Clubblad 'Het Bestek'

In onze vereniging is het clubblad een belangrijke schakel bij de communicatie tussen het Bestuur en de leden en tussen de leden onderling. Met ruim 500 leden en het beheer over twee havens valt er heel wat uit te wisselen. Het clubblad van de Watersportvereniging Haringvliet draagt de naam Het Bestek en verschijnt 3 keer per jaar. Het blad wordt geredigeerd door een groep vrijwilligers en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. Deze redactie onderhoudt ook de website en produceert op momenten dat dit gewenst is een email-Nieuwsbrief. Een lid van het Bestuur fungeert als bestuurlijk Hoofdredacteur en is als zodanig voorzitter van de Redactiecommissie. Om de kosten van het clubblad binnen redelijke proporties te houden worden er advertenties in het clubblad geplaatst.

Deze link brengt u bij het Archief waar u de eerder verschenen nummers kunt doorzoeken.