Winterberging

Winterstalling 2020-2021

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 31 oktober 2020 plaats vinden. Het hellingen van de overige boten is gepland op 7 november 2020 en de tewaterlating van alle boten op 27 maart 2021.

Spelregels winterstalling 2020-2021

Het hellingen voor de boten met staande mast en boten zonder mast gaat op 31 oktober 2020 plaats vinden, de boten met staande mast worden geplaatst op het noordelijk deel van het parkeerterrein om i.v.m. een grotere windvang zoveel  als mogelijk in de ”luwte”  achter de bomen te staan.

De eigenaren van de boten met staande mast dienen de boten d.m.v. spanbanden aan BB en SB zijde te zekeren aan de bok, boten met extensions dienen de extensions  d.m.v. een spanband onderling te borgen.

Op 7 november 2020 worden de overige boten zonder staande mast op het zuidelijk deel van het parkeerterrein geplaatst.

De volgorde van hellingen van de boten wordt de deelnemers toegezonden per email, het hellingtijdstip van een boot is niet aan te geven maar het zal duidelijk zijn dat de nr. 1 als eerste de kant op gaat, deze dient voor 8 uur aan de loswal te liggen, vervolgens nr. 2 enz.

Een ieder dient om 08.00 uur aanwezig te zijn en kan aan de hand  aan de volgordelijst zelf in de gaten houden wanneer hij aan de beurt is zodat hij op tijd klaar voor de loswal ligt.

De schipper dient zelf voor een opstapper of bemanningslid te zorgen voor het af en aanmeren van zijn boot, daar is de hellingploeg niet beschikbaar voor.

Op aanwijzing van de schipper van de te hellingen boot worden de hijsbanden onder de boot geplaatst waarna het hijsen van de boot door de schipper vrijgegeven wordt. Eenmaal op de wal zal de hellingploeg d.m.v. een hogedrukspuit het schip afspuiten.

De boten die zonder mast op de wal overwinteren kunnen hun mast stallen op de mastenberging naast de D steiger. Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.

De werkzaamheden tijdens de stalperiode van de boten dienen zonder overlast van de buurboot en vervuiling van het terrein uitgevoerd te worden, bij verfwerkzaamheden het parkeerterrein verplicht afdekken met zeilen. Elektrisch schuren van de boten alleen met apparatuur voorzien van afzuiging.

Indien niet aanwezig bij de gestalde boot dienen elektrische aansluitingen losgekoppeld te zijn.

Het weer in het water takelen van de boten is gepland op 27 maart 2021 en gaan de schepen in omgekeerde volgorde weer het water in.

De stalplek van uw boot op het parkeerterrein dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.

Inschrijving winterberging 2020-2021

Inschrijving kan vanaf 1 september 2020 d.m.v. het inschrijfformulier winterberging (te downloaden via onderstaande link). Gaarne blad 3 volledig invullen met voorkeursdatum en mailen naar Ronald Maaskant (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Sluitingsdatum voor aanmelden is 30 september 2020, dit i.v.m. het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de te stallen boten op het terrein.

Na aanmelding voor stalling krijg u een ontvangstbevestiging met volgnummer van inschrijving, dit nummer zegt niets over de volgorde van hellingen.
Bij teveel boten op dezelfde datum zal niet iedereen op die datum op de wal kunnen, hiervan krijgt u dan bericht met tevens het volgnummer van hellingen.

Inschrijving mastenberging

Voor boten die in het water overwinteren en de mast op de wal willen stallen kunnen het formulier gebruik mastenberging downloaden en mailen naar Ronald Maaskant (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.

Een plezierige en veilige hellingdag toegewenst,

Namens de havencommissie,
Ronald Maaskant

Inschrijfformulier winterberging
Formulier gebruik mastenberging