Tarieven voor leden

Per 1 januari 2018

Inschrijfgeld, lidmaatschap en zelfwerkzaamheid

Inschrijving als gewoon lid (eenmalig)

€ 275,00

Toewijzing box ( eenmalig bij vaste ligplaats)

€ 154,00

Lidmaatschap gewone leden

€ 80,00

Lidmaatschap jeugdleden (t/m 18 jaar)

€ 40,00

Lidmaatschap gezinsleden (v.a. 19 jaar)

€ 40,00

Afkoopsom zelfwerkzaamheid

€ 370,00

Liggelden Kanaal

Vastrecht voor alle boxen

€ 267,00

Liggeld per m² schip voor alle boxen

€ 13,50

Liggelden Heliushaven

Vastrecht bij boxbreedte < 3,00 m

€ 386,00

> 3,00 m, maar < 3,50 m

€ 433,00

> 3,50 m, maar < 4,00 m

€ 488,00

> 4,00 m, maar < 4,50 m

€ 532,00

> 4,50 m

€ 561,00

Toeslag op vastrecht bij vingerpier < 3,00

€ 40,00

> 3,00 m

€ 57,00

Liggeld per m² schip voor alle boxen

€ 10,00

Jol op de kant zonder trailer

€ 63,00

Jol op de kant met trailer

€ 99,00

catamaran op de kant zonder trailer

€ 132,00

catamaran op de kant met trailer

€ 160,00

Tarieven passanten Kanaal en Heliushaven

‘s zomers (1 april tot 1 oktober) per m

€ 1,40

’s winters per m

€ 0,50

Toeristenbelasting

Voor leden met een vaste ligplaats, woonachtig buiten Hellevoetsluis per jaar

€ 24,80

Voor niet vaste ligplaatshouders per overnachting, per persoon

€ 0,90

Elektraverbruik

verbruikkosten per kWh

€ 0,25

Diversen

Kanaal borgsom sleutel hek/toiletgebouw.

€ 5,00

Heliushaven borgsom "sep-key" voor toegangshek/toiletgebouw.

€ 40,00

Steiger/vingerpier fender

€ 85,00

Verenigingsvaantjes per stuk

Gratis voor leden via havenmeeser

Verenigingsstickers per set van drie

€ 2,00

Verenigingsstropdassen per stuk

€ 8,00

Ingrijpen van Havenmeester, basis kosten

€ 70,60

bestuursboete bij 2e herinnering

€ 50,00

Winterberging

Overwinteren in het Kanaal (1 oktober t/m 31 maart) door ligplaatshouders uit de Heliushaven

€ 75,00

Kraantarief per boot in/uit het water

€ 140,00

Handelingen langer dan 30 min. Per kwartier

€ 35,00

Stageld per meter over alles, enkelrompschip

€ 15,00

Huur bok lengte 2 meter

€ 80,00

Huur bok lengte 2,5 meter

€ 100,00

Huur bok lengte 3 meter

€ 120,00

Huur extensions voor stalling met staande mast (bok 3 meter)

€ 40,00

Reservering onderhoud per meter over alles

€ 5,00

Coördinatiekosten per meter over alles

€ 2,50

Milieutoeslag per meter over alles

€ 2,00

Vergoeding bij afwezigheid t.b.v. opruimen na afloop winterberging

€ 55,00

Vergoeding bij niet aanwezig zijn op afgesproken tijdstip

€ 66,00

stallen voor masten tot 14 m

€ 38,50

stallen voor overige masten

€ 55,00

 

Toelichting op de Tarievenlijst WSV Haringvliet 2018

Contributie 

De jaarlijkse contributie voor vaste ligplaatshouders bestaat uit:

  • lidmaatschap
  • vastrecht van de box
  • m² bedrag schip
  • indien van toepassing toeristenbelasting
  • indien van toepassing eventueel afkopen zelfwerkzaamheid
  • indien van toepassing parkeergeld jol

Zelfwerkzaamheid

Leden met een vaste ligplaats of een vastrecht box in een van onze havens worden geacht aan zelfwerkzaamheid deel te nemen. Zij die niettemin van deelname wensen te worden vrijgesteld en zij die geen gehoor geven aan de oproep voor werkzaamheden te verschijnen dienen de afkoopsom te betalen.

Restitutie en berekening van contributie voor minder dan een heel kalenderjaar

Lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en forfaitaire toeristenbelasting worden altijd per kalenderjaar berekend. Liggelden worden altijd per half kalenderjaar verrekend, dat wil zeggen bij wijziging van de scheepsmaten of toewijzing van een box of jollenplaats tussen 1 januari en 1 juli wordt een heel jaar verrekend en tussen 1 juli en 1 januari een half jaar. 

Voor lidmaatschap, zelfwerkzaamheid en toeristenbelasting geldt geen restitutieregeling. 

Bij opzeggen van een vaste lig- of jollenplaats tussen 1 januari en 1 juli wordt de helft van het liggeld geresti-tueerd. 

Bij opzeggen in januari na ontvangst van de rekening blijft u dus gehouden de rekening te voldoen.Bij opzeggen na 1 juli volgt geen restitutie. 

Een aanvraag voor restitutie moet altijd gedaan worden voordat het betreffende tijdvak is ingegaan. Informatie over eventuele restitutie van (een deel van) de huursom van een vaste ligplaats bij langdurige afwezigheid van het schip kan bij de Secretaris worden ingewonnen.

Opzeggen

Opzeggen kan alleen schriftelijk, per post of per mail bij de Secretaris.

Passanten

Ligplaatshouders kunnen vrij overnachten aan de buitenzijde van de golfbreker. Vooraf melden bij de havenmeester. Graag het lidmaatschap kenbaar maken door middel van het clubvaantje.

Ook passanten dienen minimaal WA verzekerd te zijn!

De tarieven gelden per meter scheepslengte over alles per dag voor een enkelromp-schip. Catamaran 150 %, Trimaran 200 %.

Kortingsregeling Heliushaven en Kanaal

De scheepslengte wordt < 0.5 m naar beneden en > 0.5 m naar boven afgerond. Voor leden wordt maximaal 4 dagen per week en per 4 weken maximaal 3 weken van 4 dagen in rekening gebracht. Voor niet leden wordt per week maximaal 6 dagen en per 4 weken maximaal 3 weken van 6 dagen in rekening gebracht.

Clubvaantje

Leden krijgen éénmalig een gratis clubvaantje en kunnen deze bij slijtage gratis omruilen bij de havenmeester voor een nieuw exemplaar.

Elektriciteitsgebruik

De eindstand dient voor 15 november aan de havenmeester te worden doorgegeven. Bij niet tijdig doorgeven van de stand wordt de meter door het bestuur opgenomen. Hierop is geen verhaal mogelijk.

Drinkwatergebruik

Is inbegrepen in het tarief.

Afspuiten van schepen met drinkwater is toegestaan. Maak hier geen misbruik van.

Winterberging

Alleen voor leden is winterberging op de kant mogelijk van medio oktober tot medio april. Inschrijfformulier zijn een maand van tevoren bij de havenmeester verkrijgbaar. Scheepslengte over alles wordt afgerond op halve meters naar boven.

Maximaal te tillen gewicht 10 ton