Actief worden

Onze vereniging kan alleen maar soepel functioneren met een goed bestand aan actieve vrijwilligers.

Al naar gelang de interesse kunt u actief worden in verschillende commissies, zoals de Havencommissies, de Redactie, de Jeugdcommissie of de Evenementencommissie. U kunt zich opgeven bij de secretaris van het bestuur.

Bij vacatures en bij onvoldoende vrijwilligers zoekt het Bestuur in het ledenbestand naar geschikte kandidaten.