J.H. Stam

De heer Stam, zelf geen watersporter, behoorde tot de oprichters van onze vereniging.

Tijdens de eerste vergadering werd hij met vele stemmen tot bestuurslid verkozen. Grotendeels dankzij zijn inzet in de periode rond de oprichting van onze vereniging zijn de benodigde vergunningen voor het aanleggen van ligplaatsen in het Kanaal door Voorne verkregen.
Dit was verre van eenvoudig want het Kanaal was toen nog voor de beroepsvaart geopend en de beheerder van het vaarwater zag het met die jachtjes niet zo zitten. De heer Stam beschikte dankzij zijn functie bij Rijkswaterstaat over de nodige "ingangen". Lang heeft hij niet in het bestuur gezeten. Zijn taak bij Rijkswaterstaat riep hem elders heen. Op grond van zijn verdiensten werd hij tijdens de Alg. Ledenvergadering op 14 januari 1963 tot ons eerste erelid benoemd.

In oktober 1991 is de heer Stam overleden, maar wij zullen de goede herinneringen aan hem in ere houden