Ing. Herman Geist

Hij was de man die de aanzet heeft gegeven tot de oprichting van onze vereniging: ing. H.G. (Herman) Geist nam in 1960 in zijn functie van voorzitter van het VVV van Hellevoetsluis het initiatief om een watersportvereniging op te richten en op 24 januari 1961 belegde hij daartoe een eerste vergadering. Al snel was deze (onze) vereniging een feit met de heer Geist als voorzitter. Deze oprichter heeft in die eerste jaren buitengewoon veel werk voor onze vereniging verzet. Dit was aanvankelijk om de vereniging van de grond te krijgen en daarna om aan ligplaatsen te komen. 

Na het voorzitterschap 17 jaar te hebben bekleed, was op 21 april 1978 het moment voor hem gekomen om het bestuur te verlaten.
Als erkenning voor zijn grote verdiensten voor onze vereniging is hij, hoewel onze vereniging die status formeel niet kent, nog tijdens diezelfde vergadering benoemd tot erevoorzitter van WSV Haringvliet. In 1975 is hij benoemd tot ereburger van Hellevoetsluis dankzij zijn verdiensten in zijn bedrijf en in de gemeenteraad van Hellevoetsluis.

Op 16 februari 1991 is de heer Geist op 70-jarige leeftijd overleden, maar hij leeft voort in onze vereniging via de Gebubeker (genoemd naar zijn bedrijf) die hij in 1987 ter beschikking stelde ten behoeve van de schrijvende toerzeilers.