Nieuwsbrief juni 2018 - Zelfwerkzaamheid

Doorgeven langer afwezig

Bent u langer dan een paar dagen weg, geef dit svp via mail of telefoon door aan Jacky Leurs, onze havenmeester. Ze kan dan de lege boxen gebruiken voor passanten. Voor de mensen van de Heliushaven geldt uiteraard dat ze ook hun bordje op groen zetten. Havenmeester-heliushaven@wsv-haringvliet.nl of telefoonnummer 06 - 36 32 48 65.

Bloemendief

Elk jaar worden er bij de loopbrug in het Kanaal potten en bakken met bloemen geplaatst. Een goed initiatief en het geeft een mooie uitstraling naar leden en passanten. Echter eind mei zijn er twee bakken met bloemen weggenomen. Nee, deze zijn niet van de steiger gewaaid, maar echt ontvreemd.

Rooster Zelfwerkzaamheid in de Heliushaven

Omdat komend Bestek deze keer later wordt uitgebracht dan gewoonlijk, omdat we hier een prachtig jeugdexemplaar van willen maken, sturen we hierbij het rooster voor de zelfwerkzaamheid van de Heliushaven in deze Nieuwsbrief. Let dus goed op! Het nieuwe rooster is te vinden op onze website of via bijgaande link: Najaar 2018

Zomerkampen voor de Jeugd in de Heliushaven

De zeilschool iSail, van ons lid Brent Briesheuvel, organiseert ook dit jaar weer zomerkampen voor de jongeren. Bent u benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt, kom dan naar de open dag op 14 juli 2018 van 15.00 – 18:00 uur in De Bonte Os in de Heliushaven . Voor meer informatie: Open dag iSail