J. Schutter

Niet alleen heeft de heer Schutter in de lange periode van 1965 tot 1979 veel werk en tijd als secretaris aan onze vereniging ter beschikking gesteld, ook was hij oprichter van de werkgroep "Delta Noord".

In 1980 riep hij de Fairwindbeker in het leven: een wisselprijs voor veelbelovende wedstrijdzeilers binnen onze vereniging. Deze beker, een van de vele die de heer Schutter zelf vergaarde gedurende zijn actieve wedstrijdloopbaan, is genoemd naar zijn toenmalige schip, waarmee hij heel wat toertochten en wedstrijden heeft volbracht.
Tijdens de ledenvergadering op 27 november 1981 is besloten om de heer Schutter tot erelid te benoemen. In verband met ziekte werd hij hiervoor gehuldigd tijdens de vergadering op 23 april 1982.

In zijn dankwoord stelde de heer Schutter voor om er op toe te zien dat de geschiedenis van de vereniging en de oud-bestuurderen niet helemaal in de vergetelheid raken. Hoewel hij rond die tijd heeft besloten om, in het kader van een grote sanering van zijn vele verenigingslidmaatschappen, onze vereniging te verlaten, is hij, zij het op een afstand, tot op hoge leeftijd het wel en wee van de vereniging blijven volgen.
De heer Schutter is op 25 november 1994 op 85-jarige leeftijd overleden.