Frits d’Archard van Enschut

Frits werd door Paul van Zwieten gevraagd om enkelen technische zaken voor het toenmalige Havenbestuur Heliushaven uit te zoeken.

Dit leidde ertoe dat hij op de Algemene Voorjaarsledenvergadering van 1993 werd voorgedragen als Commissaris technische ondersteuning van ditzelfde Havenbestuur. In 2009 is Frits nog steeds technisch commissaris van de uit het Havenbestuur Heliushaven ontstane Havencommissie Heliushaven.

In de Voorjaarsledenvergadering van WSV Haringvliet 29 april 2009 werd Frits wegens zijn langdurige en gewaardeerde inzet voor en betrokkenheid bij de vereniging benoemd tot erelid.