Laban van der Klooster

Het varen zat er al vroeg in: van afkomst is Laban sleepbootkapitein en hij kan nog altijd beeldend verhalen over die tijd.

Hij bouwde zelf zijn schip, maar dat weerhield hem er niet van om voor verenigingen en later aan de Volksuniversiteit te Dordrecht cursussen in kustnavigatie te geven.
Van mei 1981 tot maart 1987 was Laban al duidelijk aanwezig in het bestuur van het Kanaal, en wel als penningmeester. In de praktijk betekent dit, dat "het schip moet varen" of te wel: als er binnen de vereniging iets haperde, dan kaartte hij dit aan en viel hij veelvuldig bij diverse taken in. Bij zijn afscheid als penningmeester van het Kanaal werd dit al profetisch verwoord.

Mogelijk is het een self fulfilling prophecy geworden, want in april 1992 nam Laban de voorzittershamer van het Kanaal over. En er was genoeg te doen: toiletcontainer, vervanging loopdekken, uitbreiding, winterschade en als toetje het lanceren van de plannen voor een nieuw havenkantoor. Natuurlijk werd er ook gevaren: met de Dubb 1 t/m de Dubb 4.

Voor menig beginnend zeezeiler in onze vereniging fungeerde hij als mentor. In 1998 was Laban genoodzaakt te stoppen met varen en zijn voorzitterschap van "het Kanaal" was statutair niet meer te verlengen.

Als dank voor in totaal 12 jaren van grote activiteit voor de vereniging, werd hij op 21 april 1998 benoemd tot erelid. Hoewel hij dus niet meer vaart, zijn de contacten met de vereniging er zeker nog want regelmatig zien (en horen !) we Laban nog op onze ledenvergaderingen.