Ria Peelen

Tijdens de ALV van 29 november 2012 is met instemming van de leden Ria Peelen benoemd tot Erelid van WSV Haringvliet. Ria heeft zich jarenlang voor de Vereniging ingezet met name in de Redactie van het Bestek en als Bestuurslid.

Door haar initiatieven en inspanning is het Bestek naar een hoger niveau getild. Het Bestek wordt dan ook vaak door het Watersportverbond en andere verenigingen aangehaald als lichtend voorbeeld voor een verenigingsblad. Hiermee heeft Ria WSV Haringvliet een “public relations” gegeven die uitstijgt boven die van een watersportvereniging.