Tarieven voor leden

Per 1 januari 2020

Inschrijfgeld, lidmaatschap en zelfwerkzaamheid

Inschrijving als gewoon lid (eenmalig)

€ 350,00

Lidmaatschap gewone leden

€ 80,00

Lidmaatschap jeugdleden (t/m 18 jaar)

€ 40,00

Lidmaatschap gezinsleden (v.a. 19 jaar)

€ 40,00

Afkoopsom zelfwerkzaamheid

€ 150,00

Boete bij ‘No Show’, zie toelichting.

€ 75,00

Liggelden

Starttarief voor alle boxen

€ 250,00

Liggeld per m² schip voor alle boxen

€ 10,00

Verrekening box per m² voor alle boxen

€ 5,00

Verrekenfactor Kanaal

0,9

Verrekenfactor Helius

1,015

Vastrecht = starttarief + boxprijs

 

Berekening: oppervlakten worden altijd naar boven afgerond op hele m²

(startbedrag + opp. box + opp. schip) x factor

 

Jol (incl. trailer) < 3m1

€ 60,00

Jol (incl. trailer) 3 tot 5 m1

€ 100,00

Jol (incl. trailer) > 5 m1

€ 150,00

Catamaran

150%

Tarieven passanten Kanaal en Heliushaven

‘s zomers (1 april tot 1 oktober) per m

€ 1,40

’s winters per m

€ 0,50

Tarieven lidpassanten Kanaal en Heliushaven

‘s zomers (1 april tot 1 oktober) per m

€ 0,60

s winters per m

€ 0,25

Toeristenbelasting

Voor leden met een vaste ligplaats, woonachtig buiten Hellevoetsluis per jaar

€ 25,40

Voor niet vaste ligplaatshouders per overnachting, per persoon

€ 0,92

Elektraverbruik

verbruikkosten per kWh

€ 0,25

Diversen

Kanaal borgsom sleutel hek/toiletgebouw.

€ 5,00

Heliushaven borgsom "sep-key" voor toegangshek/toiletgebouw.

€ 40,00

Verenigingsvaantjes per stuk

Gratis voor leden via havenmeeser

Verenigingsstickers per set van drie

€ 2,00

Verenigingsstropdassen per stuk

€ 8,00

Ingrijpen van Havenmeester, excl. kosten

€ 75,00

Winterberging

Overwinteren in het Kanaal (1 oktober t/m 31 maart) door ligplaatshouders uit de Heliushaven

€ 75,00

Kraantarief per boot in/uit het water

€ 140,00

Handelingen langer dan 30 min. Per kwartier

€ 35,00

Stageld per meter over alles, enkelrompschip

€ 19,50

Huur bok lengte 2 meter

€ 80,00

Huur bok lengte 2,5 meter

€ 100,00

Huur bok lengte 3 meter

€ 120,00

Huur extensions voor stalling met staande mast (bok 3 meter)

€ 40,00

Boete bij:

- afwezigheid t.b.v. opruimen na afloop winterberging.
- niet aanwezig zijn op afgesproken tijdstip.
- niet tijdig verwijderen mast uit de berging.


€ 75,00

stallen voor masten tot 14 m

€ 38,50

stallen voor overige masten

€ 55,00

 

Toelichting op de Tarievenlijst WSV Haringvliet 2020

Contributie 

De jaarlijkse contributie voor vaste ligplaatshouders bestaat uit:

  • lidmaatschap
  • startbedrag
  • m² bedrag box
  • m² bedrag schip
  • indien van toepassing toeristenbelasting
  • indien van toepassing eventueel afkopen zelfwerkzaamheid
  • indien van toepassing parkeergeld jol

Zelfwerkzaamheid

Leden met een vaste ligplaats in een van onze havens worden geacht aan zelfwerkzaamheid deel te nemen.
Zij die van deelname wensen te worden vrijgesteld kunnen dit aangeven. Aan hen wordt vervolgens het afkoopbedrag in rekening gebracht.
Zij die geen gehoor geven aan de oproep voor werkzaamheden dienen naast de afkoopsom de boete voor ‘No Show’ te betalen.

Restitutie en berekening van contributie voor minder dan een heel kalenderjaar

Lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en forfaitaire toeristenbelasting worden altijd per kalenderjaar berekend. Liggelden worden altijd per kwartaal verrekend, dat wil zeggen bij wijziging van de scheepsmaten of toewijzing van een box of jollenplaats worden hele kalenderkwartalen doorberekend. 

Voor lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en toeristenbelasting geldt geen restitutieregeling.  

Bij opzeggen in januari na ontvangst van de rekening blijft u dus gehouden de rekening te voldoen. Bij opzeggen volgt dan eventueel een restitutie van het liggeld.

Een aanvraag voor restitutie moet altijd gedaan worden voordat het betreffende tijdvak is ingegaan. Informatie over eventuele restitutie van (een deel van) de huursom van een vaste ligplaats bij langdurige afwezigheid van het schip kan bij de Administrateur worden ingewonnen..

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk, per post of per mail bij de Administratie (administratie@wsv-haringvliet.nl) Opzeggen is mogelijk per kwartaal en geeft recht op evenredige restitutie van het liggeld. LET OP: Ligplaatsen zijn NIET overdraagbaar.

Passanten

Ligplaatshouders kunnen vrij overnachten aan de buitenzijde van de golfbreker. Vooraf melden bij de havenmeester. Graag het lidmaatschap kenbaar maken door middel van het clubvaantje.

Ook passanten dienen minimaal WA verzekerd te zijn!

De tarieven gelden per meter scheepslengte over alles per dag.

Clubvaantje

Leden krijgen éénmalig een gratis clubvaantje en kunnen deze bij slijtage gratis omruilen bij de havenmeester voor een nieuw exemplaar.

Elektriciteitsgebruik

De eindstand dient voor 15 november aan de havenmeester te worden doorgegeven. Bij niet tijdig doorgeven van de stand wordt de meter door het bestuur opgenomen. Hierop is geen verhaal mogelijk. Als uw verbruik lager is dan € 2,50 per jaar zal geen nota worden toegezonden. 

Drinkwatergebruik

Is inbegrepen in het tarief.

Winterberging

Alleen voor leden is winterberging op de kant mogelijk van medio oktober tot medio april. Inschrijfformulier zijn een maand van tevoren bij de havenmeester verkrijgbaar. Scheepslengte over alles wordt afgerond op halve meters naar boven.

Maximaal te tillen gewicht 10 ton