerkzaamheid. 
 
Voor de zomer moet er een “groenploeg” worden opgesteld, voor de klusjes die de zelfwerkzaamheid in de winter niet kan doen. Wil je voor deze “groenploeg” worden ingedeeld, naam dan contact op met de havenmeester op nummer 06 - 36 32 48 65 . Je kan dan uit de lijst winter-zelfwerkzaamheid worden gehaald en je wordt dan ingezet voor kleine werkzaamheden, zoals gras maaien, heg knippen, snoeiwerk, terrein schoonhouden etc. 

Bericht van het Bestuur

Wij brengen in herinnering dat er op 28 april om 20:00 uur een Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de grote zaal van Theater 2 Hondjes in Hellevoetsluis. Belangrijke onderwerpen, zoals een nieuwe Golfbreker in de Heliushaven en aanpassing van de Statuten staan op de agenda. Meer leest u hierover in het Bestek.
 

Bericht vanuit het Kanaal

Een nieuwe AED is in gebruik genomen en staat in het kastje bij de ingang kantine. Het toegangshek van het Kanaal en het Arendsnest zijn te openen met de nieuwe druppel.