Winterberging

Winterstalling 2022-2023

Het hellingen voor de boten met staande mast gaat op 5 november 2022 plaats vinden. Het hellingen van de overige boten is gepland op 12 november 2022 en de tewaterlating van alle boten op 25 maart 2023.

Spelregels winterstalling 2022-2023

Het hellingen voor de boten met staande mast en boten zonder mast gaat op 5 november 2022 plaats vinden, de boten met staande mast worden geplaatst op het noordelijk deel van het parkeerterrein.

LET OP: omdat er dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hijsframe, is het noodzakelijk dat de achterstag los wordt gemaakt, anders past het hijsframe niet!

 Op 12 november 2022 worden de overige boten zonder staande mast uit het water gehaald en zoveel mogelijk op het zuidelijk deel van het parkeerterrein geplaatst.

 

BELANGRIJK

Afgelopen winter heeft er een incident plaats gevonden. Een boot was deels scheef op de bok van 2,5 meter komen te staan, vermoedelijke oorzaak de storm van afgelopen winter. Door de krachten die vrijkomen tijdens een storm en het gewicht van de boot is de stempel deels geknikt, gelukkig zonder verdere gevolgen.

 Bij nader onderzoek bleek de combinatie boot en bok niet optimaal.

Om die reden is het beleid ten aanzien van de scheepsgrote met staande mast gewijzigd.

De havencommissie heeft besloten om een nieuw beleid ten aanzien van de boten en bokken deze winter in te voeren. Het beleid is zo opgezet dat de verdeling van boten en bokken voor de veiligheid beter op elkaar afgestemd zijn. Dit heeft gevolg voor de verdeling van de 3 meter bokken

Het betekent dat vanaf deze winter schepen vanaf 9,0 meter met staande mast op een 3 meter bok worden geplaatst in plaats van een 2,5 meter bok.  

(voorgaande jaren was dit vanaf 10,5 meter). Dit heeft gevolgen voor het aantal schepen dat met mast de kant op gaat. Het aantal beschikbare 3,0 meter bokken is 30. Het verschil tussen een 2,5 en 3 meter bok is, dat er aan een 3,0 meter bok extensies kunnen worden geplaatst wat de stabiliteit en gewichtsverdeling ten goede komt.

Als u met staande mast de kant opgaat bent u verplicht om extensies te gebruiken. Daarnaast is het van groot belang dat de eigenaren van de boten die met staande mast de kant op gaan, hun boot d.m.v. spanbanden aan BB en SB zijde zekeren aan de bok. Daarnaast moeten de extensies onderling worden vastgezet d.m.v.  bv. spanbanden.

Indien er geen 3,0 meter bokken meer voorradig zijn en u wilt toch de kant op kan dat alleen als u de mast eraf haalt.  Daarnaast geldt voor boten kleiner is dan 9,0 meter die de kant op gaan, dat alleen mogelijk is als u de mast eraf haalt.

De boot komt namelijk op een 2,5 of 2,0 meter bok te staan die niet kunnen worden voorzien van extensies.   


De volgorde van hellingen van de boten wordt de deelnemers toegezonden per email, het hellingtijdstip van een boot is niet met zekerheid aan te geven maar het zal duidelijk zijn dat de nr. 1 als eerste de kant op gaat, deze dient voor 8 uur aan de loswal te liggen, vervolgens nr. 2 enz.

Omdat we dit jaar met een geheel nieuwe hellingploeg gaan werken en om het hellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er wederom voor gekozen om met bloktijden te werken. U krijgt van tevoren per email de volgordelijst met de tijd waarop uw boot ongeveer het water uit gaat. Daarbij is ook het tijdstip aangegeven waarop u aanwezig dient te zijn. U kunt aan de hand van deze lijst zelf in de gaten houden wanneer uw boot aan de beurt is, zodat u op tijd voor de loswal ligt.

De schipper dient zelf voor een opstapper of bemanningslid te zorgen voor het af en aanmeren van zijn boot. Daar is de hellingploeg niet beschikbaar voor.

Op aanwijzing van de schipper van de te hellingen boot worden de hijsbanden onder de boot geplaatst, waarna het hijsen van de boot door de schipper wordt vrijgegeven. Eenmaal op de wal wordt u in de gelegenheid gesteld om uw schip zelf af te spuiten: maximaal 20 minuten per boot.

 


De boten die zonder mast op de wal overwinteren kunnen hun mast stallen op de mastenberging naast de D steiger. Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot. (labels verkrijgbaar bij de havenmeester)

De werkzaamheden tijdens de stalperiode van de boten dienen zonder overlast van de buurboten en vervuiling van het terrein uitgevoerd te worden, bij verfwerkzaamheden het parkeerterrein verplicht afdekken met zeilen. Elektrisch schuren van de boten alleen met apparatuur voorzien van afzuiging,
een en ander conform het Havenreglement

Als U niet aanwezig bent
bij de gestalde boot dienen elektrische aansluitingen losgekoppeld te zijn.

De boten gaan weer in het water op 25 maart 2023. De schepen gaan in omgekeerde volgorde weer het water in.

De winterstalplek waar uw boot op het parkeerterrein heeft gestaan, dient na de tewaterlating schoon opgeleverd te worden.

Inschrijving winterberging 2022-2023

 Inschrijving kan zodra het inschrijfformulier winterberging online staat (te downloaden via onderstaande link). Dringend verzoek om blad 3 volledig in te vullen met voorkeursdatum en mailen naar (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Sluitingsdatum voor aanmelden is 16 oktober 2022, dit i.v.m. het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de te stallen boten op het terrein.

Als u de aanmelding heeft verstuurd, krijgt u automatisch een bericht dat uw email is ontvangen. Dit is nog geen bevestiging. Uw aanmelding moet worden opgenomen in de planning. Het kan zijn dat het aantal aanmelding het aantal beschikbare 3,0 meter bokken overstijgt. In dat geval wordt gekeken naar de ontvangst datum van de aanmelding.

Bij teveel boten op dezelfde datum zal niet iedereen op die datum op de wal kunnen. Hiervan krijgt u tijdig bericht.  

Inschrijving mastenberging

Voor boten die in het water overwinteren en de mast op de wal willen stallen kunnen het formulier “gebruik mastenberging” downloaden en mailen naar (winterberging@wsv-haringvliet.nl). Alle masten op de mastenberging dienen te worden voorzien van een label met de naam van de boot.

Inschrijving formulier winterberging 2022-2023
Inschrijving formulier mastenberging

Een plezierige en veilige hellingdag toegewenst,

Namens de havencommissie,

Frits d'Archard, tel 06-22208694, heliushaven@wsv-haringvliet.nl  of
Ronald Maaskant, tel 06-49333253, winterberging@wsv-haingvliet.nl