Tarieven voor leden

Per 1 januari 2024

Inschrijfgeld, lidmaatschap en zelfwerkzaamheid

Inschrijving als gewoon lid (eenmalig)

€ 375,00

Lidmaatschap gewone leden

€ 100,00

Lidmaatschap jeugdleden (t/m 18 jaar)

€ 50,00

Lidmaatschap gezinsleden (v.a. 19 jaar)

€ 50,00

Afkoopsom zelfwerkzaamheid
Vergoeding bij "no show", zie toelichting

€ 150,00
€ 75,00

Liggelden

Starttarief voor alle boxen

€ 276,00

Verrekening box per m² voor alle boxen

€ 5,50

Liggeld per m² schip voor alle boxen

€ 11,00

Verrekenfactor Kanaalhaven

0,92

Verrekenfactor Heliushaven

1,015

Vastrecht = (starttarief + oppervlakte box) x
verrekenfactor Kanaal- of Heliushaven

 

Berekening liggeld:
N.B. alle oppervlakten worden altijd naar boven
afgerond op hele m²

Liggeld = vastrecht + oppervlakte schip:
((starttarief + (oppervlakte box x €5,50) + (oppervlakte schip x €11,00)) x verrekenfactor Kanaal of Helius 

Jol (incl. trailer) < 3m1

€ 60,00

Jol (incl. trailer) 3 tot 5 m1

€ 100,00

Jol (incl. trailer) > 5 m1

€ 150,00

Catamaran

150%

Tarieven passanten Kanaal en Heliushaven

's Zomers (1 april tot 1 oktober) per m

€ 1,75

’s Winters per m

€ 0,80

Kortingregeling passanten langdurig verblijf:

NB Geldt niet voor lid-passanten

's Zomers (1april tot 1 oktober) per m

Per zeven dagen € 10,00

 

Per vier weken € 30,00

Tarieven lidpassanten Kanaal en Heliushaven

's Zomers (1 april tot 1 oktober) per m

€ 0,80

's Winters per m

€ 0,40

Toeristenbelasting

Voor leden met een vaste ligplaats, woonachtig buiten Hellevoetsluis per jaar

€ 34,20

Voor niet vaste ligplaatshouders per overnachting, per persoon

€ 1,23

Elektraverbruik

verbruikkosten per kWh *)

€ 0,50

*)  Afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt kan het elektratarief tussentijds worden gewijzigd.

Diversen

Aanschaf "druppel" voor toegang hekken/clubhuizen/ toiletgebouwen

€ 7,50

Kanaal borgsom sleutel hek/toiletgebouw

€ 5,00

Heliushaven borgsom "sep-key" voor toegangshek/ toiletgebouw

€ 40,00

Verenigingsvaantjes per stuk

Gratis voor leden via havenmeeser

Verenigingsstickers per set van drie

€ 2,00

Verenigingsstropdassen per stuk

€ 8,00

Ingrijpen van Havenmeester, basis kosten

€ 75,00

Winterberging

Kraantarief per boot in/uit het water

€ 155,00

Handelingen langer dan 30 min. per kwartier

€ 35,00

Stageld per meter over alles, enkelrompschip

€ 26,00

Huur bok lengte 2 meter

€ 80,00

Huur bok lengte 2,5 meter

€ 100,00

Huur bok lengte 3 meter

€ 120,00

Huur extensions voor stalling met staande mast (bok 3 meter)

€ 40,00

Vergoeding bij:
- afwezigheid t.b.v. opruimen na afloop winterberging.
- niet aanwezig zijn op afgesproken tijdstip.
- niet tijdig verwijderen mast uit de berging.

€ 75,00

Stallen voor masten tot 14 m

€ 38,50

Stallen voor overige masten

€ 55,00

Kosten achterstallige betaling

 
1e herinnering per mail kostenloos
2e herinnering per mail € 25
Aanmaning per aangetekende brief € 50

 


Toelichting op de Tarievenlijst 2024

Contributie 

De jaarlijkse contributie voor vaste ligplaatshouders bestaat uit:

 • lidmaatschap
 • startbedrag
 • m² bedrag box
 • m² bedrag schip
 • indien van toepassing toeristenbelasting
 • indien van toepassing eventueel afkopen zelfwerkzaamheid
 • indien van toepassing parkeergeld jol

Zelfwerkzaamheid

Leden met een vaste ligplaats in een van onze havens worden geacht aan zelfwerkzaamheid deel te nemen.
Zij die van deelname wensen te worden vrijgesteld kunnen dit aangeven. Aan hen wordt vervolgens het afkoopbedrag in rekening gebracht.
Zij die geen gehoor geven aan de oproep voor werkzaamheden dienen naast de afkoopsom de vergoeding voor ‘No Show’ te betalen.

Restitutie en berekening van contributie voor minder dan een heel kalenderjaar

Lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en forfaitaire toeristenbelasting worden altijd per kalenderjaar berekend.
Liggelden worden per kwartaal verrekend. Dit geldt ook voor restitutie.

Voor lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en toeristenbelasting geldt geen restitutieregeling. 

Een aanvraag voor restitutie moet altijd gedaan worden voordat het betreffende tijdvak is ingegaan.
Informatie over eventuele restitutie van (een deel van) de huursom van een vaste ligplaats bij langdurige afwezigheid van het schip, kan bij de Administrateur worden ingewonnen.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk, per post of per e-mail bij de Administratie.

Passanten

Ligplaatshouders kunnen vrij overnachten aan de buitenzijde golfbreker. Vooraf melden bij de havenmeester. Het lidmaatschap kenbaar maken door middel van het clubvaantje. 

Ook passanten dienen minimaal WA verzekerd te zijn!

De tarieven gelden per meter scheepslengte over alles per dag.

Clubvaantje

Leden krijgen een clubvaantje en kunnen deze bij slijtage gratis omruilen bij de havenmeester voor een nieuw exemplaar. 

Elektriciteitsgebruik

De eindstand dient voor 15 november aan de havenmeester te worden doorgegeven. Bij niet tijdig doorgeven van de stand wordt de meter door het bestuur opgenomen. Hierop is geen verhaal mogelijk.

De Algemene Ledenvergadering kan – afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt - tussentijds het elektratarief wijzigen. Voorafgaand aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief worden de meterstanden opgenomen door de havenmeester en wordt het elektraverbruik tot dat moment gefactureerd.

Drinkwatergebruik

Is inbegrepen in het tarief.

Winterberging

Alleen voor leden is winterberging op de kant mogelijk van medio oktober tot medio april. Inschrijfformulieren zijn via deze link te vinden op de website. Scheepslengte over alles wordt afgerond op halve meters naar boven.

Maximaal te tillen gewicht 9 ton

Voorbeeld berekening liggeld (incl. contributie)

Stel de afmetingen van de boot in kwestie bedragen 8 bij 2,75 m. (= 22 m²) en deze boot is gelegen in het Kanaal.

Het liggeld wordt dan als volgt opgebouwd: 

 • Lidmaatschap: € 100,-;
 • Vastrecht: 
  (starttarief € 276,00 + oppervlakte box 27,5 m² x €5,50) x verrekenfactor Kanaal van 0,92 = € 393,-
 • Liggeld boot: 22 m² x € 11,00 x 0,92 = € 223,-

Totaal: € 100,- + € 393,- + € 223,- = € 716,-

Eindbedragen afgerond op hele Euro's

In de factuur ziet u deze uitsplitsing terug:

- Contributie lid (lidmaatschap);
- Vastrecht;
- Meterprijs Kanaal/ Helius (liggeld boot)