Kanaal

Ook onze haven 'het Kanaal' is een ‘Blauwe Vlag-haven’.
Deze haven kenmerkt zich door een gezellige sfeer. Spontaan ontstaat er een barbecue of een gezamenlijke babbel in de recreatietent op de steiger.
Het informatiepaneel is te vinden voor het badhuis. 
Voor de toegang tot de haven in ‘het Kanaal door Voorne’ dient u een sluis te passeren.
Klik hier voor bedieningstijden Sluis ‘Kanaal door Voorne’   

Regels

Er gelden een paar huisregels:
  • Het is verboden in nieuwe steigers te boren, te zagen of deze op andere manier te bewerken;
  • Persoonlijke wensen, vanglijnen, bolders, opstapjes en dergelijke altijd in overleg met de havenmeester.

Vuil en glas

Er zijn containers voor papier, glas en restafval. De containers staan bij het toegangshek. Voor chemisch afval en accu’s moet u contact opnemen met de havenmeester.

Electriciteit

Tijdig afsluiten van de toegewezen elektriciteitsaansluiting is een verantwoordelijkheid van de gebruiker. Mogelijk gebruik van stroom door derden, veroorzaakt door niet tijdig afsluiten van deze voorziening, wordt betaald door de gebruiker van de toegewezen voorziening. De aansluitingen mogen alleen met een slotje van de havenmeester worden afgesloten.

Bij passanten wordt de beginstand van de meter opgenomen door de havenmeester en de eindstand. Hieruit volgt de factuur voor gebruik van elektriciteit aan de passant. Dit gedeelte van het stroomgebruik wordt uiteraard in mindering gebracht op uw rekening voor het stroomverbruik.

Kanaalhaven WSV-Haringvliet
Plattegrond